Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Studju dwar l-Ekoloġizzazzjoni tal-Cloud Computing u s-Servizzi u n-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi: Lejn in-Newtralità Klimatika sal-2050

L-istudju jfittex li jifhem aħjar u jressaq miżuri lejn il-kisba tal-għan tal-Istrateġija Diġitali ta’ “ċentri tad-data newtrali għall-klima u effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u networks u servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika sal-2030”

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

It-trasformazzjoni diġitali attwali hija kkaratterizzata minn żieda qawwija fl-ammont ta’ data li tiġi ġġenerata, ipproċessata, maħżuna u trażmessa. Dan għandu konsegwenzi fuq il-konsum tal-enerġija tagħna. Fl-2018, iċ-ċentri tad-data ammontaw għal 2.7 % tal-konsum tal-enerġija tal-UE (ara l-istudju mill-2020 “Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market”). Jekk ma jiġix ikkontrollat, dan jista’ jiżdied għal 3.2 % sal-2030.

Dan l-istudju jipproponi miżuri ta’ politika li jtejbu l-effiċjenza enerġetika u l-prattiki tal-ekonomija ċirkolari fil-ktajjen tal-valur tal-ICT. Huwa jiffoka fuq il-cloud computing u ċ-ċentri tad-data, u s-servizzi u n-networks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Dwar iċ-ċentri tad-data u l-cloud computing l-istudju jipproponi l-miżuri ta’ politika konkreti li ġejjin:

Barra minn hekk, hija toffri definizzjoni ta’ x’jikkostitwixxi ċentru tad-data u indikaturi biex jitkejjel il-progress lejn l-ilħuq tal-objettiv tal-2030.

Fir-rigward tan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, l-istudju jipproponi l-introduzzjoni ta’ tikketta ta’ tip ta’ effiċjenza enerġetika għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni sabiex tipprovdi aktar trasparenza lin-negozji u lill-konsumaturi. Madankollu, għad iridu jingħelbu l-isfidi metodoloġiċi, inkluża d-disponibbiltà tad-data. Barra minn hekk, l-istudju jipproponi li l-operaturi tat-telekomunikazzjoni jirreġistraw l-intensità enerġetika tan-netwerk f’reġistru ċentrali jew nazzjonali, filwaqt li joffru ħarsa ġenerali lejn il-fornituri differenti u l-effiċjenza tat-teknoloġiji differenti tan-network. Dan jeħtieġ li jiġi ssupplimentat b’rekwiżiti minimi ta’ effiċjenza għall-infrastruttura l-ġdida u l-kriterji tal-Ekodisinn.

Dawn is-sejbiet se jikkontribwixxu għal għadd ta’ inizjattivi li għaddejjin u futuri marbuta mat-tranżizzjonijiet Ekoloġiċi u Diġitali.

Downloads

Final Study Report
Iddawnlowdja