Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalisering: fremme af omstillingen til intelligent og bæredygtig mobilitet

EU støtter transportsektoren ved at indføre nye teknologier for at blive renere, sikrere og mere effektiv.

  opladning af elbiler

© image by jonathanfilskov - Getty / iStock

Hvordan påvirker digitaliseringen mobiliteten?

Store fremskridt inden for digitale teknologier såsom kunstig intelligens (AI), tingenes internet (IoT), cloud- og edge computing og 5G -net er førende i den digitale omstilling af mobilitetssektoren.

 • Selvkørende køretøjer er stigende, hvilket giver mulighed for nye transportløsninger som robottaxaer, forbundne lastbiler eller førerløse leveringssystemer.
 • Nye mobilitetstjenester, der aktiveres af digitale platforme, ændrer den måde, vi bevæger os på, fra fælles mobilitet som f.eks. ridning og cykeldeling til Mobility as a Service, som giver adgang til flere transportformer på en enkelt applikation. Godstransport er mere afhængig af større synkronisering på tværs af transportformer.
 • De data, der genereres og udveksles af køretøjer, eksploderer. Selvkørende biler kan producere omkring 4 terabyte data om dagen ifølge Intel. Køretøjer er i stigende grad forbundet med deres fysiske og digitale miljø.
 • Nye vaner og adfærd som følge af digitaliseringen, som f.eks. den hurtige udvikling af e-handel med fjernarbejde, ændrer mobilitetsmønstrene.

 

Eksempler på digitale teknologier, der anvendes til transport
Credit: monkik, smashicons, nikita golubev, surang

Hvad er fordelene og udfordringerne forude?

Fordele

 • Forbundet og automatiseret mobilitet (CAM) kan gøre veje, jernbaner og vandveje sikrere. Ved at optimere brugen af køretøjer og infrastrukturer kan det øge effektiviteten, reducere trængslen og bidrage til at reducere gasemissionerne. Cam kan også skabe forretningsmuligheder og øge konkurrenceevnen. Det vil gøre transport mere tilgængelig for ældre og handicappede, hvilket vil ændre rejserne i de kommende år.
 • Mobilitet som en tjeneste kan bidrage til at dekarbonisere transport ved at muliggøre sømløse multimodale rejser og lette adgangen til grønnere alternativer. Ved at udnytte den måde, hvorpå de forskellige transportformer forbedrer og forbedrer hinanden, vil det give mulighed for en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og spare tid og omkostninger for passagerer og transportører.
 • Sammenlægning og udveksling af mobilitetsdata kan forbedre synkroniseringen mellem forskellige transportformer og infrastrukturer. Adgang til store datapuljer vil give næring til udviklingen af AI-drevne applikationer. Bedre adgang til mobilitetsdata vil hjælpe offentlige myndigheder med at overvåge transportaktiviteter og deres virkninger og planlægge transportinfrastruktur og -tjenester. Adgang til mobilitetsdata kan skabe nye værdikilder: bilsensordata kan f.eks. være meget værdifulde for forsikrings-, navigations- eller vejvedligeholdelsesvirksomheder.
 • Støtte overgangen til nulemissionsmobilitet. Kunstig intelligens kan forbedre energieffektiviteten for elektriske køretøjer eller brintkøretøjer og optimere udbredelsen af opladningsinfrastrukturer. Tovejsopladning af elektriske køretøjer kan skabe fleksibilitet i nettet, hvilket gør det muligt at optimere energiforbruget og produktionen, samtidig med at vedvarende energi integreres bedre. En sådan sektorkobling kræver digitale katalysatorer og datadeling i realtid.

 

Forenklet visionært brugshus til sektorkobling: elektromobilitet forbundet med energi og intelligente bygninger.

