Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Betrodda tjänster

EU har infört regler för att stärka betrodda tjänster och se till att vår onlineverksamhet är säker i hela EU.

Digitalt förtroende

fix-empty

I en snabbt föränderlig värld där livshistorier utvecklas online lika mycket som i den verkliga världen, har förtroende blivit en viktig mekanism som är avgörande för hur vi navigerar våra personliga och affärsrelationer. Från att bygga nya kontakter, driva intressen eller hitta nya kärlekar till att göra onlinebetalningar, underteckna fastighetsaffärer och expandera företag, allt är möjligt i en online-miljö förutsatt att det finns förtroende.

Under de senaste månaderna, inför en global pandemi, som begränsade oss till våra hem och flyttade mycket av vårt liv helt till den digitala dimensionen, har säkerheten för vår onlineverksamhet i hela Europa blivit en brådskande och en nödvändighet.
Vi måste känna oss säkra på att vi är skyddade online. Därför inför EU regler för att stärka betrodda tjänster.

Och hur kan vi skapa mer förtroende för onlinemiljön? Det handlar förstås om cybersäkerhet, men inte bara om det. Det finns ny teknik som blockchain som kan spela en roll för att göra tjänster mer tillförlitliga med säkra digitala identiteter och kontrakt. Detta hjälper oss att vara säkra på den person eller verksamhet vi har att göra med online.

Betrodda tjänster hjälper oss att autentisera dessa digitala identiteter, så att vi kan signera dokument online, få ett försäljningskvitto och se till att vi köper äkta, inte förfalskade produkter. Tack vare tekniken har tilliten förvandlats från en immateriell känsla till en digital verklighet.

Från vardagliga uppgifter som vi inte ens märker, som att bekräfta vår identitet vid åtkomst till onlinekonton, till att smidigt interagera med statliga tjänster och underteckna affärsavtal – elektronisk identifiering (eID) och betrodda tjänster möjliggör nya onlineuppgifter som för bara ett par år sedan krävde signaturer, personliga möten, stämplar och brev.

När vi går vidare under det digitala decenniet kommer EU att sträva efter att skapa ännu mer förtroende för vår dagliga verksamhet online.

 

Läs mer

Översikt

Digitala offentliga tjänster och miljöer

Kommissionen använder digital teknik för att förbättra offentliga tjänster och utveckla smarta städer.

Fördjupning

Tillförlitliga EU-förteckningar

Medlemsstaterna är skyldiga att upprätta, upprätthålla och offentliggöra tillförlitliga förteckningar över kvalificerade tillhandahållare av betrodda betrodda tjänster och de tjänster som de tillhandahåller.

EU:s förtroendemärke

EU:s förtroendemärke berättar för användarna att de kan lita på en viss tjänst online för att utföra sina onlinetransaktioner på ett säkert, bekvämt och säkert sätt.

eIDAS-förordningen

EIDAS-förordningen underlättar säkra gränsöverskridande transaktioner genom att inrätta en ram för digital identitet och autentisering. Syftet är att skapa förtroende för elektronisk interaktion och främja sömlösa digitala tjänster i EU.

Se också

Upphandling av IKT-innovation

Europeiska kommissionen stöder innovationsupphandling som ett verktyg för att leverera lösningar på ekonomiska och samhälleliga utmaningar.

Smarta städer och samhällen

EU-kommissionen samarbetar med smarta städer och samhällen för att ta itu med lokala utmaningar, tillhandahålla bättre tjänster till medborgarna och nå målen för den europeiska gröna given.

Elektroniska signaturer

Genom direktivet om e-signaturer inrättades den rättsliga ramen på europeisk nivå för elektroniska signaturer och certifieringstjänster.

Elektronisk identifiering

Elektronisk identifiering (eID) är ett av verktygen för att säkerställa säker tillgång till onlinetjänster och för att genomföra elektroniska transaktioner på ett säkrare sätt.

e-hälsa

EU-kommissionen arbetar för att ge medborgarna tillgång till säkra och högkvalitativa digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.