Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

2022 Posilnený kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

Tento posilnený Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií umožňuje priemyslu, aby dodržiaval samoregulačné normy na boj proti dezinformáciám.

Fighting Disinformation: 2022 Strengthened Code of Practice

© European Commission

Posilnený kódex postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2022 vychádza z priekopníckeho kódexu z roku 2018, pričom stanovuje ambicióznejšie záväzky a opatrenia zamerané na boj proti dezinformáciám na internete.

Nový kódex spája rôznorodejšie spektrum zainteresovaných strán ako kedykoľvek predtým, čo im umožňuje prispievať k rozsiahlym zlepšeniam podpísaním konkrétnych záväzkov relevantných pre ich oblasť. Takéto záväzky zahŕňajú demonetizáciu šírenia dezinformácií; zaručenie transparentnosti politickej reklamy; posilnenie spolupráce s overovateľmi faktov; a uľahčenie prístupu výskumných pracovníkov k údajom.

Podpora platforiem a priemyslu pri plnení ich záväzkov vyplývajúcich z Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií prispieva k záväzku Európskej komisie vytvoriť transparentnejšie, bezpečnejšie a dôveryhodnejšie online prostredie.

Ďalšie informácie o vývoji a politike v nadväznosti na posilnený Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2022.

Stiahnuté

2022 Strengthened Code of Practice Disinformation (.pdf)
Stiahnuť 

Related content