Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Δημοσίευση

Περίληψη του φόρουμ στρατηγικής για το διαδίκτυο των πραγμάτων και την πληροφορική επόμενης γενιάς

Το φόρουμ στρατηγικής για το διαδίκτυο των πραγμάτων και την υπολογιστική υπολογιστικής Next-Generation (Next-Generation IoT and Edge Computing Strategy Forum) ήταν μια μονοήμερη διαδικτυακή διάσκεψη που έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με ένα στρατηγικό όραμα για την Ευρώπη.

Στις 22 Απριλίου 2021, η Επιτροπή και το έργο EU-IoT συνδιοργάνωσαν ένα εικονικό φόρουμ στρατηγικής για τη στρατηγική για την υπολογιστική παρυφών Next-Generation IoT, στο οποίο συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές στην έρευνα Ι και στον ιδιωτικό τομέα για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες, προκλήσεις και ευκαιρίες και με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για το διαδίκτυο των πραγμάτων επόμενης γενιάς και την (Far) Edge Computing στην Ευρώπη.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών περιλαμβάνονταν εμπειρογνώμονες από εταιρείες όπως η ATOS, η Bosch, η Ericsson, η Nokia, η NXP, η SAP, η Siemens, η Trialog και η TTTech, ερευνητικά κέντρα όπως τα CEA, Fraunhofer, KTH και SINTEF, καθώς και οργανισμοί όπως οι AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI και IDSA, με συμμετοχή άνω των 300 συμμετεχόντων.

Οι πάνω από 30 ομιλητές συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία στη βιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη ανοικτών πλατφορμών, καθώς και πότε ο ανταγωνισμός και η συνεργασία είναι σημαντικά μεταξύ των παγκόσμιων παραγόντων. Οι ευρωπαϊκοί βιομηχανικοί παράγοντες τόνισαν ότι το 80 % της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων θα στραφεί προς τη λειτουργία στα άκρα του δικτύου, η οποία πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, η οποία είναι τόσο ασφαλέστερη όσο και ενεργειακά αποδοτική.

Κατά τη διάρκεια 4 συνόδων ολομέλειας, τα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του μελλοντικού διαδικτύου των πραγμάτων και της υπολογιστικής παρυφών ήταν τα εξής:

  • Πλατφόρμες ενοποίησης συστημάτων: Υπάρχει σύγκλιση των επιχειρησιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών των πληροφοριών, η οποία οδηγεί στο IoT επόμενης γενιάς με ισχυρή υπολογιστική ισχύ στα άκρα και σε επίπεδο συσκευής. Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός θα ήταν η σύναψη συμφωνίας για κοινές πλατφόρμες λειτουργίας.
  • Οικοσυστήματα και συμμαχίες: Οι χρήστες και οι πάροχοι πρέπει να οικοδομήσουν από κοινού την επόμενη γενιά του IoT. Οι πλατφόρμες πρέπει να είναι ανοικτές, καθώς η Ευρώπη αποτελεί μέρος των παγκόσμιων οικοσυστημάτων.
  • Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία: Η ψηφιακή εμπιστοσύνη είναι καίριας σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι πολιτικές για τα δεδομένα που υποστηρίζονται από ώριμα εργαλεία είναι απαραίτητες για τη διαφάνεια, καθώς και για τους τρόπους εξαίρεσης από την παροχή δεδομένων.
  • Οραματικές έννοιες: Η μετάβαση προς τη συλλογική νοημοσύνη θα απαιτήσει έξυπνες ορχήστρες για ετερογενή συστήματα που θα οδηγήσουν σε νέες έννοιες της αποκεντρωμένης συλλογής πληροφοριών και της υπολογιστικής σμήνους.

Με τα πλεονεκτήματα της ΕΕ στον τομέα του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων, των κυβερνοφυσικών συστημάτων και των βασικών κάθετων τομέων, υπήρξε συναίνεση ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς — από τους μεγάλους έως τους μικρούς, από την πλευρά της ζήτησης έως την προσφορά, από τον ψηφιακό έως τον επιχειρησιακό τομέα και από την έρευνα στη βιομηχανία — πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τεχνολογιών, συστημάτων και πλατφορμών διαδικτύου των πραγμάτων με ισχυρή υπολογιστική ικανότητα στην πρωτοπορία, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Το φόρουμ αποτέλεσε συνέχεια της FiresiChat τον Μάρτιο του 2021 · ένα μικρό εργαστήριο που κινητοποίησε και συνέδεσε βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σε εταιρικό επίπεδο για την προώθηση του σχεδιασμού ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού οράματος για το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και την υπολογιστική παρυφών. Με τη μεσοπρόθεσμη προοπτική ενός παραθύρου αγοράς άνω των 5 ετών, το όραμα αυτό αναμένεται να υποστηριχθεί από πρωτοβουλία έρευνας και καινοτομίας ύψους 150 εκατ. EUR στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (πυλώνας ΙΙ, ομάδα 4) για το «Cloud-to-Edge-to-IoT» και αποτελεί μέρος της υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα. Συμπληρώνει τις βραχυπρόθεσμες και περισσότερο προσανατολισμένες στην ανάπτυξη ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τους χώρους δεδομένων και για την ομοσπονδία από νέφος σε παρυφές, τις υπηρεσίες και τις αγορές που καταρτίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL.

Διαβάστε τη σύνοψη της έκθεσης εκδήλωσης εδώ.