Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Avatud turu konsultatsioon Euroopa avatud teaduse pilvandmetöötluse meetme kohta

Euroopa Komisjon korraldab kaks järjestikust veebiseminari eelseisva Euroopa avatud teaduse pilve hanke esialgseks turu-uuringuks.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Teisipäev, 31. mai 2022 kell 14.00–16.00 Kesk-Euroopa aja järgi
neljapäev, 9. juuni 2022 kell 10.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Eelneva teabe teatise avaldamisega kutsub Euroopa Komisjon tööstuse ja teadusringkondade potentsiaalseid turuosalisi osalema eelseisvat Euroopa avatud teaduse pilvandmetöötlust käsitlevas esialgses turu-uuringus. Avatud turu-uuringu käigus soovib komisjon eelkõige tagasisidet hangetega seotud lähenemisviiside, tehniliste probleemide ja võimalike lahenduste kohta.

Veebiseminarid on kavas teisipäeval, 31. mail 2022 kell 14.00–16.00 Kesk-Euroopa aja järgi ja neljapäeval, 9. juunil 2022 kell 10.00–12.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Hankega luuakse ja võetakse kasutusele toimiv, turvaline pilvepõhine Euroopa avatud teaduse pilve taristu, sealhulgas liidendatud Euroopa avatud teaduse pilve tuumikplatvorm ja Euroopa avatud teaduse pilve vahetus, mis pakub kõrgetasemelisi professionaalseid teenuseid ja paremat kasutajakogemust paljudele kasutajatele ning mille funktsioonid on kättesaadavad ööpäevaringselt. Hankemeede on tegevus, mida rahastatakse programmi „ Euroopa horisont “ teadustaristu tööprogrammist 2021–2022.

Palume teil tutvuda päevakorraga ja täita registreerimisvorm.

Kontaktisikud: CNECT-EOSC-PROCUREMENT(at)ec.europa.eu

Taustteave

Euroopa avatud teaduse pilve eesmärk on saavutada taristute liit, mis tagab sujuva juurdepääsu koostalitlusvõimelistele uurimisobjektidele ja lisaväärtusteenustele kogu teadusandmete tsükli jooksul alates avastamisest ja kaevandamisest kuni ladustamise, haldamise, analüüsi ja taaskasutamiseni piiriüleselt ja teadusharude vahel. Avatud teaduse kontekstis on Euroopa avatud teaduse keskuse eesmärk anda ELile ülemaailmne juhtpositsioon teadusandmete haldamisel ja tagada, et Euroopa teadlased saaksid andmepõhisest teadusest täit kasu.