Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Seuraavan sukupolven esineiden internetiä ja reunalaskentaa käsittelevän strategiafoorumin tiivistelmä

Seuraavan sukupolven esineiden internetin ja reunalaskennan strategiafoorumi oli yksipäiväinen verkkokonferenssi, jossa osallistujat pystyivät kertomaan näkemyksiään strategisesta visiosta Euroopalle.

Komissio ja EU:n esineiden internet -hanke järjestivät 22. huhtikuuta 2021 virtuaalisen esineiden internetin ja reunalaskennan strategiafoorumin, johon osallistui T & I- ja yksityissektorin vierailevia puhujia keskustelemaan tulevista prioriteeteista, haasteista ja mahdollisuuksista. Tavoitteena oli luoda yhteinen visio seuraavan sukupolven esineiden internetistä ja (maatalouden) Edge Computingista Euroopassa.

Vierailevia puhujia olivat muun muassa ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog ja TTTech, tutkimuskeskukset, kuten CEA, Fraunhofer, KTH ja SINTEF, sekä AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI ja IDSA, joihin osallistui yli 300 osallistujaa.

Yli 30 puhujaa keskustelivat siitä, miten EU voi hyödyntää vahvuuksiaan teollisuudessa ja edistää avointen alustojen kehittämistä, sekä siitä, milloin kilpailu ja yhteistyö ovat tärkeitä maailmanlaajuisten toimijoiden keskuudessa. Eurooppalaiset teollisuuden toimijat korostivat, että 80 prosenttia tietojenkäsittelystä ja analysoinnista siirtyy verkon reunaan, joka tapahtuu reaaliaikaisesti, mikä on turvallisempaa ja energiatehokkaampaa.

Neljän täysistunnon aikana esineiden internetin ja reunalaskennan yhteydessä keskusteltiin seuraavista aiheista:

  • Järjestelmäintegrointialustat: Toiminnalliset ja tietotekniset teknologiat ovat lähentyneet toisiaan, mikä johtaa seuraavan sukupolven esineiden internetiin, jonka reunalla ja laitetasolla on vahva laskentateho. Merkittävä edistysaskel olisi sopimus yhteisistä käyttöalustoista.
  • Ekosysteemit ja yhteenliittymät: Käyttäjien ja palveluntarjoajien on rakennettava esineiden internetin seuraava sukupolvi yhdessä. Alustojen on oltava avoimia, sillä Eurooppa on osa maailmanlaajuisia ekosysteemejä.
  • Luottamus ja luotettavuus: Digitaalinen luottamus on digitalisaation avaintekijä. Avoimuus edellyttää datapolitiikkaa, jota tuetaan kypsillä välineillä, sekä tapoja olla toimittamatta dataa.
  • Visionääriset käsitteet: Siirtyminen kollektiiviseen älykkyyteen edellyttää älykkäitä orkestraatioita heterogeenisille järjestelmille, jotka johtavat uusiin hajautettuun älykkyyteen ja lämmittämiseen.

Kun otetaan huomioon EU:n vahvuudet esineiden internetin teollisessa ympäristössä, kyberfyysisissä järjestelmissä ja keskeisillä vertikaalisilla aloilla, oltiin yhtä mieltä siitä, että eurooppalaisten toimijoiden – suurista pieniin, kysyntään ja tarjontaan, digitaalisiin ja operatiivisiin sekä teolliseen tutkimukseen – on yhdistettävä voimansa kehittääkseen seuraavan sukupolven esineiden internetiin liittyviä teknologioita, järjestelmiä ja alustoja, joiden reunalla on vahva laskentakapasiteetti, jotta voidaan vahvistaa Euroopan kilpailuasemaa maailmannäyttämöllä.

Foorumi oli jatkoa maaliskuussa 2021 pidetylle Fireside Chat -tapahtumalle; pieni työpaja, jossa mobilisoitiin ja yhdistettiin keskeisiä sidosryhmiä yritystasolla edistämään strategisen eurooppalaisen vision suunnittelua esineiden internetiä ja reunalaskentaa varten. Tätä visiota on tarkoitus tukea Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ensimmäiseen työohjelmaan kuuluvalla 150 miljoonan euron T & I-aloitteella (pilari II, klusteri 4), jonka tavoitteena on yli viiden vuoden markkinaikkuna, ja se on osa Euroopan datastrategian täytäntöönpanoa. Se täydentää DIGITAL-ohjelman puitteissa valmisteltuja data-avaruuksia ja pilvipalvelujen federointia, palveluja ja markkinapaikkoja koskevia lyhyen aikavälin ja käyttöönottosuuntautuneempia eurooppalaisia aloitteita.

Lue tapahtumaraportin tiivistelmä täältä.