Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tillidstjenester

EU har indført regler for at styrke tillidstjenester og sikre, at vores onlineaktiviteter er sikre i hele EU.

Digital tillid

fix-empty

I en hurtigt bevægende indbyrdes forbundet verden, hvor livshistorier udfolder sig lige så meget som i den virkelige verden, er tillid blevet en vigtig mekanisme, der er afgørende for, hvordan vi navigerer i vores personlige og forretningsmæssige relationer. Fra at opbygge nye forbindelser, forfølge interesser eller finde nye kærlighed, til at foretage online betalinger, underskrive ejendom tilbud og udvide virksomheder, alt er muligt i et online miljø, forudsat at der er tillid.

I de seneste måneder er sikkerheden i forbindelse med vores onlineaktiviteter i hele Europa blevet en nødvendighed i lyset af en global pandemi, som begrænsede os til vores hjem og flyttede en stor del af vores liv helt til den digitale dimension.
Vi skal være sikre på, at vi er beskyttet online. Derfor indfører EU regler for at styrke tillidstjenester.

Og hvordan kan vi skabe mere tillid til onlinemiljøet? Det handler naturligvis om cybersikkerhed, men ikke kun om det. Der er nye teknologier som blockchain, der kan spille en rolle i at gøre tjenester mere pålidelige med sikre digitale identiteter og kontrakter. Dette hjælper os med at være sikker på den person eller virksomhed, vi beskæftiger os med online.

Tillidstjenester hjælper os selv med at autentificere disse digitale identiteter, så vi kan underskrive dokumenter online, modtage en salgskvittering og sikre, at vi køber ægte ikke forfalskede produkter. Takket være teknologien er tilliden forvandlet fra en immateriel følelse til en digital virkelighed.

Fra verdslige opgaver, vi ikke engang bemærker, såsom at bekræfte vores identitet, når du får adgang til onlinekonti, til problemfrit at interagere med offentlige tjenester og underskrive forretningskontrakter — elektronisk identifikation (eID) og tillidstjenester muliggør nye onlineopgaver, som for blot et par år siden krævede underskrifter, personlige møder, stempler og breve.

Efterhånden som vi bevæger os fremad i det digitale årti, vil EU søge at skabe endnu større tillid til vores daglige onlineaktiviteter.

 

Se også

Det store billede

Digitale offentlige tjenester og miljøer

Kommissionen anvender digitale teknologier til at forbedre de offentlige tjenester og udvikle intelligente byer.

Grav dybere

EU-tillidslister

Medlemsstaterne har pligt til at oprette, vedligeholde og offentliggøre positivlister over kvalificerede tillidstjenesteydere og de tjenester, som de leverer.

EU's tillidsmærke

EU-tillidsmærket fortæller brugerne, at de kan stole på, at en bestemt tjeneste online kan udføre deres onlinetransaktioner på en sikker, bekvem og sikker måde.

eIDAS-forordningen

EIDAS-forordningen fremmer sikre grænseoverskridende transaktioner ved at etablere en ramme for digital identitet og autentifikation. Det har til formål at skabe tillid til elektronisk interaktion og fremme sømløse digitale tjenester i EU.

Se også

Indkøb af IKT-innovation

Europa-Kommissionen støtter innovationsindkøb som et redskab til at levere løsninger på økonomiske og samfundsmæssige udfordringer.

Intelligente byer og lokalsamfund

Europa-Kommissionen arbejder sammen med intelligente byer og lokalsamfund for at tackle lokale udfordringer, levere bedre tjenester til borgerne og nå målene i den europæiske grønne pagt.

Elektroniske signaturer

E-signaturdirektivet fastsatte de retlige rammer på europæisk plan for elektroniske signaturer og certificeringstjenester.

Elektronisk identifikation

Elektronisk identifikation (eID) er et af værktøjerne til at sikre sikker adgang til onlinetjenester og gennemføre elektroniske transaktioner på en sikrere måde.

e-sundhed

Europa-Kommissionen arbejder på at give borgerne adgang til sikre digitale tjenester af højeste kvalitet inden for sundhed og pleje.

Europæisk åben videnskabscloud (EOSC)

Den europæiske åbne videnskabscloud (EOSC) fremmer forvaltning og anvendelse af forskningsdata for at sikre videnskabsfolk adgang til datadreven videnskab.