Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Kodiċi ta’ Prattika Msaħħaħ tal-2022 dwar id-Diżinformazzjoni

Dan il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni msaħħaħ jagħti s-setgħa lill-industrija biex taderixxi mal-istandards awtoregolatorji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.

Fighting Disinformation: 2022 Strengthened Code of Practice

© European Commission

Il-kodiċi ta’ Prattika Msaħħaħ dwar id-Diżinformazzjoni tal-2022 jibni fuq il-Kodiċi pijunier tal-2018 filwaqt li jistabbilixxi impenji u miżuri aktar ambizzjużi mmirati lejn il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni online.

Il-kodiċi l-ġdid jiġbor flimkien firxa aktar diversa ta’ partijiet ikkonċernati minn qatt qabel, u jagħtihom is-setgħa li jikkontribwixxu għal titjib wiesa’ billi jiffirmaw impenji preċiżi rilevanti għall-qasam tagħhom. Tali impenji jinkludu d-demonetizzazzjoni tat-tixrid tad-diżinformazzjoni; il-garanzija tat-trasparenza tar-reklamar politiku; it-tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-verifikaturi tal-fatti; u l-iffaċilitar tal-aċċess għad-data lir-riċerkaturi.

L-appoġġ lill-pjattaformi u lill-industrija biex jissodisfaw l-impenji tagħhom skont il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni jikkontribwixxi għall-impenn tal-Kummissjoni Ewropea għal ambjent online aktar trasparenti, sikur u affidabbli.

Aktar informazzjoni dwar l-iżvilupp u l-politika wara l-2022 issaħħaħ il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni.

Downloads

2022 Strengthened Code of Practice Disinformation (.pdf)
Iddawnlowdja 

Related content

Il-kodiċi ta’ Prattika tal-2018 dwar id-Diżinformazzjoni

Policy and legislation | 16 Ġunju 2022

Il-kodiċi ta’ Prattika tal-2018 dwar id-diżinformazzjoni huwa l-ewwel darba madwar id-dinja li l-industrija qablet, fuq bażi volontarja, ma’ standards awtoregolatorji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.