Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

Sommarju tal-Forum tal-IoT tal-ġenerazzjoni li jmiss u tal-Forum tal-Istrateġija tal-Kompjuter Edge

Il-Forum tal-Istrateġija tan-Next-Generation IoT u Edge Computing kien konferenza online ta’ ġurnata li ppermettiet lill-parteċipanti jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar viżjoni strateġika għall-Ewropa.

Fit-22 ta’ April 2021, il-Kummissjoni u l-proġett EU-IoT organizzaw b’mod konġunt Forum virtwali dwar l-Istrateġija tal-Kompjuter tal-IoT Innovaturi tal-Ġenerazzjoni li Jmiss, fejn laqqgħu kelliema mistiedna fir-R &Iu fis-settur privat biex jiskambjaw fehmiet dwar il-prijoritajiet, l-isfidi u l-opportunitajiet li ġejjin u bl-għan li tiġi stabbilita viżjoni kondiviża komuni għall-IoT tal-ġenerazzjoni li jmiss u l-Computing (Far) Edge fl-Ewropa.

Il-kelliema mistiedna kienu jinkludu esperti minn kumpaniji bħal ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog u TTTech, ċentri ta’ riċerka bħas-CEA, Fraunhofer, KTH u SINTEF, flimkien ma’ organizzazzjonijiet bħal AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI, u IDSA b’attendenza ta’ aktar minn 300 parteċipant.

Aktar minn 30 kelliem iddiskutew kif l-UE tista’ tisfrutta l-punti b’saħħithom tagħha fl-industrija u kif tista’ tixpruna l-iżvilupp ta’ pjattaformi miftuħa, kif ukoll meta l-kompetizzjoni u l-kollaborazzjoni huma ta’ importanza fost l-atturi globali. L-atturi industrijali Ewropej enfasizzaw li 80 % tal-ipproċessar tad-data u l-analitika ser jinbidlu biex joperaw fit-tarf tan-netwerk, li jseħħ f’ħin reali, li huwa kemm aktar sigur kif ukoll effiċjenti fl-użu tal-enerġija.

Matul l-4 sessjoni plenarja, is-suġġetti diskussi fil-kuntest tal-IoT u l-Edge Computing futuri kienu kif ġej:

  • Pjattaformi ta’ integrazzjoni tas-sistema: Hemm konverġenza tat-teknoloġiji operazzjonali u tal-informazzjoni, li twassal għall-IoT tal-ġenerazzjoni li jmiss b’qawwa komputazzjonali b’saħħitha fit-tarf u fil-livell tal-apparat. Pass kbir’ il quddiem ikun ftehim dwar pjattaformi operattivi komuni.
  • Ekosistemi u alleanzi: L-utenti u l-fornituri jeħtieġ li jibnu flimkien il-ġenerazzjoni li jmiss tal-IoT. Il-pjattaformi jridu jkunu miftuħa peress li l-Ewropa hija parti mill-ekosistemi globali.
  • Fiduċja u affidabbiltà: Il-fiduċja diġitali hija kruċjali għat-trasformazzjoni diġitali. Huma meħtieġa politiki tad-data appoġġati minn għodod maturi għat-trasparenza kif ukoll modi kif wieħed jagħżel li ma jipprovdix id-data.
  • Kunċetti viżjonarji: Il-mixja lejn intelliġenza kollettiva se teħtieġ orkestraturi intelliġenti għal sistemi eteroġeni li jwasslu għal kunċetti ġodda ta’ intelligence deċentralizzata u informatika swarm.

Bis-saħħiet tal-UE fl-IoT industrijali, fis-sistemi ċiberfiżiċi u fis-setturi vertikali ewlenin, kien hemm kunsens li l-atturi Ewropej — minn kbar sa żgħar, min-naħa tad-domanda sal-provvista, diġitali sa operazzjonali, u mir-riċerka għall-industrija — iridu jingħaqdu flimkien fl-iżvilupp tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ teknoloġiji, sistemi u pjattaformi tal-IoT b’kapaċità informatika b’saħħitha fl-edge, biex tissaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tal-Ewropa fix-xena globali.

Il-Forum kien segwitu mill-Firesident Chat ta’ Marzu 2021; workshop żgħir li mmobilizza u kkollega partijiet ikkonċernati ewlenin fil-livell korporattiv biex javvanza t-tfassil ta’ viżjoni Ewropea strateġika għall-IoT u l-edge computing futuri. Bil-perspettiva ta’ terminu medju tagħha ta’ tieqa tas-suq ta’ aktar minn 5 snin, din il-viżjoni hija mistennija li tiġi appoġġata minn inizjattiva tar-R &Ita’ EUR 150 miljun taħt l-ewwel Programm ta’ Ħidma ta’ Orizzont Ewropa (Pilastru II, Cluster 4) dwar il-Cloud-to-Edge-to-IoT u hija parti mill-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea għad-Data. Dan jikkomplementa inizjattivi Ewropej fuq terminu iqsar u aktar orjentati lejn l-iskjerament dwar l-ispazji tad-data u dwar il-federazzjoni, is-servizzi u s-swieq cloud-to-edge imħejjija fil-kuntest tal-programm DIGITAL.

Aqra s-sommarju tar-rapport tal-avveniment hawnhekk.