Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Δημοσίευση

Κατευθυντήριες γραμμές για τους παρόχους πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών σχετικά με τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων για τις εκλογικές διαδικασίες

Το παρόν έγγραφο περιέχει καθοδήγηση με στόχο τη στήριξη των παρόχων πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, ώστε να διασφαλίζεται ότι, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να μετριάζουν συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με τις εκλογικές διαδικασίες.

Οι πάροχοι πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της στήριξης των παρόχων πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τους κινδύνους για τις εκλογικές διαδικασίες.  Εκτός από την υποχρέωση θέσπισης εύλογων, αναλογικών και αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού των κινδύνων που σχετίζονται με τις εκλογικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065, οι πάροχοι πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών πρέπει να τηρούν όλες τις άλλες νομικές υποχρεώσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 που ενδέχεται να σχετίζονται με τις εκλογές. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 14 και 17 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις και το σκεπτικό, τα άρθρα 27 και 38 σχετικά με τα συστήματα συστάσεων, τα άρθρα 36 και 48 σχετικά με τους μηχανισμούς και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων, τα άρθρα 15, 24, 37, 42 σχετικά με τη διαφάνεια και τους ανεξάρτητους ελέγχους, τα άρθρα 26 και 39 σχετικά με τη διαφάνεια της επιγραμμικής διαφήμισης και το άρθρο 40 σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα και τον έλεγχο. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τους παρόχους πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών σχετικά με τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων για τις εκλογικές διαδικασίες εγκρίθηκε επίσημα από την Επιτροπή στις 26 Απριλίου 2024. Το κείμενο του σχεδίου ανακοίνωσης της Επιτροπής επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση.

Related content

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στο διαδίκτυο για τις εκλογές

Press release | 26 Μάρτιος 2024

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συνιστώμενα μέτρα για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στο διαδίκτυο που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα των εκλογών, με ειδική καθοδήγηση για τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο.