Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi veebiplatvormipõhise majanduse vaatluskeskus

Veebiplatvormimajanduse ELi vaatluskeskus jälgib ja analüüsib veebiplatvormipõhist majandust, toetades komisjoni poliitikakujundamisel.

  Inimene, kes hoiab telefoni, ilmub selle kohal maakera ikoon, selle kohal on väiksemad ikoonid, mis esindavad majandust

© iStock by Getty Images - 1182604339 ipopba

Vaatluskeskus jälgib ja analüüsib veebiplatvormimajanduse uusimaid suundumusi ja andmeid. Vaatluskeskuse esitatud teave aitab komisjonil veebiplatvormipõhist majandust käsitleva poliitika kujundamisel.

Vaatluskeskus koosneb komisjoni ametnikest ja silmapaistvatest sõltumatutest ekspertidest koosnevast spetsiaalsest eksperdirühmast. Samuti on olemas tugiuuring, mis aitab selle tööd juhtida. Vaatluskeskuse eri elemendid täiendavad üksteist, et see saaks esitada komisjonile kõige asjakohasema ja kvaliteetsema analüüsi.

Vaatluskeskusel on spetsiaalne veebisait, kus professionaalsed platvormi kasutajad saavad tähistada probleeme, mida nad platvormidega kogevad. Vaatluskeskus kasutab kasutajate osutatud probleeme, et tõsta komisjoni teadlikkust peamistest probleemidest, millega ettevõtjad ja professionaalsed kasutajad veebiplatvormidel kokku puutuvad. See on teadlike ja sihipäraste poliitikameetmete jaoks väga oluline.

Vaatluskeskus on osa uutest platvormidevaheliste kauplemistavade eeskirjadest. See aitab kaasa komisjoni laiemale strateegiale õiglase ja turvalise internetimajanduse loomiseks ELis.

Toetusuuring

Sõltumatu töövõtja poolt komisjoni järelevalve all läbi viidud eriuuring toetab vaatluskeskuse tööd. Esimene lõpparuanne on avaldatud koos selle lisade ja kaheksa analüüsidokumendiga.

Ta kogub andmeid, analüüsib suundumusi ja annab vaatluskeskusele teavet, mida ta vajab oma tööks.

Panustamine vaatluskeskusesse

Iga äri- või kutseplatvormi kasutaja saab vaatluskeskusele abiks olla, esitades oma kogemused mis tahes probleemide kohta, mis neil on olnud seoses platvormidega vaatluskeskuse veebisaidil. Seda saab teha mis tahes ELi keeles.

Eksperdirühm

Eksperdirühm toetab komisjoni veebiplatvormipõhise majanduse arengu jälgimisel tõenditel põhineva ja probleemipõhise poliitika kujundamise eesmärgil.

Eksperdirühmal on selles rollis mitu ülesannet:

 1. nõustada komisjoni veebiplatvormipõhise majanduse peamiste suundumuste osas;
 2. analüüsida veebiplatvormipõhise majanduse võimalikke kahjulikke tavasid, sealhulgas:
  • algoritmilise otsuste tegemise ja järjestusega seotud küsimused, sealhulgas läbipaistvuse küsimus;
  • juurdepääs eri kategooriate andmetele, sealhulgas isikuandmetele, ja nende kasutamine;
  • internetis kuvatava materjali tasustamisega seotud küsimused, eelkõige seoses otsingutulemustega;
  • läbipaistvus ja vastutus ettevõtjatevahelistes ärisuhetes internetireklaami valdkonnas;
  • diferentseeritud kohtlemine, kui platvormi ärikasutajad konkureerivad platvormi pakutavate toodetega;
  • platvormide poolt ärikasutajatele seatud piirangud erinevate tingimuste pakkumiseks muude turustuskanalite kasutamisel;
  • nende potentsiaalselt kahjulike tavade võimalik mõju tarbijatele.
 3. abistab komisjoni nende küsimustega seotud iga-aastase tööprogrammi ettevalmistamisel;
 4. analüüsida veebiplatvormimajandusega seotud poliitikameetmete arengut liikmesriikides, liidus või kolmandates riikides;
 5. suhtleb komisjoni taotluse ja järelevalve korral teiste asjaomaste ekspertide või tippkeskustega.

Kuna see rühm loodi komisjoni otsusega, kuulub see komisjoni eksperdirühmade registrisse

Esimese eksperdirühma lõpparuanded avalikustati 2021. aasta veebruaris pärast sidusrühmade tagasisidet ja tagasisidet eduaruannete kohta, mis avaldati konsulteerimiseks 2020. aasta juulis.

Kutsume sidusrühmi ja teisi asjaomaseid organeid ELi või riigi tasandil suhtlema ekspertidega vaatluskeskuse veebisaidi kaudu. Sellelt veebisaidilt leiate ka eelmiste koosolekute päevakorrad ja protokollid, samuti 2021.–2022. aasta töökava ja kõigi kaheksa töösuuna hetkeseisu:

Eksperdirühma liikmed

Pärast eksperdirühma teise ametiaja konkurentsipõhist valikuprotsessi on komisjon nimetanud 15 kõrgetasemelist eksperti (.pdf) ELi veebiplatvormimajanduse vaatluskeskuse eksperdirühma liikmeteks:

Alexandre de Streel
Esimees: Alexandre de Streel

Belgia Namuri Ülikooli ELi õiguse professor ja CERRE akadeemiline kaasdirektor, Belgia

 

Christoph Busch
Christoph Busch

Saksa ja Euroopa era- ja äriõiguse ning rahvusvahelise eraõiguse professor Osnabrücki ülikoolis Saksamaal

 

Celine Castets Renard
Céline Castets Renard

Õigusteaduse täisprofessor, tsiviilõiguse teaduskond, Ottawa Ülikool, Kanada

 

Francesco decoralis
Francesco Decarolis

Bocconi ülikooli majandusprofessor, Milano, Itaalia

 

Inge Graef
Inge Graef

Konkurentsiõiguse dotsent Tilburgi Ülikoolis, Holland

 

Henri Isaac
Henri Isaac

Pariisi-Dauphine ülikooli dotsent ja Renaissance numérique’i president, Prantsusmaa

 

DOH-Shin Jeon
DOH-Shin Jeon

Toulouse’i majandusteaduskonna majandusprofessor, Toulouse Capitole ülikool, Prantsusmaa

 

Ulrich Laitenbergern
Ulrich Laitenberger

Dotsent Telecom Paris, Institute Polytechnique Paris, Prantsusmaa ja Leibniz-Centre Euroopa Majandusuuringute Keskus, Saksamaa

 

Christiana Markou
Christiana Markou

Küprose Euroopa Ülikooli dotsent

 

Pilar Montero
Pilar Montero

Alicante Ülikooli professor, Hispaania

 

Aurelie Pols
Aurélie Pols

Euroopa eraelu puutumatuse ja küberturvalisuse keskuse (ECPC) juhatuse liige Maastrichti ülikoolis, Madalmaad

 

Jens Prufer
Jens Prüfer

Majandusteaduste dotsent, Tilburgi Ülikool, Holland

 

Teresa Rodriguez de la Heras Ballell
Teresa Rodríguez de la Heras Ballell

Madridi Carlos III ülikooli äriõiguse dotsent, Hispaania

 

Christina Trenta
Cristina Trenta

Örebro ülikooli õigusteaduse dotsent, Rootsi

 

Martin Zagar
Martin Žagar

Horvaatia RITi dotsent, Horvaatia

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

Vaata lisaks

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.