Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Shrnutí fóra o strategii pro příští generace internetu věcí a výpočetní techniky

Fórum NextGeneration IoT and Edge Computing Strategy Forum bylo jednodenní on-line konference, která účastníkům umožnila podělit se o své názory na strategickou vizi pro Evropu.

Dne 22. dubna 2021 Komise a projekt EU-IoT spolupořádaly virtuální fórum o strategii pro příští generace internetu věcí a výpočetní techniky v rámci iniciativy NextGeneration IoT & Edge Computing, na němž se sešli hostující řečníci v oblasti výzkumu a inovací a soukromého sektoru, aby si vyměnili názory na budoucí priority, výzvy a příležitosti a s cílem vytvořit společně sdílenou vizi pro internet věcí příští generace a (Far) Edge computing v Evropě.

Mezi řečníky byli odborníci ze společností jako ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog a TTTech, výzkumná střediska jako CEA, Fraunhofer, KTH a SINTEF a organizace jako AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI a IDSA s více než 300 účastníky.

Více než 30 řečníků diskutovalo o tom, jak může EU využít svých silných stránek v průmyslu a jak podpořit rozvoj otevřených platforem, jakož i o tom, kdy je hospodářská soutěž a spolupráce mezi globálními aktéry důležitá. Evropští průmysloví aktéři zdůraznili, že 80 % zpracování a analýzy dat se přesune k provozu na okraji sítě, a to v reálném čase, což je bezpečnější a energeticky účinnější.

Během čtyř plenárních zasedání byla témata projednávaná v souvislosti s budoucím internetem věcí a výpočetní technikou následující:

  • Platformy pro integraci systémů: Dochází ke sbližování provozních a informačních technologií, což vede k internetu věcí příští generace se silným výpočetním výkonem na okraji a na úrovni zařízení. Významným krokem vpřed by byla dohoda o společných operačních platformách.
  • Ekosystémy a aliance: Uživatelé a poskytovatelé musí společně budovat příští generaci internetu věcí. Platformy musí být otevřené, neboť Evropa je součástí globálních ekosystémů.
  • Důvěra a důvěryhodnost: Digitální důvěra je klíčem k digitální transformaci. Politiky v oblasti dat podporované vyspělými nástroji jsou nezbytné pro transparentnost, jakož i způsoby, jak odmítnout poskytování údajů.
  • Vizionářské koncepce: Přechod ke kolektivní inteligenci bude vyžadovat inteligentní orchestrátory pro heterogenní systémy, což povede k novým koncepcím decentralizované inteligence a rojové výpočetní techniky.

Vzhledem k silným stránkám EU v oblasti průmyslového internetu věcí, kyberneticko-fyzikálních systémů a klíčových vertikálních odvětví panovala shoda v tom, že evropští aktéři – od velkých po malé, od poptávky po nabídku, digitální až po provozní a výzkum až po průmysl – musí spojit síly při vývoji příští generace technologií, systémů a platforem internetu věcí se silnou výpočetní kapacitou na okraji společnosti, aby se posílilo konkurenční postavení Evropy na světové scéně.

Fórum navázalo na Fireside Chat z března 2021; malý workshop, který mobilizoval a propojoval klíčové zúčastněné strany na úrovni podniků s cílem pokročit v navrhování strategické evropské vize pro budoucí internet věcí a edge computing. Se střednědobou perspektivou tržního okna trvajícího více než pět let má být tato vize podpořena iniciativou v oblasti výzkumu a inovací ve výši 150 milionů EUR v rámci prvního pracovního programu programu Horizont Evropa (pilíř II, klastr 4) v oblasti cloud computingu až po internet a je součástí provádění evropské strategie pro data. Doplňuje krátkodobou a na zavádění více zaměřené evropské iniciativy týkající se datových prostorů a federace cloud-to-edge, služeb a tržišť připravených v rámci programu DIGITAL.

Shrnutí zprávy o akci si můžete přečíst zde.