Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Badanie pt. „Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Electronic Communications Networks: W kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r.

Celem badania jest lepsze zrozumienie i przedstawienie środków służących osiągnięciu celu strategii cyfrowej, jakim jest „neutralne dla klimatu i wysoce energooszczędne centra danych oraz sieci i usługi łączności elektronicznej do 2030 r.”

cover of the study with text Study on Greening Cloud Computing and Electronic Communications Services and Networks: Towards Climate Neutrality by 2050 on a background with European flag

European Commission

Obecna transformacja cyfrowa charakteryzuje się gwałtownym wzrostem ilości generowanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych danych. Ma to wpływ na nasze zużycie energii. W 2018 r. ośrodki przetwarzania danych odpowiadały za 2,7 % zużycia energii w UE (zob. badanie z 2020 r. pt. „Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market” [Energy-efficient Cloud computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market«). Jeżeli nie zostanie to sprawdzone, może to wzrosnąć do 3,2 % do 2030 r.

W niniejszym badaniu zaproponowano środki z zakresu polityki mające na celu poprawę efektywności energetycznej i praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchach wartości ICT. Koncentruje się on na chmurze obliczeniowej i centrach danych oraz usługach i sieciach łączności elektronicznej.

W odniesieniu do centrów danych i chmury obliczeniowej w badaniu zaproponowano następujące konkretne środki polityczne:

Ponadto zawiera on definicję tego, co stanowi ośrodek danych, oraz wskaźniki służące do pomiaru postępów w realizacji celu na 2030 r.

W odniesieniu do sieci i usług łączności elektronicznej w badaniu proponuje się wprowadzenie etykiety efektywności energetycznej dla usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia większej przejrzystości dla przedsiębiorstw i konsumentów. Nadal trzeba będzie jednak przezwyciężyć wyzwania metodologiczne, w tym dostępność danych. Ponadto w badaniu proponuje się, aby operatorzy telekomunikacyjni rejestrowali energochłonność sieci w centralnym lub krajowym rejestrze, oferując przegląd różnych dostawców i efektywność różnych technologii sieciowych. Należałoby to uzupełnić o minimalne wymogi w zakresie efektywności w odniesieniu do nowej infrastruktury i kryteriów ekoprojektu.

Ustalenia te zostaną uwzględnione w szeregu bieżących i przyszłych inicjatyw związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Pliki do pobrania

Final Study Report
Pobierz