Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikācija

Sagatavošanas darbība “Raksāt Eiropai”

Komisija izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 3 miljonu euro apmērā, lai stiprinātu Eiropas audiovizuālās nozares spēju radīt progresīvas fikcijas sērijas, kas var piesaistīt auditoriju pāri robežām, un veidot Eiropas talantu kopienu, kas spēj strādāt pāri valstu un valodu robežām. Tam būtu jādod iespēja Eiropas uzņēmumiem paplašināt sadarbību un piedāvāt talantīgus talantus visā savas karjeras laikā Eiropā. Lai gan audiovizuālo nozari ir smagi skāris Covid-19 uzliesmojums, šai jaunajai darbībai būtu jāatbalsta talanti, kā arī Eiropas uzņēmumi un jāveicina nozares atveseļošana.

Šīs sagatavošanas darbības “Rakst Eiropas” mērķis ir palīdzēt Eiropai sasniegt augstu izcilības līmeni augstas kvalitātes fikciju sērijās, kas spēj sasniegt auditoriju pāri robežām. Tā mērķis ir palielināt to radošo talantu kompetences, kuri strādā ar fikciju sērijām, un veicināt spēcīgu un daudzveidīgu radošu izcilības komandu veidošanos (piemēram, iesaistot talantīgus scenāriju autorus, autorus, demonstrētājus un/vai izpildītājus no dažādām vidēm un tautībām).

Lai sasniegtu šo mērķi, darbība atbalstīs projektus, kas atvieglo radošo centru izveidi, piemēram, rakstīšanas telpas vai citas sadarbības telpas. Šādi centri darbosies kā talantu paātrinātāji vai inkubatori, ierosinot inovatīvas metodes, lai atlasītu un virzītu talantīgus rakstniekus no pirmsrakstīšanas/konceptēšanas līdz faktiskai fikciju sēriju projektu sagatavošanai un iespējamai partneru piemeklēšanai ar pircējiem. Projektiem jābūt konkrētiem un vērstiem uz fiktīvo sēriju kopuma līdzradīšanas procesu.

Mērķi

Projektam(-iem) būtu jāsasniedz šādi mērķi:

 • Palielināt radošo talantu kompetenci, zināšanas un spējas fiktīvo sēriju radīšanā un veicināt spēcīgu un daudzveidīgu radošu talantu komandu/centru (piemēram, scenāristu, redaktoru, izstāžu autoru, izpildītāju) rašanos ar dažādu izcelsmi un tautību;
 • Veicināt vairākas konkrētas sadarbības, kurās tiek ievērota pieeja “mācīties darot”, galveno uzmanību pievēršot radošajām un rakstīšanas darbībām, ļaujot radošajiem talantiem paralēli strādāt pie dažādu projektu kopuma un nodrošinot radītājiem optimizētas darba metodes un kārtību kopīgam darbam, sākot no konceptualizācijas agrīnā posma līdz sadarbīgai rakstīšanai un kontaktu veidošanai ar potenciālajiem pircējiem.
 • Veicināt sadarbības modeļus pāri valodu robežām saskaņā ar Eiropas principiem un vērtībām, piemēram, vienlīdzīgu attieksmi, daudzveidību un dzimumu līdzsvaru, taisnīgu atlīdzību autoriem;
 • Nodrošināt regulārus kontaktus ar nozares līderiem, audiovizuālo darbu producentiem vai komisāriem (piemēram, izplatītājiem, pircējiem, platformām, raidorganizācijām), lai uzlabotu talantu izpratni par tirgus tendencēm un dinamiku;
 • Scout un atlasīt talantus, piemēram, izmantojot atklātus uzaicinājumus vai balvas;
 • Aprīkot autorus ar:
  • nepieciešamās digitālās prasmes un zināšanas par jaunākajām norisēm un/vai tirgus izpēti, kas var ietekmēt radošo procesu (piemēram, kognitīvā neirozinātne, mākslīgais intelekts);
  • prasmes, kas vajadzīgas intelektuālā īpašuma (IĪ) pārvaldībai, jo tā nosaka jaunrades finansējumu un autoru atalgojumu un nodrošina radošo autonomiju un kultūras daudzveidību;
 • Veicināt zaļo pārkārtošanos.

Plānotie rezultāti

Šīs darbības gaidāmie rezultāti ir radoši centri (rakstīšanas telpu vai citu sadarbības struktūru veidā), kas nodrošina labvēlīgu satvaru sadarbībai starp autoriem no visas Eiropas Savienības (piemēram, scenāristiem, autoriem, producentiem, demonstrētājiem), lai konceptualizētu un rakstītu progresīvās Eiropas fikcijas sērijas.

Atlasīto projektu rezultātā būtu jāizstrādā jaunas fikciju sērijas projekti, tostarp pirmās sezonas galveno epizožu sekvencēšana un dažādu rakstzīmju apraksts. Tām būtu jāizmanto visas radošās un uzņēmējdarbības iespējas, ko sniedz digitālās tehnoloģijas un datu analīze. Turklāt projektiem būtu jāveido tilts starp ekosistēmas izveidi un tirgus pusi.

Lai gan neviens no diviem sadarbības projektiem nav viens un tas pats, visiem atlasītajiem projektiem būtu jānodrošina radītājiem inovatīvi modeļi un metodika, lai uzrakstītu “augsta līmeņa Eiropas audiovizuālo saturu”, ko, iespējams, varētu atkārtot arī citās jomās, piemēram, animācijā.

Šiem projektiem būtu jāpalīdz izklaidēt un veidot Eiropas talantu kopumu neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi nāk, kuri uzskata Eiropu par savu rotaļu laukumu un kuri var rakstīt uz vietas balstītus stāstus pasaules tirgum. Tas savukārt stiprinātu audiovizuālās nozares konkurētspēju un stiprinātu Eiropas radošo autonomiju.

Šīs darbības teritoriālais virziens ir: ES dalībvalstis.

Vairāk informācijas

Sagatavošanas darbības ir paredzētas, lai ieviestu un izmēģinātu jaunas iniciatīvas ar finansējumu ne ilgāk kā trīs gadus. Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus sagatavošanas darbībai “Rakstot Eiropai”.

Maksimālā līdzfinansējuma likme ir 70 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lejupielādēšanai

01. Call - Writing European
Lejupielādēt 
02A. Grant application form - multibeneficiaries
Lejupielādēt 
02b. Grant application form - sole applicant
Lejupielādēt 
03. Template Annex III Estimated budget - Multibeneficiary or Sole
Lejupielādēt 
04. Financial viability checktool with results
Lejupielādēt 
05. Declaration of Honor
Lejupielādēt 
06. Privacy Statement
Lejupielādēt 
07. Financial Identification
Lejupielādēt 
08. Legal Entity Private
Lejupielādēt 
09. Legal Entity Public
Lejupielādēt 
10a. Model grant agreement - multibeneficiaries
Lejupielādēt 
10b. Model grant agreement - SOLE APPLICANT
Lejupielādēt 
11. Frequently Asked Questions (version 15 September 2021)
Lejupielādēt