Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Objava

Študija o okolju prijaznejšem računalništvu v oblaku ter elektronskih komunikacijskih storitvah in omrežjih: Na poti k podnebni nevtralnosti do leta 2050

Namen študije je bolje razumeti in predlagati ukrepe za dosego cilja digitalne strategije „podnebno nevtralni in energijsko zelo učinkoviti podatkovni centri ter elektronska komunikacijska omrežja in storitve do leta 2030“.

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

Za sedanjo digitalno preobrazbo je značilno hitro povečanje količine podatkov, ki se ustvarjajo, obdelujejo, shranjujejo in prenašajo. To vpliva na našo porabo energije. Leta 2018 so podatkovni centri predstavljali 2,7 % porabe energije v EU (glej študijo iz leta 2020 o energetsko učinkovitih tehnologijah in politikah računalništva v oblaku za okolju prijazen trg računalništva v oblaku). Če to ne bo preverjeno, bi se lahko do leta 2030 povečalo na 3,2 %.

V tej študiji so predlagani ukrepi politike, ki krepijo energetsko učinkovitost in prakse krožnega gospodarstva v vrednostnih verigah IKT. Osredotoča se na računalništvo v oblaku in podatkovne centre ter elektronske komunikacijske storitve in omrežja.

V zvezi s podatkovnimi centri in računalništvom v oblaku študija predlaga naslednje konkretne ukrepe politike:

Poleg tega vsebuje opredelitev podatkovnega središča in kazalnikov za merjenje napredka pri doseganju cilja za leto 2030.

V zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami študija predlaga uvedbo oznake za energetsko učinkovitost za telekomunikacijske storitve, da bi zagotovili večjo preglednost za podjetja in potrošnike. Vendar bi bilo še vedno treba premagati metodološke izzive, vključno z razpoložljivostjo podatkov. Poleg tega študija predlaga, da telekomunikacijski operaterji zabeležijo energetsko intenzivnost omrežja v centralni ali nacionalni register, ki ponuja pregled nad različnimi ponudniki in učinkovitostjo različnih omrežnih tehnologij. To bi bilo treba dopolniti z minimalnimi zahtevami glede učinkovitosti za novo infrastrukturo in merili za okoljsko primerno zasnovo.

Te ugotovitve bodo vključene v številne sedanje in prihodnje pobude, povezane z zelenim in digitalnim prehodom.

Datoteke za prenos

Final Study Report
Prenesi