Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.

    klaviatuur ostuikooniga

© William_Potter - iStock Getty Images Plus

Mis on põhjendamatu geoblokeerimine?

Põhjendamatu asukohapõhiseks piiramiseks peetakse ELi klientide vahelist diskrimineerimist, et segmentida turge üle riigipiiride ja suurendada kasumit välistarbijate kahjuks.

Määrus

Asukohapõhist piiramist käsitlevas määruses on määratletud kolm konkreetset põhjendamatu asukohapõhise tõkestuse olukorda:

  • Kaupade müük ilma füüsilise kättetoimetamiseta

Näide: Belgia klient soovib osta külmikut ja leiab parima pakkumise Saksamaa veebisaidilt. Kliendil on õigus toodet tellida ja seda kaupleja ruumidesse koguda või ise koju toimetada.

  • Elektrooniliselt osutatavate teenuste müük

Näide: Bulgaaria tarbija soovib osta oma veebisaidile majutusteenuseid Hispaania ettevõttelt. Nüüd on tal juurdepääs teenusele, ta saab selle teenuse registreerida ja osta, ilma et ta peaks maksma Hispaania tarbijaga võrreldes lisatasusid.

  • Konkreetses füüsilises asukohas osutatud teenuste müük

Näide: Itaalia pere külastab Prantsuse teemaparki ja soovib kasutada peresoodustust sissepääsupiletite hinnalt. Soodushind on saadaval Itaalia perele.

Samuti on põhjendatud põhjused, miks kauplejad ei müü piiriüleselt. Näiteks vajadus registreerida end sihtriigi maksuhalduris, suuremad veokulud või välisriigi tarbijaõiguse kohaldamisest tulenevad kulud. Kuigi väljaspool tõkkeid tekitavad kauplejale täiendavaid probleeme ja lisakulusid, põhinevad klientide erinev kohtlemine objektiivsetel kriteeriumidel.

Määruse paremaks mõistmiseks avaldas komisjon üksikasjaliku küsimusi ja vastuseid käsitleva dokumendi ning MEMO.

See määrus oli osa e-kaubanduse paketist koos seadusandliku ettepanekuga postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta ja seadusandliku ettepanekuga tarbijate õiguste jõustamise tugevdamiseks.

Esimene aruanne

Kahe aasta jooksul pärast uute eeskirjade jõustumist pidi komisjon hindama esimest korda nende mõju siseturule.

Komisjon lisas oma hinnangusse eeskirjade kohaldamisala hindamise. See hõlmas uute eeskirjade võimalikku kohaldamist teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, mis pakuvad autoriõigusega kaitstud sisu, nagu muusika, e-raamatud, tarkvara ja võrgumängud, ning teenuste suhtes sellistes sektorites nagu transport ja audiovisuaalteenused.

Aruanne võeti vastu 30. novembril 2020.

Tutvuge hindamisaruande peamiste järeldustega

Komisjon jätkab asukohapõhise tõkestamise määruse kohaldamisega seotud andmete ja tõendite jälgimist ning kutsub kõiki sidusrühmi ja kodanikke üles andma aruande ja sellega kaasnevate tõendite kohta e-posti teel tagasisidet, pidades muu hulgas silmas COVID-19 võimalikku pikaajalist mõju piiriülesele kaubandusele.

Kasulikud lingid

Asukohapõhise piiramiserakendamine liikmesriikides

Austria lippAustria

Itaalia lippItaalia
Belgia lippBelgiaLäti lippLäti
Bulgaaria lippBulgaariaLeedu lippLeedu
Horvaatia lippHorvaatiaLuksemburgi lippLuksemburg
Küprose lippKüprosMalta lippMalta
Tšehhi Vabariigi lippTšehhi VabariikHollandi lippMadalmaad
Taani lipp TaaniPoola lippPoola
Eesti lippEestiPortugali lippPortugal
Soome lippSoomeRumeenia lippRumeenia
Prantsusmaa lippPrantsusmaaSlovakkia lippSlovakkia
Saksamaa lippSaksamaaSloveenia lippSloveenia
Kreeka lippKreekaHispaania lippHispaania
Ungari lippUngariRootsi lippRootsi
Iirimaa lippIirimaa 

Seotud sisu

Üldpilt

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

Mine süvitsi

Vaata lisaks