Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Štúdia o ekologizácii cloud computingu a elektronických komunikačných služieb a sietí: Smerom ku klimatickej neutralite do roku 2050

Cieľom štúdie je lepšie pochopiť a predložiť opatrenia na dosiahnutie cieľa digitálnej stratégie, ktorým je „klimaticky neutrálne a vysoko energeticky účinné dátové centrá a elektronické komunikačné siete a služby do roku 2030“.

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

Súčasnú digitálnu transformáciu charakterizuje prudký nárast množstva údajov, ktoré sa generujú, spracúvajú, uchovávajú a prenášajú. To má vplyv na našu spotrebu energie. V roku 2018 predstavovali dátové centrá 2,7 % spotreby energie v EÚ (pozri štúdiu z roku 2020 s názvom Energetické technológie cloud computingu a politiky pre ekologický cloudový trh). Ak by to zostalo bez kontroly, mohlo by sa to do roku 2030 zvýšiť na 3,2 %.

V tejto štúdii sa navrhujú politické opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a postupov obehového hospodárstva v hodnotových reťazcoch IKT. Zameriava sa na cloud computing a dátové centrá a elektronické komunikačné služby a siete.

Pokiaľ ide o dátové centrá a cloud computing, v štúdii sa navrhujú tieto konkrétne politické opatrenia:

Okrem toho sa v ňom uvádza vymedzenie toho, čo predstavuje dátové centrum, a ukazovatele na meranie pokroku pri plnení cieľa do roku 2030.

Pokiaľ ide o elektronické komunikačné siete a služby, v štúdii sa navrhuje zavedenie označovania energetickej účinnosti telekomunikačných služieb s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť pre podniky a spotrebiteľov. Je však potrebné prekonať metodické výzvy vrátane dostupnosti údajov. V štúdii sa okrem toho navrhuje, aby telekomunikační operátori zaznamenávali energetickú náročnosť siete v centrálnom alebo vnútroštátnom registri a poskytovali prehľad o rôznych poskytovateľoch a efektívnosti rôznych sieťových technológií. To by sa muselo doplniť o minimálne požiadavky na účinnosť novej infraštruktúry a kritériá ekodizajnu.

Tieto zistenia sa premietnu do viacerých prebiehajúcich a budúcich iniciatív súvisiacich so zelenou a digitálnou transformáciou.

Stiahnuté

Final Study Report
Stiahnuť