Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Wytyczne dla dostawców VLOP i VLOSE dotyczące ograniczania ryzyka systemowego w procesach wyborczych

Niniejszy dokument zawiera wytyczne mające na celu wspieranie dostawców VLOP i VLOSE w zapewnianiu, aby w stosownych przypadkach wywiązywali się oni z obowiązku ograniczania szczególnego ryzyka związanego z procesami wyborczymi.

Dostawcy VLOP i VLOSE wypełniają swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2022/2065. Wytyczne te należy postrzegać w ramach wspierania dostawców bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych platform internetowych w zapewnianiu zgodności z obowiązkiem wynikającym z art. 35 tego rozporządzenia w odniesieniu do ryzyka dla procesów wyborczych.  Oprócz obowiązku wprowadzenia rozsądnych, proporcjonalnych i skutecznych środków zmniejszających ryzyko związane z procesami wyborczymi zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2022/2065 dostawcy bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych platform internetowych muszą przestrzegać wszystkich innych obowiązków prawnych określonych w rozporządzeniu (UE) 2022/2065, które mogą mieć znaczenie dla wyborów. Obejmują one między innymi art. 14 i 17 dotyczące warunków korzystania z usług i uzasadnienia, art. 27 i 38 dotyczące systemów rekomendacji, art. 36 i 48 dotyczące mechanizmów i protokołów reagowania kryzysowego, art. 15, 24, 37, 42 dotyczące przejrzystości i niezależnych audytów, art. 26 i 39 dotyczące przejrzystości reklam internetowych oraz art. 40 dotyczący dostępu do danych i ich kontroli. 

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Komisja formalnie przyjęła komunikat Komisji w sprawie wytycznych dla dostawców VLOP i VLOSE w sprawie ograniczania ryzyka systemowego dla procesów wyborczych. Tekst projektu komunikatu Komisji znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Related content

Komisja publikuje wytyczne w ramach aktu o usługach cyfrowych dotyczące ograniczania ryzyka systemowego w internecie w odniesieniu do wyborów

Press release | 26 marzec 2024

Komisja opublikowała wytyczne dotyczące zalecanych środków dla bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek internetowych w celu ograniczenia ryzyka systemowego w internecie, które może mieć wpływ na integralność wyborów, wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu.