Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalainen sirusäädös: Toimitusvarmuus ja häiriönsietokyky

Euroopan sirusäädöksen toisessa pilarissa luodaan puitteet, joilla varmistetaan unionin puolijohdealan toimitusvarmuus ja häiriönsietokyky houkuttelemalla investointeja ja lisäämällä tuotantokapasiteettia valmistuksessa, kehittyneissä pakkauksissa, testeissä ja kokoonpanoissa.

Yleiskatsaus toisen pilarin päätekijöihin

factory icon

Integroidun tuotantolaitoksen ja avoimen valimon asema EU:ssa

50%
0
Left
Blue ribbon with star in centre

Suunnittelukeskuksen tunnus

  • Suunnittelualan osaamiskeskusten ominaisuudet
  • Merkintää koskevat vaatimukset ja käyttö
50%
0
Left

Integroidun tuotantolaitoksen ja avoimen valimon asema EU:ssa

Ensimmäiset laitokset ovat uusia tai merkittävästi parannettuja puolijohteiden tuotantolaitoksia, jotka tarjoavat innovaatioulottuvuuden, jota ei vielä ole EU:ssa. Tällaisia laitoksia voidaan hakea saada ”integroidun tuotantolaitoksen” (IPF) tai ”avoimen EU:n valimon” (OEF) asema.

  • Integroidut tuotantolaitokset ovat vertikaalisesti integroituja puolijohteiden tuotantolaitoksia, jotka osallistuvat etupään valmistukseen, sellaisten laitteiden tai keskeisten komponenttien tuotantoon, joita käytetään pääasiassa puolijohteiden valmistuksessa unionissa, sekä integroitujen piirien suunnitteluun tai taustapalvelujen tarjoamiseen tai molempiin.
  • EU:n avoimet valimot ovat puolijohteiden tuotantolaitoksia, jotka omistavat ainakin tietyn osan tuotantokapasiteetistaan sirujen tuotantoon muiden yritysten, erityisesti fabless-yritysten, suunnittelun mukaisesti.
100%
0
Left
a chip lab

IPF:n tai OEF:n asema antaa yrityksille mahdollisuuden virtaviivaistettuun lähestymistapaan hallinnollisiin sovelluksiin ja ensisijaiseen pääsyyn SirujaEuroopalle -aloitteen (pilari I) puitteissa perustettuihin pilottilinjoihin. Lisäksi vaikka IPF:n tai OEF:n asemaa haetaan, se on erillinen menettely kuin ensimmäinen lajike, mutta nämä kaksi menettelyä ja vastaavat arvioinnit suoritetaan mahdollisuuksien mukaan rinnakkain.

100%
0
Left

Kriisivaiheessa komissio voi Euroopan puolijohdelautakuntaa kuultuaan pyytää yrityksiä, joille on myönnetty IPF:n tai OEF:n asema, asettamaan etusijalle kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden järjestyksen (ensisijainen järjestys).

100%
0
Left

Hakuprosessin selkiyttämiseksi, tukikelpoisuuskriteerien ymmärtämiseksi ja liiteasiakirjojen laatimiseksi on myös tutustuttava komission laatimiin ohjeluonnokseen yritysten soveltamista varten.

100%
0
Left

Suunnittelu-osaamiskeskusten tunnus

Two people around a computer

Komissio voi myöntää ”suunnitteluosaamiskeskuksen” merkin unioniin sijoittautuneille suunnittelukeskuksille, jotka parantavat merkittävästi unionin valmiuksia innovatiivisen sirusuunnittelun alalla palvelutarjonnansa avulla tai suunnittelutaitojen ja -valmiuksien kehittämisen, edistämisen ja vahvistamisen kautta.

Komissio vahvistaa hakemusmenettelyn sekä merkinnän myöntämistä, seurantaa ja peruuttamista koskevat vaatimukset ja edellytykset delegoiduilla säädöksillä.

100%
0
Right