Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Wzmocniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2022 r.

Ten wzmocniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji umożliwia przemysłowi przestrzeganie norm samoregulacyjnych w celu zwalczania dezinformacji.

Fighting Disinformation: 2022 Strengthened Code of Practice

© European Commission

Wzmocniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2022 r. opiera się na pionierskim kodeksie z 2018 r., a jednocześnie określa bardziej ambitne zobowiązania i środki mające na celu zwalczanie dezinformacji w internecie.

Nowy kodeks skupia bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek zainteresowane strony, umożliwiając im przyczynianie się do szeroko zakrojonych usprawnień poprzez podpisanie konkretnych zobowiązań dotyczących ich dziedziny. Zobowiązania te obejmują demonetyzację rozpowszechniania dezinformacji; zagwarantowanie przejrzystości reklamy politycznej; zacieśnianie współpracy z weryfikatorami informacji; oraz ułatwianie naukowcom dostępu do danych.

Wspieranie platform i przemysłu w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji stanowi wkład w zobowiązanie Komisji Europejskiej do zapewnienia bardziej przejrzystego, bezpiecznego i godnego zaufania środowiska internetowego.

Dalsze informacje na temat rozwoju i polityki leżącej u podstaw wzmocnionego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2022 r.

Pliki do pobrania

2022 Strengthened Code of Practice Disinformation (.pdf)
Pobierz 

Related content