Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

2018. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend

2018. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend on esimene kord kogu maailmas, kus tööstus on vabatahtlikult kokku leppinud iseregulatsiooni standardites desinformatsiooni vastu võitlemiseks.

2018. aasta oktoobris leppisid veebiplatvormide, juhtivate tehnoloogiaettevõtete ja reklaamitööstuses osalejate esindajad kokku iseregulatsiooni tegevusjuhendis, et võidelda veebis leviva desinformatsiooni leviku vastu.

2018. aasta väärinfot käsitleva tegevusjuhendiga leppis tööstus esimest korda kogu maailmas ja vabatahtlikkuse alusel kokku iseregulatsiooni standardites desinformatsiooni vastu võitlemiseks. 2018. aasta tegevusjuhise eesmärk oli saavutada 2018. aasta aprillis esitatud komisjoni teatises seatud eesmärgid, kehtestades 21 kohustust eri valdkondades alates poliitilise reklaami läbipaistvusest kuni desinformatsiooni levitajate demonetariseerimiseni.

Tegevusjuhise allkirjastasid 2018. aasta oktoobris veebiplatvormid Facebook, Google, Twitter ja Mozilla, samuti reklaamijad ja teised reklaamitööstuses osalejad. Microsoft ühines 2019. aasta mais ja TikTok allkirjastas tegevusjuhendi 2020. aasta juunis.

2018. aasta tegevusjuhendi mõju jälgimine

Reklaamisektorit esindavad digiplatvormid ja kutseühingud esitasid 2019. aasta jaanuaris lähteolukorra aruande, milles antakse ülevaade väärinfot käsitlevast tegevusjuhendist tulenevate kohustuste täitmiseks võetud meetmete seisust.

2019. aasta jaanuarist maini jälgis Euroopa Komisjon sihipäraselt Facebooki, Google’i ja Twitteri võetud kohustuste täitmist, pöörates erilist tähelepanu Euroopa Parlamendi valimiste usaldusväärsusele.

Allakirjutanute enesehindamisaruanne avaldati 2019. aasta oktoobris pärast tegevusjuhendi üheaastast rakendamist. Enesehindamised näitasid allakirjutanute ulatuslikke jõupingutusi oma kohustuste täitmiseks 12 kuu jooksul.

Komisjon avaldas oma hinnangu tegevusjuhendi kohta 2020. aasta septembris. Hindamine näitas, et tegevusjuhend andis väärtusliku raamistiku veebiplatvormide vaheliseks struktureeritud dialoogiks ning tagas nende desinformatsiooni käsitleva poliitika suurema läbipaistvuse ja vastutuse. Samuti tõi see kaasa asjaomaste sidusrühmade konkreetsed meetmed ja poliitikamuudatused, et aidata võidelda desinformatsiooni vastu.

Tegevusjuhendi raamistik osutus väga kasulikuks ka selleks, et jälgida allakirjutanute tegevust COVID-19ga seotud desinformatsiooni mõju piiramiseks ja tagada vastutus nende eest. Hindamine näitas siiski ka mitmeid olulisi lünki ja puudusi. Seda silmas pidades andis komisjon 2021. aasta mais välja juhendi tegevusjuhendi tugevdamise kohta, milles on märgitud, kuidas allakirjutanud peaksid puudujääke kõrvaldama.

Tegevusjuhise tugevdamine 2022. aastaks

Assamblee, kuhu koondati tegevusjuhendile allakirjutanud ja uued allakirjutanud, kes olid valmis uue tegevusjuhendiga nõustuma ja selle raames kohustusi võtma, tuli protsessi alustamiseks kokku 8. juulil 2021. Assamblee kiitis heaks käsiraamatu, mis kujundas tegevusjuhendi tugevdamise protsessi korraldust ja toimimist. Samuti kuulutas komisjon välja ühise osalemiskutse, mis oli suunatud paljudele sidusrühmadele, kutsudes huvitatud isikuid üles väljendama oma huvi allakirjutanute vastu ja osalema tugevdatud tegevusjuhendi ettevalmistamises.

Allakirjutanud esitasid 16. juunil 2022 tugevdatud tegevusjuhendi.

 

2018. aasta väärinfot käsitleva tegevusjuhendi muud keeleversioonid

BG Ό ES Ό CSΌ DAΌ DEΦ ETΌ EL Ό FR Ό HR Ό IT Ό LT Ό LV Ό HU Ό MTΌNLΌ PTΌ ROΌ SK Ė SLÏSV

Allalaadimiseks

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Laadi alla