Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Ophavsret: Kommissionen opfordrer Tjekkiet til fuldt ud at gennemføre EU's ophavsretsregler i national ret

Kommissionen har i dag besluttet at sende to begrundede udtalelser til Tjekkiet om landets manglende meddelelse til Kommissionen om gennemførelsesforanstaltninger i henhold til to direktiver, for det første med hensyn til ophavsret og beslægtede rettigheder, der gælder for visse onlinetransmissioner (direktiv (EU) 2019/789), og for det andet vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (direktiv (EU) 2019/790).

©GettyImages

Disse to direktiver har til formål at modernisere ophavsretsreglerne for forbrugere og skabere for at få det bedste ud af den digitale verden. De beskytter rettighedshavere fra forskellige sektorer, stimulerer skabelsen og udbredelsen af indhold af høj værdi. De giver et større udvalg af indhold til brugerne ved at mindske transaktionsomkostningerne og lette distribution af radio- og tv-programmer i hele EU. Efter udløbet af fristen for gennemførelse den 7. juni 2021 indledte Kommissionen traktatbrudsproceduren den 23. juli 2021 ved at sende åbningsskrivelser til de medlemsstater, der ikke havde givet meddelelse om fuldstændig gennemførelse af de to direktiver. De begrundede udtalelser, der er fremsendt i dag, er en del af den bredere pakke af traktatbrudssager vedrørende medlemsstaternes manglende fuldstændige gennemførelse af de to direktiver. den 19. maj 2022 fulgte Kommissionen op med begrundede udtalelser til 10 medlemsstater på grund af manglende meddelelse af de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv (EU) 2019/789 og til 13 medlemsstater vedrørende direktiv (EU) 2019/790. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

De to begrundede udtalelser i dag: