Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Vuonna 2022 tiukennetut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt

Nämä tehostetut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt antavat teollisuudelle mahdollisuuden noudattaa itsesääntelyyn perustuvia normeja disinformaation torjumiseksi.

Fighting Disinformation: 2022 Strengthened Code of Practice

© European Commission

Vuonna 2022 vahvistetut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt perustuvat uraauurtaviin vuoden 2018 käytännesääntöihin, ja niissä vahvistetaan kunnianhimoisempia sitoumuksia ja toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan disinformaatiota verkossa.

Uudet käytännesäännöt kokoavat yhteen enemmän erilaisia sidosryhmiä kuin koskaan, ja ne antavat niille mahdollisuuden osallistua laaja-alaisiin parannuksiin sitoutumalla alansa täsmällisiin sitoumuksiin. Tällaisia sitoumuksia ovat muun muassa disinformaation levittämisen demonetisointi, poliittisen mainonnan avoimuuden takaaminen; yhteistyön tehostaminen faktantarkistajien kanssa; ja helpottaa tutkijoiden pääsyä tietoihin.

Tuetaan alustoja ja teollisuutta, jotta ne voivat täyttää disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen mukaiset sitoumuksensa, jotta Euroopan komissio olisi sitoutunut avoimempaan, turvallisempaan ja luotettavampaan verkkoympäristöön.

Lisätietoja disinformaatiota koskevien vuoden 2022 vahvistettujen käytännesääntöjen kehityksestä ja taustalla olevasta politiikasta.

Ladattava aineisto

2022 Strengthened Code of Practice Disinformation (.pdf)
Lataa 

Related content