Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühm

ELi veebiplatvormimajanduse vaatluskeskus jälgib ja analüüsib veebiplatvormimajandust, toetades komisjoni poliitikakujundamisel.

Vaatluskeskus jälgib ja analüüsib veebiplatvormipõhise majanduse viimaseid suundumusi ja andmeid. Vaatluskeskuse kogutud teave aitab komisjonil kujundada veebiplatvormipõhise majanduse poliitikat.

Vaatluskeskus koosneb komisjoni ametnike rühmast ja silmapaistvatest sõltumatutest ekspertidest koosnevast spetsiaalsest eksperdirühmast. Vaatluskeskuse eri elemendid täiendavad üksteist, nii et vaatluskeskus saab esitada komisjonile kõige asjakohasema ja kvaliteetsema analüüsi.

Vaatluskeskus on osa platvormide ja ettevõtjate vahelisi kaubandustavasid käsitlevatest eeskirjadest. See aitab kaasa komisjoni laiemale strateegiale õiglase ja turvalise internetimajanduse saavutamiseks ELis.

Toetav uuring

Vaatluskeskuse tööd toetab spetsiaalne uuring, mille viib läbi sõltumatu töövõtja komisjoni järelevalve all. Esimene lõpparuanne on avaldatud koos selle lisade ja kaheksa analüütilise dokumendiga.

Ta kogub andmeid, analüüsib suundumusi ja varustab vaatluskeskust oma tööks vajaliku teabega.

Eksperdirühm

Eksperdirühm toetab komisjoni veebiplatvormipõhise majanduse arengu jälgimisel, et tagada tõenditel põhinev ja probleemipõhine poliitikakujundamine.

Selles rollis on eksperdirühmal mitu ülesannet:

 1. annab komisjonile nõu veebiplatvormipõhise majanduse peamiste suundumuste kohta;
 2. analüüsida veebiplatvormipõhise majanduse võimalikke kahjulikke tavasid, sealhulgas:
  • algoritmilise otsustamise ja järjestamisega seotud küsimused, sealhulgas läbipaistvuse küsimus;
  • juurdepääs eri liiki andmetele, sealhulgas isikuandmetele, ja nende kasutamine;
  • internetis kuvatava materjali eest tasu maksmisega seotud küsimused, eelkõige seoses otsingutulemustega;
  • läbipaistvus ja vastutus ettevõtjatevahelistes kaubandussuhetes internetireklaami valdkonnas;
  • diferentseeritud kohtlemine, kui platvormide ärikasutajad konkureerivad platvormi pakutavate toodetega;
  • platvormide piirangud ärikasutajatele teistsuguste tingimuste pakkumiseks muude turustuskanalite kasutamisel;
  • nende potentsiaalselt kahjulike tavade võimalik mõju tarbijatele.
 3. abistab komisjoni nende küsimustega seotud iga-aastase tööprogrammi ettevalmistamisel;
 4. analüüsida veebiplatvormipõhise majandusega seotud poliitikameetmete arengut liikmesriikides, liidus või kolmandates riikides;
 5. suhtleb komisjoni taotlusel ja järelevalve all teiste asjaomaste ekspertide või tippkeskustega.

Kuna see rühm loodi komisjoni otsusega, on see osa komisjoni eksperdirühmade registrist. 

Esimese eksperdirühma lõpparuanded avaldati 2021. aasta veebruaris pärast sidusrühmade tagasisidet ja tagasisidet eduaruannete kohta, mis avaldati konsulteerimiseks 2020. aasta juulis.

Vaatlusrühm järgis kaheksat töösuunda:

 • töösuund: Internetireklaam
 • töösuund: Platvormide taristu võim
 • töösuund: Innovatsiooniseminaride sari
 • töösuund: Platvormi juhtimine
 • töösuund: Algoritmiline diskrimineerimine platvormimajanduses
 • töösuund: Platvormitehnoloogiate (suurandmed ja tehisintellekt) kasutamine autokraatlikes riikides
 • töösuund: järelevalve ja jõustamine
 • töösuund: Panus P2B-määruse hindamisse

Eksperdirühma liikmed

Pärast eksperdirühma teiseks ametiajaks korraldatud konkurentsipõhist valikumenetlust nimetas komisjon veebiplatvormipõhise majanduse ELi vaatlusrühma eksperdirühma liikmeteks 15 kõrgetasemelist eksperti (.pdf):

Alexandre de Streel'i

Esimees: Alexandre de Streel'i

ELi õiguse professor Namuri Ülikoolis (Belgia) ja CERRE akadeemiline kaasdirektor (Belgia)

 

Christoph Buschi järgi

Christoph Buschi järgi

Saksa ja Euroopa era- ja äriõiguse ning rahvusvahelise eraõiguse professor Osnabrücki Ülikoolis Saksamaal

 

Celine Castets Renard'i

Céline Castets Renard'i

Õigusteaduse täisprofessor, Ottawa Ülikooli tsiviilõiguse teaduskond, Kanada

 

Francesco Decoralis'e

Francesco Decarolis

Bocconi Ülikooli majandusprofessor, Milano, Itaalia

 

Inge Graef

Inge Graef

konkurentsiõiguse dotsent Tilburgi Ülikoolis (Madalmaad)

 

Henri Isaaci järgi

Henri Isaaci järgi

Pariisi Dauphine'i ülikooli dotsent ja Renaissance numérique'i president, Prantsusmaa

 

Doh-Shin'i Jeon

Doh-Shin'i Jeon

Toulouse'i ülikooli (Prantsusmaa) Toulouse'i majanduskooli majandusprofessor

 

Ulrich Laitenbergern

Ulrich Laitenberger

Pariisi Polütehnikumi Instituudi (Institute Polytechnique Paris, Prantsusmaa) dotsent ja Leibnizi Euroopa Majandusuuringute Keskuse (Leibniz-Centre for European Economic Research, Saksamaa) teadur

 

Christiana Markou

Christiana Markou

Euroopa Ülikooli abiprofessor, Küpros

 

Pilar Montero

Pilar Montero

Alicante Ülikooli professor, Hispaania

 

Aurelie Polsi järgi

Aurélie Polsi

Euroopa Privaatsuse ja Küberturvalisuse Keskuse (ECPC) juhatuse liige Maastrichti Ülikoolis (Madalmaad)

 

Jens Pruferi järgi

Jens Prüferi järgi

Majandusteaduse dotsent, Tilburgi Ülikool, Madalmaad

 

Teresa Rodriguez de la Heras BallellMajutusasutused

Teresa Rodríguez de la Heras BallellMajutusasutused

Madridi Carlos III ülikooli äriõiguse dotsent, Hispaania

 

Christina Trenta tsitaadid

Cristina Trenta tsitaadid

õigusteaduse professor, Linnaeuse Ülikool, Rootsi

 

Martin Zagar tsitaadid

Martin Žagar tsitaadid

Horvaatia RITi abiprofessor, Horvaatia

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

Vaata lisaks

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.