Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Satelliit-lairibaühendus

Satelliit-lairibaühendus on kättesaadav kiire internetiühenduse tagamiseks kõigis ELi liikmesriikides.

    Näitab satelliite, mis on ühendatud üle Euroopa

© image by NicoElNino -Getty Images/iStock

Euroopa Satelliidiettevõtjate Assotsiatsioon (ESOA) on Euroopa Komisjoni toel loonud veebipõhise vahendi, mis aitab kodanikel leida kohaliku edasimüüja, kes suudab pakkuda neile kohest ühenduvust olenemata nende elukohast.

Satelliit-lairiba, mida nimetatakse ka internetipõhiseks satelliitsideks, on kiire kahesuunaline internetiühendus, mis on loodud geostatsionaarse side satelliitide, mitte lauatelefoni või muude maapealsete vahendite kaudu. Tänapäeval on satelliit-lairibaühendus täiesti võrreldav DSL- lairibaga nii jõudluse kui ka kulude poolest, kusjuures kommertspakkumised on 22 Mbit/s sageli koos kolmekordse mänguga (internet, TV ja hääl sama internetiga). Vaadake jaotist Wireless lairibatehnoloogiad, et saada rohkem teavet tehnoloogiate ning plusside ja miinuste kohta.

Kuigi fiiber pakub suurepärast jõudlust, võtab see rohkem aega ja on kulukam ning seetõttu ei ole see mõistliku aja jooksul kõigile kasutajatele kättesaadav. Vastupidi, satelliidi lahendused on kohe kättesaadavad. See on ainus lairibalahendus neile, kes elavad piirkondades, kus puudub või on aeglane juurdepääs maapealsele või traadita/mobiilsele lairibaühendusele.

Taskukohane ja lihtne paigaldada

Satelliit-lairibaühendus on väga kulutõhus, igakuised tellimused on võrreldavad samaväärse jõudlusega ADSL- pakkumistega. Kasutajad saavad tassi ja modemi ning saavad need ise installida või kasutada suure kõrgelt koolitatud inseneride võrgustiku teadmisi. Tarbekaupade keskmine ostuhind ELis on 350 eurot. Need esialgsed kulud on abikõlblikud Euroopa avaliku sektori vahenditest ning mõned liikmesriigid ja piirkonnad on kasutanud seda võimalust oma digilõhe kulutõhusaks ja kiireks kaotamiseks.

Tehnoloogia kohta

Internetiühendus satelliidi kaudu tähendab väikese satelliitantenni paigaldamist väljaspool teie maja, korterit, kooli või muud hoonet. Niikaua kui roog näeb taevast, peaks teil olema lihtne Internetiga ühendust võtta. Satelliitmodem peab olema ühendatud teie arvutiga ja telefoniühendus ei ole vajalik. Tassi saab paigaldada majaomanikud otse või professionaalse paigaldaja poolt. Teenuse kvaliteet on võrreldav DSL-iga ja kasutajad saavad kasutada kõiki internetirakendusi, nagu veebis surfamine, e-posti saatmine, VOIP, muusika allalaadimine või videote vaatamine.

Euroopa rahastamine satelliit-lairibaühendusele

Euroopa Liidu eesmärk on maksimeerida lairibaühendust kõigi kodanike jaoks, olenemata nende asukohast ELis. Satelliit-lairibaühendus on sageli ainus lairibalahendus nende jaoks, kes elavad piirkondades, kus ühenduvus puudub või on väga halb. Mõnes liikmesriigis on edukalt rakendatud vautšerisüsteeme, et ühendada satelliitlairibaühenduse abil kaugeid kogukondi. Sellise kava raames annab avaliku sektori asutus abikõlblikele lõppkasutajatele rahalist abi (vautšerit), kellega nad saavad „maksa“ enda valitud registreeritud teenuseosutajale satelliitkasutajate seadmete ostmiseks, paigaldamiseks ja aktiveerimiseks. Teenuseosutaja taotleb oma kulude hüvitamist kava rakendavalt ametiasutuselt.

Satelliittehnoloogia projektid Euroopas

SABERi projekt (lõpetatud) tõi kokku piirkondlikud ametiasutused ja sidusrühmad, et võidelda digitaalse lõhe vastu EL 27s ja tagada kõigile lairibaühendus. Algatusega loodi tingimused satelliitsüsteemide tõhusaks ja tulemuslikuks panuseks Euroopa digitaalarengu tegevuskavas sätestatud eesmärkide saavutamisse.

Projektiga BRESAT (lõpetatud) anti teavet lairibaühenduse leviala kohta piirkondade kaupa, satelliit-lairibaühenduse kasutuselevõtu juhtumiuuringute kohta, eduka kasutuselevõtu põhikriteeriumide ja parimate tavade kohta, võimalike rahastamisallikate, kulude-tulude analüüsi, äritegevuse arendamise suuniste ning seminaride ja levitamisürituste korraldamise kohta kogu Euroopas.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini ühendatud maailmajagu.

Vaata lisaks

Avatud Internet

ELi eeskirjades on sätestatud avatud internetiühenduse põhimõte: internetiliiklust tuleb käsitleda diskrimineerimata, blokeerimata, segamata või tähtsuse järjekorda seadmata.

IKT ja standardimine

IKT spetsifikatsioonid tagavad, et tooted saavad omavahel ühendada ja omavahel koostööd teha, edendades innovatsiooni ning hoides IKT turud avatuna ja konkurentsivõimelisena.

Ühenduvuse tööriistakast

Ühenduvuse vahendite kogum pakub juhiseid kiudoptiliste ja 5G-võrkude kasutuselevõtuks. Need võrgustikud pakuvad märkimisväärseid majanduslikke võimalusi.

Raadiospekter: traadita side alus

Traadita side avalike või eravõrkude kaudu kasutab teabe edastamiseks raadiospektrit, st erinevaid raadiolaineid. Selline suhtlus võib toimuda inimeste, inimeste ja masinate või süsteemide vahel („asjad“ üldisemad) või asjade vahel. Sellega seoses on raadiospektril keskne roll ka...

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

112: ELi hädaabinumber

Vajad abi? 112 on sinu elupäästja number! 112 on Euroopa hädaabinumber, mis on kõikjal ELis tasuta kättesaadav.

Rändlusteenused: ühendatud kõikjal ELis ilma lisatasuta

Kogu ELis reisides saate kasutada oma telefoni helistamiseks, teksti saatmiseks ja andmete kasutamiseks samamoodi nagu kodus. Välismaal ELis kasutatavate kõnede, SMSide ja andmete protokollide eest tuleb tasuda sama palju kui kodus.