Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Støtte til erhvervslivet

EU støtter virksomheder i hele Europa med at tilpasse sig den digitale verden ved at koordinere initiativer, fokusere investeringer og styrke færdigheder.

    Person holding tablet overseeing manufacturing

© image by B4LLS Getty Images/iStock

Der er to millioner virksomheder i EU, og de udgør 33 millioner arbejdspladser og bidrager væsentligt til den økonomiske vækst. Hvis du ikke selv arbejder inden for erhvervslivet, kender du sikkert en, der gør. Og forandringer i erhvervslivet påvirker os alle. Dette afsnit omhandler erhvervslivet i bred forstand, blandt andet vertikale sektorer som fremstilling, mobilitet, energi og landbrug.

En af de store forandringer i erhvervslivet i EU og på verdensplan lige nu er digitalisering — erhvervslivet og industrien finder digitale løsninger på deres udfordringer. Denne forandring har betydning for, hvordan virksomhederne driver deres forretning, og hvordan folk udfører deres job. 

EU fører an i digitaliseringen af erhvervslivet på mange fronter, men ikke alle er på samme niveau. Mindre virksomheder, føde- og drikkevarevirksomheder, håndværk, byggeri og forlagsvirksomhed er blandt de typer virksomheder, der halter bagefter med hensyn til anvendelse af digitale teknologier til at drive deres forretning og bistå deres kunder.

Konkurrencen på verdensplan er også stigende, og EU's erhvervsliv må ikke lades i stikken, hvis arbejdspladser i EU skal sikres, og EU's produkter og tjenesteydelser skal leve op til de høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder, som vi forventer.

EU er her for at hjælpe virksomhederne med at tilpasse sig og følge med tiden. EU har udpeget fem indsatsområder for at udnytte digitaliseringens fulde potentiale for virksomheder:

  1. etablering af en europæisk platform for nationale initiativer til digitalisering af erhvervslivet
  2. oprettelse af digitale innovationsknudepunkter
  3. styrkelse af lederskabet gennem partnerskaber og industrielle platforme
  4. indførelse af en retlig ramme for den digitale tidsalder
  5. forberedelse af europæerne til den digitale fremtid.

EU's støtte til digitalisering af erhvervslivet vil ikke kun gøre livet nemmere for virksomhederne — den vil også gavne mennesker og miljøet. EU støtter projekter, der samler teknologier, der kan gøre videnskab og science fiction til virkelighed. For eksempel gennemføres der EU-projekter med henblik på, at du kan få intelligent styring af dit energiforbrug og derved spare penge, at du kan få den selvkørende bil, du altid har drømt om, og at den mad, vi dyrker og spiser, er ren, grøn og sikker.

EU's standardiseringsstrategi vil gavne virksomhederne i det digitale årti ved at gøre produkter og tjenester interoperable, reducere omkostninger, forbedre sikkerheden og fremme innovation. Strategien vil også hjælpe erhvervslivet, navnlig SMV'er, med at tage del i standardiseringen. Den vil f.eks. styrke opbygningen af kritisk masse og bidrage til standardisering i EU's programmer for forskning, udvikling og innovation såsom Horisont Europa for programmet for et digitalt Europa. EU-eksperters deltagelse i standardisering vil også blive støttet.

I takt med at vi kommer længere ind i 2020'erne, vil EU's støtte til digitalisering af erhvervslivet og virksomheder følge visionen for det digitale årti, hvor fokus vil være på, hvordan teknologi kan hjælpe borgerne.

Latest News

Se også

Grav dybere

Startup Europe (opstart af Europa)

Startup Europe styrker netværksmulighederne for deep tech-virksomheder og økosystemudviklere for at fremskynde væksten på den europæiske startupscene.

Digitalisering af industrien

Europa-Kommissionen støtter virksomheder i hele Europa med at tilpasse sig den digitale verden ved at koordinere initiativer, fokusere investeringer og styrke færdigheder.

Other