Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Objava

Povzetek strateškega foruma za internet stvari in računalništvo na robu naslednje generacije

Forum o strategiji za internet stvari in računalništvo na robu naslednje generacije je bila enodnevna spletna konferenca, na kateri so udeleženci lahko izmenjali mnenja o strateški viziji za Evropo.

Komisija in projekt EU-IoT sta 22. aprila 2021 soorganizirala virtualni strateški forum za internet stvari in računalništvo na robu naslednje generacije, na katerem so se zbrali gostujoči govorniki iz raziskav in inovacij ter zasebnega sektorja, da bi izmenjali mnenja o prihodnjih prednostnih nalogah, izzivih in priložnostih, da bi oblikovali skupno vizijo za internet stvari naslednje generacije in računalništvo na robu interneta stvari v Evropi.

Gostujoči govorniki so bili strokovnjaki iz podjetij, kot so ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog in TTTech, raziskovalni centri, kot so CEA, Fraunhofer, KTH in SINTEF, ter organizacije, kot so AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI in IDSA, ki se jih je udeležilo več kot 300 udeležencev.

Več kot 30 govornikov je razpravljalo o tem, kako lahko EU izkoristi svoje prednosti v industriji in kako spodbuditi razvoj odprtih platform ter kdaj sta konkurenca in sodelovanje med svetovnimi akterji pomembna. Evropski industrijski akterji so poudarili, da se bo 80 % obdelave in analitike podatkov preusmerilo na delovanje na robu omrežja, ki poteka v realnem času, kar je varnejše in energetsko učinkovitejše.

Na štirih plenarnih zasedanjih so bile obravnavane naslednje teme v okviru prihodnjega interneta stvari in računalništva na robu:

  • Platforme za povezovanje sistemov: Operativna in informacijska tehnologija sta se zbližali, kar vodi do interneta stvari naslednje generacije z močno računalniško zmogljivostjo na robu in na ravni naprav. Pomemben korak naprej bi bil dogovor o skupnih platformah za upravljanje.
  • Ekosistemi in zavezništva: Uporabniki in ponudniki morajo skupaj zgraditi naslednjo generacijo interneta stvari. Platforme morajo biti odprte, saj je Evropa del svetovnih ekosistemov.
  • Zaupanje in zanesljivost: Digitalno zaupanje je ključnega pomena za digitalno preobrazbo. Podatkovne politike, ki jih podpirajo zrela orodja, so potrebne za preglednost in načine za zavrnitev zagotavljanja podatkov.
  • Vizionarski koncepti: Za prehod na kolektivno obveščevalno dejavnost bodo potrebni pametni orkestratorji za heterogene sisteme, kar bo privedlo do novih konceptov decentralizirane inteligence in rojnega računalništva.

Zaradi prednosti EU v industrijskem internetu stvari, kibernetsko-fizičnih sistemih in ključnih vertikalnih sektorjih je bilo doseženo soglasje, da morajo evropski akterji – od velikega do majhnega povpraševanja po ponudbi, digitalnega do operativnega in raziskovalnega sektorja – združiti moči pri razvoju naslednje generacije tehnologij, sistemov in platform interneta stvari z močno računalniško zmogljivostjo na robu, da bi okrepili konkurenčni položaj Evrope na svetovni ravni.

Forum je bil nadaljevanje po gasilski kabini marca 2021; manjša delavnica, ki je mobilizirala in povezala ključne deležnike na ravni podjetij, da bi pospešila oblikovanje strateške evropske vizije za prihodnji internet stvari in računalništvo na robu. S srednjeročno perspektivo tržnega sklopa, ki traja več kot pet let, naj bi to vizijo podprla pobuda za raziskave in inovacije v vrednosti 150 milijonov EUR v okviru prvega delovnega programa programa Obzorje Evropa (steber II, sklop 4) za računalništvo v oblaku do interneta stvari in je del izvajanja evropske strategije za podatke. Dopolnjuje kratkoročne in bolj v uvajanje usmerjene evropske pobude v zvezi s podatkovnimi prostori ter zvezo, storitvami in tržnicami za računalništvo v oblaku, ki so bile pripravljene v okviru programa DIGITAL.

Povzetek poročila o dogodku je na voljo tukaj.