Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wspieranie przemysłu

UE wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie w transformacji cyfrowej, koordynując inicjatywy, ukierunkowując inwestycje i zwiększając umiejętności.

    Person holding tablet overseeing manufacturing

© image by B4LLS Getty Images/iStock

W UE działają dwa miliony przedsiębiorstw, które zapewniają 33 mln miejsc pracy i znacznie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Nawet jeśli sami nie pracujemy w przedsiębiorstwie, zapewne znamy kogoś, kto jest w nim zatrudniony. Tak więc zmiany w przemyśle mają wpływ na nas wszystkich. Niniejsza sekcja dotyczy przemysłu w szerokim znaczeniu, w tym sektorów wertykalnych, takich jak produkcja, mobilność, energetyka i rolnictwo.

Jedną z ważniejszych zmian w przemyśle w UE i na świecie jest cyfryzacja – przedsiębiorstwa i przemysł znajdują cyfrowe rozwiązania stojących przed nimi wyzwań. Zmiana ta wpływa na sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa i wykonywania pracy przez pracowników. 

UE jest liderem w zakresie cyfryzacji przemysłu na wielu frontach, ale postępy w jej wdrażaniu nie są równomierne. Mniejsze przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa produkujące żywność i napoje, a także przedsiębiorstwa rzemieślnicze, budowlane i wydawnicze pozostają w tyle, jeśli chodzi o korzystanie z technologii cyfrowych do obsługi klientów i zarządzania działalnością.

Nasila się również globalna konkurencja, tak więc aby utrzymać miejsca pracy w UE oraz wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa unijnych produktów, przemysł UE nie może pozostać w tyle.

Zadaniem UE jest wspieranie przedsiębiorstw w nadążaniu za zmianami i modernizacji. UE określiła 5 priorytetowych obszarów, które pozwolą na uwolnienie pełnego potencjału cyfryzacji dla przedsiębiorstw:

  1. ustanowienie europejskiej platformy krajowych inicjatyw w zakresie cyfryzacji przemysłu,
  2. tworzenie centrów innowacji cyfrowych,
  3. wzmocnienie przywództwa poprzez partnerstwa i platformy przemysłowe,
  4. wprowadzenie ram regulacyjnych na potrzeby ery cyfrowej,
  5. przygotowanie Europejczyków na cyfrową przyszłość.

Wsparcie UE na rzecz cyfryzacji przemysłu nie tylko poprawi funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale również będzie mieć korzystny wpływ na ludzi i środowisko. UE wspiera projekty łączące technologie, które mogą sprawić, że science fiction stanie się rzeczywistością. Przykładowo trwają prace nad unijnymi projektami w zakresie rozwiązań umożliwiających inteligentną kontrolę nad zużyciem energii, co pozwoli uzyskać oszczędności; budowy wysokiej klasy samochodów autonomicznych czy innych rozwiązań zapewniających, aby żywność, którą uprawiamy i spożywamy była bezpieczna, wolna od pestycydów i ekologiczna.

Wsparcie przedsiębiorstwom podczas cyfrowej dekady zapewni unijna strategia normalizacji, gwarantując interoperacyjność produktów i usług, zmniejszenie kosztów, poprawę bezpieczeństwa i wspieranie innowacji. W ramach strategii przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP, będą zachęcane do udziału w normalizacji, na przykład poprzez zwiększanie masy krytycznej i wkład w normalizację w ramach programów UE w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji, takich jak program „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”, oraz wspieranie udziału ekspertów z UE w normalizacji.

W kolejnych latach obecnego dziesięciolecia wsparcie UE na rzecz cyfryzacji przemysłu i przedsiębiorstw będzie opierać się na wizji dekady cyfrowej, w której głównym zagadnieniem jest wykorzystywanie technologii do pomocy ludziom.

Aktualności

KOMUNIKAT PRASOWY |
Plan strategiczny programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027 dotyczący badań naukowych i innowacji w celu wsparcia drogi ku ekologicznej, cyfrowej i odpornej przyszłości

Na początku tego tygodnia Komisja przyjęła drugi plan strategiczny programu „Horyzont Europa”. Plan, ogłoszony podczas sztandarowych Dni Badań i Innowacji, określa trzy główne kierunki strategiczne finansowania badań naukowych i innowacji UE na ostatnie trzy lata programu (2025–2027).

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Startup Europe – przedsiębiorstwo typu start-up

Startup Europe wzmacnia możliwości tworzenia sieci kontaktów dla przedsiębiorstw typu scale-up z sektora zaawansowanych technologii i podmiotów budujących ekosystemy, aby przyspieszyć rozwój europejskiej sceny start-upów.

Platformy przemysłowe i wielkoskalowe piloty

Cyfrowe platformy przemysłowe mają kluczowe znaczenie dla postawienia Europy na drodze do transformacji cyfrowej, łącząc elementy technologiczne z zastosowaniami przemysłowymi.

Digitalizacja przemysłu

Komisja Europejska wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie dostosowując się do świata cyfrowego, koordynując inicjatywy, koncentrując inwestycje i zwiększając umiejętności.