Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

2022. aasta tugevdatud desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhend

Desinformatsiooni käsitlev tugevdatud tegevusjuhend annab tööstusele õiguse järgida desinformatsiooni vastu võitlemiseks eneseregulatsiooni standardeid.

Fighting Disinformation: 2022 Strengthened Code of Practice

© European Commission

2022. aasta tugevdatud desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhend tugineb 2018. aasta teedrajavale tegevusjuhendile, kehtestades samas ambitsioonikamad kohustused ja meetmed, mille eesmärk on võidelda veebis leviva desinformatsiooni vastu.

Uus tegevusjuhend koondab erinevamaid sidusrühmi kui kunagi varem, andes neile võimaluse aidata kaasa ulatuslikele täiustustele, kirjutades alla oma valdkonnaga seotud täpsetele kohustustele. Selliste kohustuste hulka kuulub desinformatsiooni levitamise demonetiseerimine; poliitilise reklaami läbipaistvuse tagamine; tõhustada koostööd faktikontrollijatega; ning hõlbustada teadlaste juurdepääsu andmetele.

Toetada platvorme ja tööstust, et nad täidaksid oma desinformatsiooni käsitlevast tegevusjuhendist tulenevaid kohustusi, et täita Euroopa Komisjoni kohustust luua läbipaistvam, turvalisem ja usaldusväärsem veebikeskkond.

Lisateave 2022. aasta tugevdatud väärinfot käsitleva tegevusjuhendi aluseks oleva arengu ja poliitika kohta.

Allalaadimiseks

2022 Strengthened Code of Practice Disinformation (.pdf)
Laadi alla 

Related content

2018. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend

Policy and legislation | 16 juuni 2022

2018. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend on esimene kord kogu maailmas, kus tööstus on vabatahtlikult kokku leppinud iseregulatsiooni standardites desinformatsiooni vastu võitlemiseks.