Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Studie o ekologizaci cloud computingu a elektronických komunikačních služeb a sítí: Směrem ke klimatické neutralitě do roku 2050

Cílem studie je lépe pochopit a navrhnout opatření k dosažení cíle digitální strategie, jímž je „klimaticky neutrální a vysoce energeticky účinná datová centra a sítě a služby elektronických komunikací do roku 2030“.

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

Současná digitální transformace se vyznačuje prudkým nárůstem množství generovaných, zpracovávaných, uchovávaných a přenášených dat. To má dopad na naši spotřebu energie. V roce 2018 představovala datová centra 2,7 % spotřeby energie v EU (viz studie z roku 2020 „Energeticky účinné cloudové technologie a politiky pro ekologický trh s cloud computingem“). Pokud by to zůstalo bez kontroly, mohlo by to do roku 2030 vzrůst na 3,2 %.

Tato studie navrhuje politická opatření, která posílí energetickou účinnost a postupy oběhového hospodářství v hodnotových řetězcích IKT. Zaměřuje se na cloud computing a datová centra a služby a sítě elektronických komunikací.

Pokud jde o datová centra a cloud computing, studie navrhuje tato konkrétní politická opatření:

Kromě toho nabízí definici datového centra a ukazatelů pro měření pokroku při plnění cíle pro rok 2030.

Pokud jde o sítě a služby elektronických komunikací, studie navrhuje zavedení energetického štítku pro telekomunikační služby s cílem zajistit větší transparentnost pro podniky a spotřebitele. Je však ještě třeba překonat metodické problémy, včetně dostupnosti údajů. Kromě toho studie navrhuje, aby telekomunikační operátoři zaznamenávali energetickou náročnost sítě do centrálního nebo vnitrostátního registru a poskytli přehled o různých poskytovatelích a účinnosti různých síťových technologií. To by bylo třeba doplnit o minimální požadavky na účinnost nové infrastruktury a kritéria ekodesignu.

Tato zjištění budou podkladem pro řadu probíhajících a budoucích iniciativ souvisejících s ekologickou a digitální transformací.

Ke stažení

Final Study Report
Stáhnout