Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

    klaviatuur ostuikooniga

© William_Potter - iStock Getty Images Plus

Mis on põhjendamatu geoblokeerimine?

Põhjendamatuks asukohapõhiseks piiramiseks peetakse ELi klientide diskrimineerimist riigipiiridel turgude segmenteerimiseks ja kasumi suurendamiseks välismaiste klientide kahjuks.

Määrus

Asukohapõhist piiramist käsitlevas määruses määratletakse kolm põhjendamatu asukohapõhise piiramise konkreetset olukorda:

  • Kaupade müük ilma füüsilise üleandmiseta

Näide: Belgia klient soovib osta külmikut ja leiab Saksamaa veebisaidilt parima pakkumise. Kliendil on õigus tellida toode ja võtta see kaupleja ruumidest või korraldada kauba toimetamine oma koju.

  • Elektrooniliselt osutatavate teenuste müük

Näide: Bulgaaria tarbija soovib osta oma veebisaidi majutusteenuseid Hispaania ettevõttelt. Nüüd on tal juurdepääs teenusele, ta saab selle teenuse registreerida ja osta, ilma et ta peaks maksma Hispaania tarbijaga võrreldes lisatasu.

  • Konkreetses füüsilises asukohas osutatavate teenuste müük

Näide: Itaalia pere külastab Prantsuse teemaparki ja soovib kasutada sissesõidupiletite hinnalt peresoodustust. Soodushind on saadaval Itaalia perele.

Samuti on põhjendatud põhjused, miks kauplejad ei müü piiriüleselt. Näiteks vajadus end sihtriigi maksuhalduri juures registreerida, suuremad veokulud või välisriigi tarbijaõiguse kohaldamisest tulenevad kulud. Kuigi välised tõkked tekitavad kauplejale täiendavaid komplikatsioone ja lisakulusid, põhinevad erinevused klientide kohtlemisel objektiivsetel kriteeriumidel.

Määruse paremaks mõistmiseks avaldas komisjon üksikasjaliku küsimuste ja vastuste dokumendi ning MEMO.

See määrus oli osa e-kaubanduse paketist koos seadusandliku ettepanekuga postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta ja seadusandliku ettepanekuga tugevdada tarbijate õiguste jõustamist.

Esimene aruanne

Kahe aasta jooksul pärast uute eeskirjade jõustumist pidi komisjon hindama esimest korda nende mõju siseturule.

Komisjon lisas oma hinnangusse eeskirjade kohaldamisala hindamise. See hõlmas uute eeskirjade võimalikku kohaldamist teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, mis pakuvad autoriõigusega kaitstud sisu, nagu muusika, e-raamatud, tarkvara ja võrgumängud, samuti transpordi- ja audiovisuaalteenuste suhtes.

Aruanne võeti vastu 30. novembril 2020.

Tutvuge hindamisaruande peamiste järeldustega

Komisjon jätkab asukohapõhise tõkestuse määruse kohaldamisega seotud andmete ja tõendite jälgimist ning kutsub kõiki sidusrühmi ja kodanikke üles andma e-posti teel tagasisidet aruande ja sellele lisatud tõendite kohta, pidades muu hulgas silmas COVID-19 võimalikku pikaajalist mõju piiriülesele kaubandusele.

Kasulikud lingid

Asukohapõhise piiramiserakendamine liikmesriikides

Austria lippAustria

Itaalia lippItaalia
Belgia lippBelgia Läti lippLäti
Bulgaaria lippBulgaaria Leedu lippLeedu
Horvaatia lippHorvaatia Luksemburgi lippLuksemburg
Küprose lippKüpros Malta lippMalta
Tšehhi Vabariigi lippTšehhi Vabariik Madalmaade lippMadalmaad
Taani lipp Taani Poola lippPoola
Eesti lippEesti Portugali lippPortugal
Soome lippSoome Rumeenia lippRumeenia
Prantsusmaa lippPrantsusmaa Slovakkia lippSlovakkia
Saksamaa lippSaksamaa Sloveenia lippSloveenia
Kreeka lippKreeka Hispaania lippHispaania
Ungari lippUngari Rootsi lippRootsi
Iirimaa lippIirimaa  

Seotud sisu

Üldpilt

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

Mine süvitsi

Vaata lisaks