Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platvormidevahelised kauplemistavad

Euroopa Komisjon edendab õiglust ja läbipaistvust veebiplatvormidel tegutsevate ettevõtjate jaoks.

Kas P2B kehtib teie kohta? Selgitused ettevõtetele

fix-empty

Määrus

Platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitlev ELi määrus (P2B määrus) on esimene eeskirjade kogum, millega luuakse veebiplatvormidel tegutsevatele väiksematele ettevõtjatele ja kauplejatele õiglane, läbipaistev ja prognoositav ärikeskkond.

Komisjon lõi veebiplatvormimajanduse vaatluskeskuse koos uute eeskirjadega, et jälgida viimaseid suundumusi selles sektoris. Platvormid pidid enne 12. juulil 2020 kehtima hakkamist tagama, et nad järgisid ettevõtjatevaheliste teenuste määrust.

Miks see on oluline

Platvormid pakuvad enneolematut tõhusust piiriülestele turgudele juurdepääsul ja on üliolulised miljonite edukate ettevõtete jaoks. Kuigi digiplatvormide digivärava positsioon võimaldab neil korraldada miljoneid kasutajaid, kaasneb sellega ka kahjulike kaubandustavade oht, mille vastu ettevõtjatel ei ole tõhusat õiguskaitset.

Otsene kahju ettevõtjatele ja sellise kahju võimalus õõnestab platvormide innovatsioonipotentsiaali. Ettevõtjatevaheliste suhete määrusega võtab komisjon kohustuse võtta meetmeid ebaõiglaste lepingute ja kauplemistavade vastu platvormide ja ettevõtjate vahelistes suhetes.

Määrusele on lisatud mõjuhinnang, mis hõlmab kahe aasta jooksul kogutud tõendeid ja sidusrühmade seisukohti.

Suunised järjestuse läbipaistvuse nõuete kohta

Komisjon on avaldanud suunised, milles käsitletakse määruses kindlaks määratud veebiplatvormidele esitatavaid peamisi nõudeid. Suunised hõlmavad kõike alates vajadusest teha kindlaks järjestuse aluseks olevad peamised algoritmilised parameetrid kuni ettevõtjate teavitamiseni.

Suunised aitavad veebiplatvormidel teha ettevõtjatele kättesaadavaks õige teabe, et nad saaksid omakorda kaaluda, kuidas kõige paremini suurendada ja hallata oma nähtavust internetis. Lõppkokkuvõttes võimaldab see tarbijatel saada kõrgeima kvaliteediga kaupu ja teenuseid.

Samuti pakuvad suunised väärtuslikku tuge läbipaistvusnõude nõuetekohaseks ja tõhusaks jõustamiseks, tagamaks, et veebiplatvormid tegutsevad oma järjestustavades õiglaselt.

Need suunised ei ole õiguslikult siduvad.

Küsimused ja vastused

Komisjon on koostanud küsimuste ja vastuste dokumendi (.pdf), mida saab uute nõuete rakendamisel kasutada veebiplatvormide ja otsingumootorite, eriti väiksemate platvormide ja otsingumootorite kontrollnimekirjana.

Küsimuste ja vastuste dokument võib samuti aidata ettevõtjatel saada teavet oma uute õiguste ja võimaluste kohta, et lahendada probleeme, mis võivad tekkida nende ärisuhetes veebiplatvormidega. See sisaldab kasulikku teavet veebipõhiste vahendusteenuste, otsingumootorite ning esindusorganisatsioonide või -ühenduste jaoks.

Käesolev küsimus on saadaval ka järgmistes keeltes (avatakse a.pdf-ina):

BG - CS - DA - DE - EL - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - PT - RO - SK - SL - SV.

Seotud dokumendid

Juriidilised dokumendid

Uuringud ja aruanded

Konsultatsioonid sidusrühmadega

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

Vaata lisaks

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.