Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Betrodda tjänster

EU har infört regler för att stärka betrodda tjänster och se till att vår onlineverksamhet är säker i hela EU.

Digitalt förtroende

fix-empty

I en snabbrörlig sammanlänkad värld där livshistorier utvecklas online lika mycket som i den verkliga världen, har förtroende blivit en viktig mekanism som är avgörande för hur vi navigerar i våra personliga och affärsrelationer. Från att bygga nya kontakter, driva intressen eller hitta nya kärlekar, göra onlinebetalningar, underteckna fastighetsaffärer och expandera företag, är allt möjligt i en online-miljö förutsatt att det finns förtroende.

Under de senaste månaderna, mot bakgrund av en global pandemi, som begränsade oss till våra hem och flyttade mycket av vårt liv helt till den digitala dimensionen, har säkerheten för vår online-verksamhet i hela Europa blivit en angelägen och en nödvändighet. Vi måste vara säkra på att vi är skyddade på nätet. Därför inför EU regler för att stärka betrodda tjänster.

Och hur kan vi skapa mer förtroende för online-miljön? Det handlar förstås om cybersäkerhet, men inte bara om det. Det finns ny teknik som blockchain som kan spela en roll för att göra tjänster mer tillförlitliga med säkra digitala identiteter och kontrakt. Detta hjälper oss att vara säker på den person eller verksamhet vi har att göra med online.

Betrodda tjänster själva hjälper oss att autentisera dessa digitala identiteter, så att vi kan signera dokument online, få ett försäljningskvitto och se till att vi köper riktiga, inte förfalskade produkter. Tack vare tekniken har förtroendet förvandlats från en immateriell känsla till en digital verklighet.

Från vardagliga uppgifter som vi inte ens märker, som att bekräfta vår identitet vid åtkomst till onlinekonton, till att smidigt interagera med offentliga tjänster och underteckna affärsavtal – elektronisk identifiering (eID) och betrodda tjänster möjliggör nya online-uppgifter som för bara ett par år sedan krävde signaturer, personliga möten, stämplar och brev.

När vi går vidare under det digitala decenniet kommer EU att sträva efter att skapa ännu mer förtroende för vår dagliga online-verksamhet.

 

Povezane vsebine

Širša slika

Digitala offentliga tjänster och miljöer

Kommissionen använder digital teknik för att förbättra offentliga tjänster och utveckla smarta städer.

Podrobnejše informacije

Tillförlitliga EU-förteckningar

Medlemsstaterna är skyldiga att upprätta, upprätthålla och offentliggöra tillförlitliga förteckningar över kvalificerade tillhandahållare av betrodda betrodda tjänster och de tjänster som de tillhandahåller.

EU:s förtroendemärke

EU:s förtroendemärke berättar för användarna att de kan lita på en viss tjänst online för att utföra sina onlinetransaktioner på ett säkert, bekvämt och säkert sätt.

Glej tudi

Upphandling av IKT-innovation

Europeiska kommissionen stöder innovationsupphandling som ett verktyg för att leverera lösningar på ekonomiska och samhälleliga utmaningar.

Smarta städer och samhällen

EU-kommissionen samarbetar med smarta städer och samhällen för att ta itu med lokala utmaningar, tillhandahålla bättre tjänster till medborgarna och nå målen för den europeiska gröna given.

Elektroniska signaturer

Genom direktivet om e-signaturer inrättades den rättsliga ramen på europeisk nivå för elektroniska signaturer och certifieringstjänster.

Elektronisk identifiering

Elektronisk identifiering (eID) är ett av verktygen för att säkerställa säker tillgång till onlinetjänster och för att utföra elektroniska transaktioner på ett säkrare sätt.

e-hälsa

EU-kommissionen arbetar för att ge medborgarna tillgång till säkra och högkvalitativa digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.