Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

Ettevalmistav tegevus „Euroopa kirjutamine“

Komisjon kuulutab välja 3 miljoni euro suuruse projektikonkursi, et tugevdada Euroopa audiovisuaaltööstuse suutlikkust luua tipptasemel väljamõeldud sarjad, mis võivad meelitada ligi piiriülest publikut, ning toetada Euroopa andekate inimeste kogukonda, kes on võimelised töötama piiriüleselt. See peaks võimaldama Euroopa ettevõtetel laiendada oma koostööd ja pakkuda andekatele inimestele pidevaid võimalusi kogu oma karjääri vältel. Kuigi audiovisuaaltööstust on COVID-19 puhang rängalt tabanud, peaks see uus meede toetama talente ja Euroopa ettevõtteid ning aitama sektoril taastuda.

Ettevalmistava meetme „Euroopa kirjutamine“ eesmärk on aidata Euroopal saavutada tipptase, luues ja kirjutades kvaliteetseid fiktsioone, mis suudavad jõuda piiriülese publikuni. Selle eesmärk on suurendada väljamõeldud seriaalide alal töötavate loovate talentide pädevust ning edendada tugevate ja mitmekesiste loovate tipptasemel meeskondade teket (nt kaasates andekad stsenaristid, autorid, näitlejad ja/või erineva taustaga ja rahvusest tegevtegijad).

Selle eesmärgi saavutamiseks toetatakse meetmega projekte, mis hõlbustavad loomekeskusi, nt kirjutamisruume või muid koostöökeskkondi. Sellised keskused toimivad andekate kiirendajate või inkubaatoritena, pakkudes välja uuenduslikke meetodeid andekate kirjanike valimiseks ja juhendamiseks alates nende eelnevast kirjutamisest/kontseptuaalsest muutmisest kuni väljamõeldud seriaalide projektide tegeliku koostamiseni ja võimalike kontaktide loomiseni ostjatega. Projektid peavad olema konkreetsed ja keskenduma fiktiivsete seeriate koosloomise praktilisele protsessile.

Eesmärgid

Projekt(id) peaks (peavad) saavutama järgmised eesmärgid:

 • Suurendada loovate talentide pädevust, teadmisi ja suutlikkust väljamõeldud seriaalide loomisel ning soodustada eri taustast ja rahvusest pärit loovate talentide (nt stsenaristid, toimetajad, näitlejad, täideviijad) tugevate ja mitmekesiste tipptasemel meeskondade/keskuste teket;
 • Hõlbustada mitut konkreetset koostööd, mille puhul järgitakse töö käigus õppimisel põhinevat lähenemisviisi, keskendudes peamiselt loome- ja kirjutamistegevusele, võimaldades loometalentidel töötada paralleelselt erinevate projektidega ning pakkudes loovisikutele optimeeritud töömeetodeid ja -viise koostöö tegemiseks alates kontseptsiooni väljatöötamise varasest etapist kuni koostöö tegemiseni ja võimalike ostjatega kokkuviimiseni.
 • Edendada keelelisi koostöömudeleid kooskõlas Euroopa põhimõtete ja väärtustega, nagu võrdne kohtlemine, mitmekesisus ja sooline tasakaal, loovisikute õiglane tasustamine;
 • Luua korrapäraseid kontakte audiovisuaalteoste valdkonna liidrite, tootjate või volinikega (nt levitajad, ostjad, platvormid, ringhäälinguorganisatsioonid), et parandada andekate inimeste arusaamist turusuundumustest ja -dünaamikast;
 • Skauti ja andekate inimeste valimine, näiteks avatud konkursside või auhindade kaudu;
 • Varustage loojad järgmisega:
  • vajalikud digioskused ja teadmised tipptasemel arengutest ja/või turuteabest, mis võivad mõjutada loomeprotsessi (nt kognitiivne neuroteadus, tehisintellekt);
  • intellektuaalomandi haldamiseks vajalikud oskused, kuna see määrab loovisikute loomise ja tasustamise rahastamise ning tagab loomingulise autonoomia ja kultuurilise mitmekesisuse;
 • Aidata kaasa rohepöördele.

Kavandatud tulemused

Selle meetme oodatavad tulemused on loomingulised keskused (kirjutusruumide või muude koostööstruktuuride kujul), mis loovad raamistiku kogu Euroopa Liidu loojate (nt stsenaristid, autorid, produtseerijad, näitlejad) koostööks tipptasemel Euroopa fiktsioonide sarjade väljatöötamiseks ja kirjutamiseks.

Väljavalitud projektide tulemuseks peaksid olema arendatavad teekatted/mood-lauad/muud esitusviisid uute fiktsiooniseeriate projektide kohta, sealhulgas esimese hooaja peamiste sündmuste järjestus ja eri tegelaste kirjeldus. Nad peaksid kasutama kõiki digitaaltehnoloogia ja andmeanalüüsi pakutavaid loome- ja ärivõimalusi. Lisaks peaksid projektid looma silla nii ökosüsteemi loomise kui ka turupoolte vahel.

Kuigi kaks koostööprojekti ei ole samad, peaksid kõik valitud projektid pakkuma loovisikutele uuenduslikke mudeleid ja meetodeid „kõrgeima Euroopa audiovisuaalse sisu“ kirjutamiseks, mida võiks korrata ka muudes valdkondades, näiteks animatsioonis.

Projektid peaksid aitama skautidel ja looma Euroopa andekaid inimesi, olenemata riigist, kust nad pärit on, kes peavad Euroopat oma mänguväljakuks ja kes saavad kirjutada maailmaturu jaoks kohaliku tasandi lugusid. See omakorda tugevdaks audiovisuaaltööstuse konkurentsivõimet ja Euroopa loomingulist autonoomiat.

Selle meetme territoriaalne fookus on järgmine: ELi liikmesriigid.

Rohkem

Ettevalmistavate meetmete eesmärk on käivitada ja katsetada uusi algatusi, mida rahastatakse kuni kolme aasta jooksul. Käesolev konkursikutse on ettevalmistava meetme „Euroopa kirjutamine“ esimene projektikonkurss.

Kaasrahastamise maksimummäär on 70 % kõigist rahastamiskõlblikest kuludest.

Allalaadimiseks

01. Call - Writing European
Laadi alla 
02A. Grant application form - multibeneficiaries
Laadi alla 
02b. Grant application form - sole applicant
Laadi alla 
03. Template Annex III Estimated budget - Multibeneficiary or Sole
Laadi alla 
04. Financial viability checktool with results
Laadi alla 
05. Declaration of Honor
Laadi alla 
06. Privacy Statement
Laadi alla 
07. Financial Identification
Laadi alla 
08. Legal Entity Private
Laadi alla 
09. Legal Entity Public
Laadi alla 
10a. Model grant agreement - multibeneficiaries
Laadi alla 
10b. Model grant agreement - SOLE APPLICANT
Laadi alla 
11. Frequently Asked Questions (version 15 September 2021)
Laadi alla