Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Smernice za ponudnike zelo velikih spletnih platform in zelo velikih spletnih iskalnikov o zmanjševanju sistemskih tveganj za volilne procese

Ta dokument vsebuje smernice za podporo ponudnikom zelo velikih spletnih platform in zelo velikih spletnih iskalnikov pri zagotavljanju, da po potrebi izpolnjujejo svojo obveznost zmanjševanja posebnih tveganj, povezanih z volilnimi procesi.

Ponudniki zelo velikih spletnih platform in zelo velikih spletnih iskalnikov izpolnjujejo svoje obveznosti iz Uredbe (EU) 2022/2065. Te smernice bi bilo treba obravnavati v okviru podpore ponudnikom zelo velikih spletnih platform in zelo velikih spletnih iskalnikov pri zagotavljanju skladnosti z obveznostjo iz člena 35 navedene uredbe v zvezi s tveganji za volilne procese.  Ponudniki zelo velikih spletnih platform in zelo velikih spletnih iskalnikov morajo poleg obveznosti uvedbe razumnih, sorazmernih in učinkovitih ukrepov za zmanjšanje tveganj, povezanih z volilnimi procesi, v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 2022/2065 izpolnjevati vse druge pravne obveznosti iz Uredbe (EU) 2022/2065, ki so lahko pomembne za volitve. Ti med drugim vključujejo člena 14 in 17 o pogojih in obrazložitvi, člena 27 in 38 o sistemih priporočil, člena 36 in 48 o mehanizmih za odzivanje na krize in protokolih, člene 15, 24, 37 in 42 o preglednosti in neodvisnih revizijah, člena 26 in 39 o preglednosti spletnega oglaševanja ter člen 40 o dostopu do podatkov in nadzoru. 

Komisija je 26. aprila 2024 uradno sprejela Sporočilo Komisije o smernicah za ponudnike zelo velikih spletnih platform in zelo velikih spletnih iskalnikov o zmanjševanju sistemskih tveganj za volilne procese. Besedilo osnutka sporočila Komisije je priloženo temu sporočilu.

Related content