Kreditværdighed: freepik, mavadee, DinosoftLabs, munk

Udfordringer

 • Håndtering af teknologiske udfordringer: Opkoblet og automatiseret mobilitet og intelligente transportsystemer kræver enorme investeringer for at udvikle og udrulle nye teknologier og infrastrukturer. Vi har brug for et cloud-edge computing kontinuum til at behandle enorme mængder af data i realtid, 5G-konnektivitet for at sikre hurtig og pålidelig dataoverførsel, AI til at analysere komplekse oplysninger, chips til intelligente køretøjer og nye former for automobil operativsystemer. EU er fortsat stærkt afhængig af andre regioner for visse teknologier som AI, cloud eller halvledere.
 • Forenes i mangfoldighed: det europæiske mobilitetsøkosystem består af en lang række aktører med forskellige specialiseringer og størrelser. Denne mangfoldighed er en styrke, men kan også føre til fragmentering. For at udnytte fordelene ved digitalisering, mobilitet og transport skal interessenterne opbygge partnerskaber, samle investeringer og nå til enighed om fælles standarder, infrastrukturer, platforme og forvaltningsrammer. Dette vil også bidrage til at nå den kritiske masse og undgå afhængighed af store dominerende aktører.
 • Sikring af sikkerhed og privatlivets fred: digitaliseringen og automatiseringen af transport giver udfordringer med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, cybersikkerhed og brugeraccept. Cyberangreb kan påvirke tjenesternes funktion, forårsage skade på systemer, datatyverier og endda skader.
 • Håndtering af sociale virkninger: den sociale accept af selvkørende mobilitet vil være afgørende for dens udbredelse. Denne overgang vil kræve nye færdigheder og kunne føre til, at visse typer job forsvinder. Det bør derfor styres godt. Visse nye former for mobilitet skaber former for arbejde, der er kendetegnet ved mere fleksible vilkår, som skal overholde EU's arbejdsmarkedslovgivning og sikre social beskyttelse.

Mod fremtidens mobilitet

Strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet, der blev vedtaget i december 2020, definerer digitalisering som en afgørende katalysator for omstillingen til sikrere, mere effektiv, tilgængelig og bæredygtig mobilitet. Det kan spille en vigtig rolle med hensyn til at nå målet om en reduktion på 90 % af drivhusgasemissionerne fra transportsektoren inden 2050.

En afgørende udfordring for Europa er at frigøre potentialet i mobilitetsdata ved at gøre det lettere at få adgang til og dele data. Europa-Kommissionen baserer sig på en kombination af politikker, både transportspecifikke og tværsektorielle, og finansiel støtte til at nå dette mål.

Digitaliseringen af transport kræver også udvikling og vedtagelse af nøgleteknologier, som EU støtter gennem flere finansierings- og politiske initiativer.

Samarbejde er afgørende for Europas succes

Det haster med at modernisere den digitale infrastruktur og fremskynde udbredelsen af digitale teknologier på mobilitetsområdet for at opnå kulstofneutralitet, konkurrenceevne, teknologisk suverænitet, modstandsdygtighed og sikkerhed. Europa-Kommissionen regner med den europæiske industris aktive rolle med hensyn til at investere i denne digitale omstilling.

Omfanget af de investeringer, der er behov for, kræver samarbejde mellem europæiske interessenter. Uden partnerskaber vil saminvesteringer, fælles standarder og interoperabilitet, innovative løsninger og tilgange ikke nå en kritisk masse.

Medlemsstaternes store investeringer, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten, udgør en historisk mulighed for at fremskynde denne bevægelse. Kommissionen opfordrer offentlige og private interessenter til at drage fordel af og deltage i europæiske initiativer og programmer.

Seneste nyheder

EVENT |
Lancering af EU's innovationskatalysator

Innovation Radar Bridge og StepUP Startups projekter lanceres officielt den 16. april i Bruxelles. Dette arrangement har til formål at sætte fokus på det uudnyttede investeringspotentiale hos EU-finansierede innovatorer og understrege behovet for støttepolitikker.

Se også

Det store billede

Industrielle platforme og storstilede piloter

Digitale industriplatforme er afgørende for at sætte Europa foran i den digitale omstilling og forbinde teknologiske byggesten og industrielle applikationer.

Grav dybere

Se også

Læs mere

Dataloven

Dataloven er et omfattende initiativ til at tackle udfordringerne og frigøre de muligheder, som data...