Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini ühendatud maailmajagu.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Ühendatus on meie elu keskne osa. Kõigile inimestele on ühine soov omavahelisi suhteid alal hoida sõltumata vahemaast, mis neid üksteisest lahutab. COVID-19 pandeemia kestel süvenes see soov veelgi, kuna paljud meist olid sunnitud oma lähedastest pikka aega eemal olema.

Ühenduvus võimaldab inimestel üksteiseni jõuda ja omavahel suhelda sõltumata sellest, kus maailma nurgas nad viibivad. See kingib meile lugematul arvul võimalusi: võimalus lugeda kõige värskemaid uudiseid ükskõik kus ja ükskõik millal me seda soovime, kuulata veebiloenguid, omandada oskusi ning küsida nõu õpetajatelt ja ekspertidel sõltumata sellest, kui kaugel nad meist on. Samuti saab otsida internetipõhistest kauplemiskohtadest kõige soodsamaid tooteid ja teenuseid või pakkuda omaenese tooteid klientidele kõikjal maailmas.

Parema ühenduvuse nimel on EL võtnud meetmeid mitmesugustes valdkondades. Liit tegi lõpu rändlustasudele, nii et nüüd saame oma mobiilsidepaketti ELis reisides kasutada ilma igasuguse lisatasuta. Algatuse „WiFi4EU“ raames rahastati WiFi tasuta levialade loomist kohalikesse keskustesse.

Lisaks sellele pakub EL rahastust, töötab välja tehnilisi suuniseid ja koondab eksperte, et toetada haldusasutusi ja ettevõtjaid, kes tegelevad võrguga hõlmatuse parandamise ja 5G-võrkude kasutuselevõtuga kõikjal Euroopas.

Praegu on põhitähelepanu pööratud sellele, et luua Euroopas ühtsed normid ühenduvusteenuste kohta, nii et igal pool liidus on võimalik kasutada neidsamu hüvesid. Lisaks sellele aitavad ELi meetmed pakkuda tarbijatele laiemat valikut, alandada hindu ja tõsta teenuste kvaliteedi taset.

ELi tasandil on juba võetud järgmised meetmed:

  • kehtestatud on Euroopa elektroonilise side seadustik, milles sätestatakse kõikjal Euroopas kehtivad selged nõuded;
  • raadiospektripoliitika programmi raames antakse toetust traadita võrkudele, nagu 5G;
  • ELis on kaotatud rändlustasud ja kehtestatud piirhind ELi-sisestele sideteenustele;
  • alustatud on üleilmset arutelu interneti arengu ja haldamise teemal.

Digikümnendi põhiline ühenduvuseesmärk on teha kõigile Euroopa peredele 2025. aastaks kättesaadavaks kiire internetiühendus ja 2030. aastaks gigabitiühendus.

Latest News

NEWS ARTICLE |
Kandideerige 2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale

Euroopa digiüleminek 2030. aastaks sõltub sellest, kas kodanikele antakse juurdepääs gigabitiühenduvusele ja 5G teenustele. 2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhindadega tõstetakse esile projekte, mis suunavad meid Euroopa digikümnendisse.

EVENT |
5G arukate kogukondade avaüritus

Teisipäeval, 25. aprillil kutsub 5G arukate kogukondade toetusplatvorm Euroopa Komisjoni nimel Teid osalema 5G algatuse „Arukad kogukonnad“ avaüritusel.

Seotud sisu

Mine süvitsi

Avatud Internet

ELi eeskirjades on sätestatud avatud internetiühenduse põhimõte: internetiliiklust tuleb käsitleda diskrimineerimata, blokeerimata, segamata või tähtsuse järjekorda seadmata.

IKT ja standardimine

IKT spetsifikatsioonid tagavad, et tooted saavad omavahel ühendada ja omavahel koostööd teha, edendades innovatsiooni ning hoides IKT turud avatuna ja konkurentsivõimelisena.

Ühenduvuse tööriistakast

Ühenduvuse vahendite kogum pakub juhiseid kiudoptiliste ja 5G-võrkude kasutuselevõtuks. Need võrgustikud pakuvad märkimisväärseid majanduslikke võimalusi.

Raadiospekter: traadita side alus

Traadita side avalike või eravõrkude kaudu kasutab teabe edastamiseks raadiospektrit, st erinevaid raadiolaineid. Selline suhtlus võib toimuda inimeste, inimeste ja masinate või süsteemide vahel („asjad“ üldisemad) või asjade vahel. Sellega seoses on raadiospektril keskne roll ka...

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

112: ELi hädaabinumber

Vajad abi? 112 on sinu elupäästja number! 112 on Euroopa hädaabinumber, mis on kõikjal ELis tasuta kättesaadav.

Rändlusteenused: ühendatud kõikjal ELis ilma lisatasuta

Kogu ELis reisides saate kasutada oma telefoni helistamiseks, teksti saatmiseks ja andmete kasutamiseks samamoodi nagu kodus. Välismaal ELis kasutatavate kõnede, SMSide ja andmete protokollide eest tuleb tasuda sama palju kui kodus.

Satelliit-lairibaühendus

Satelliit-lairibaühendus on kättesaadav kiire internetiühenduse tagamiseks kõigis ELi liikmesriikides.

WIFI4EU

WiFi4EU

WiFi4EU algatusega edendatakse kodanike tasuta juurdepääsu WiFi-ühendusele avalikes kohtades...