Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikacija

Sažetak Foruma o strategiji interneta stvari i računalstva na rubu mreže sljedeće generacije

Forum o strategiji sljedeće generacije za internet stvari i računalstvo na rubu mreže bio je jednodnevna internetska konferencija koja je sudionicima omogućila da iznesu svoja stajališta o strateškoj viziji za Europu.

Komisija i projekt EU-IoT 22. travnja 2021. zajednički su organizirali virtualni forum o strategiji za pristup internetu stvari i računalstvu na rubu mreže sljedeće generacije na kojem su se okupili gostujući govornici iz područja istraživanja i inovacija te privatnog sektora kako bi razmijenili mišljenja o predstojećim prioritetima, izazovima i prilikama te u cilju uspostave zajedničke vizije sljedeće generacije interneta stvari i računarstva na rubu mreže u Europi.

Među gostujućim govornicima bili su stručnjaci iz poduzeća kao što su ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog i TTTech, istraživački centri kao što su CEA, Fraunhofer, KTH i SINTEF, zajedno s organizacijama kao što su AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI i IDSA, uz sudjelovanje više od 300 sudionika.

Više od 30 govornika raspravljalo je o tome kako EU može iskoristiti svoje prednosti u industriji i kako potaknuti razvoj otvorenih platformi, kao i kada su tržišno natjecanje i suradnja važni među globalnim akterima. Europski industrijski akteri naglasili su da će 80 % obrade i analize podataka prijeći na rad na rubu mreže, koja će se odvijati u stvarnom vremenu, što je sigurnije i energetski učinkovitije.

Tijekom četiri plenarne sjednice teme o kojima se raspravljalo u kontekstu budućeg interneta stvari i računalstva na rubu mreže bile su sljedeće:

  • Platforme za integraciju sustava: Postoji konvergencija operativnih i informacijskih tehnologija, što dovodi do interneta stvari sljedeće generacije sa snažnom računalnom snagom na rubu i na razini uređaja. Važan korak naprijed bio bi dogovor o zajedničkim operativnim platformama.
  • Ekosustavi i savezi: Korisnici i pružatelji usluga moraju zajedno izgraditi sljedeću generaciju interneta stvari. Platforme moraju biti otvorene jer je Europa dio globalnih ekosustava.
  • Povjerenje i pouzdanost: Digitalno povjerenje ključno je za digitalnu transformaciju. Podatkovne politike koje se temelje na zrelim alatima potrebne su za transparentnost, kao i za izuzimanje iz pružanja podataka.
  • Vizionarski koncepti: Prelazak na kolektivnu inteligenciju zahtijevat će pametne orkestratore za heterogene sustave koji će dovesti do novih koncepata decentraliziranog prikupljanja obavještajnih podataka i rogova.

S obzirom na prednosti EU-a u industrijskom internetu stvari, kiberfizičkim sustavima i ključnim vertikalnim sektorima, postignut je konsenzus da europski akteri – od velike do male potražnje do ponude, digitalne do operativne i istraživačke do industrije – moraju udružiti snage u razvoju sljedeće generacije tehnologija, sustava i platformi interneta stvari sa snažnim računalnim kapacitetom na rubu Europe kako bi se ojačao konkurentni položaj Europe na globalnoj sceni.

Forum je uslijedio na temelju projekta Fireside Chat iz ožujka 2021.; mala radionica na kojoj su mobilizirani i povezani ključni dionici na korporativnoj razini kako bi se unaprijedilo osmišljavanje strateške europske vizije za budući internet stvari i računalstvo na rubu mreže. S obzirom na srednjoročnu perspektivu tržišnog okvira od više od pet godina, ta će se vizija poduprijeti inicijativom za istraživanje i inovacije u vrijednosti od 150 milijuna EUR u okviru prvog programa rada programa Obzor Europa (stup II., 4. klaster) o oblaku za razmjenu informacija o internetu te je dio provedbe Europske strategije za podatke. Njime se dopunjuju kratkoročne i u većoj mjeri usmjerene europske inicijative o podatkovnim prostorima i federaciji računalstva u oblaku, uslugama i tržištima pripremljene u kontekstu programa DIGITAL.

Sažetak izvješća o događanju pročitajte ovdje.