Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Δημοσίευση

Μελέτη σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό του υπολογιστικού νέφους και των υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

Η μελέτη επιδιώκει να κατανοήσει καλύτερα και να προτείνει μέτρα για την επίτευξη του στόχου της ψηφιακής στρατηγικής για «κλιματικά ουδέτερα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης κέντρα δεδομένων και δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως το 2030».

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

Ο τρέχων ψηφιακός μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση του όγκου των δεδομένων που παράγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται. Αυτό έχει επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας. Το 2018, τα κέντρα δεδομένων αντιπροσώπευαν το 2,7 % της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ (βλ. μελέτη του 2020 με τίτλο «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for a Eco-friendly Cloud Market»). Εάν παραμείνει ανεξέλεγκτο, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 3,2 % έως το 2030.

Η παρούσα μελέτη προτείνει μέτρα πολιτικής που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας στις αξιακές αλυσίδες των ΤΠΕ. Επικεντρώνεται στο υπολογιστικό νέφος και στα κέντρα δεδομένων, καθώς και στις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Όσον αφορά τα κέντρα δεδομένων και το υπολογιστικό νέφος, η μελέτη προτείνει τα ακόλουθα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής:

Επιπλέον, παρέχει ορισμό του τι συνιστά κέντρο δεδομένων και δείκτες για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη του στόχου του 2030.

Όσον αφορά τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η μελέτη προτείνει την καθιέρωση σήματος ενεργειακής απόδοσης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μεθοδολογικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας δεδομένων. Επιπλέον, η μελέτη προτείνει οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών να καταγράφουν την ενεργειακή ένταση του δικτύου σε κεντρικό ή εθνικό μητρώο, παρέχοντας επισκόπηση των διαφόρων παρόχων και της αποδοτικότητας των διαφόρων τεχνολογιών δικτύου. Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για νέες υποδομές και κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού.

Τα πορίσματα αυτά θα τροφοδοτήσουν ορισμένες εν εξελίξει και μελλοντικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τηλεφορτώσεις

Final Study Report
Τηλεφόρτωση