Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa kiibimäärus: Varustuskindlus ja vastupanuvõime

Euroopa kiibimääruse II sambaga luuakse raamistik, et tagada liidu pooljuhtide sektori varustuskindlus ja vastupanuvõime, meelitades ligi investeeringuid ja suurendades tootmisvõimsust tootmises, täiustatud pakendamises, katsetamises ja kokkupanemises.

Ülevaade II samba põhielementidest

factory icon

Integreeritud tootmisrajatise ja avatud ELi valukoja staatus

50%
0
Left
Blue ribbon with star in centre

Disaini tippkeskuse märgis

  • Disaini tippkeskuste omadused
  • Märgise nõuded ja taotlemine
50%
0
Left

Integreeritud tootmisrajatise ja avatud ELi valukoja staatus

Esimesed omataolised rajatised on uued või oluliselt uuendatud pooljuhtide tootmise rajatised, mis pakuvad innovatsiooni mõõdet, mida ELis veel ei ole. Sellised rajatised võivad taotleda integreeritud tootmisrajatise (IPF) või avatud ELi valukoja (OEF) staatust.

  • Integreeritud tootmisrajatised on vertikaalselt integreeritud pooljuhtide tootmisrajatised, mis on seotud eesmise tootmisega, selliste seadmete või selliste seadmete põhikomponentide tootmisega, mida kasutatakse peamiselt pooljuhtide tootmisel liidus, samuti integraallülituste projekteerimisega või tagaosateenuste osutamisega või mõlemaga.
  • ELi avatud valutehased on pooljuhtide tootmisrajatised, mille tootmisvõimsus on vähemalt teataval määral seotud kiipide tootmisega vastavalt teiste äriühingute, eelkõige fabless-ettevõtete konstruktsioonile.
100%
0
Left
a chip lab

IPFi või OEFi staatus annab ettevõtjatele õiguse ühtlustatud lähenemisviisile haldusrakendustele ja eelisjuurdepääsu katseliinidele, mis on loodudalgatuse „KiibidEuroopale“ (I sammas) raames. Kuigi IPFi või OEFi staatust taotlev menetlus on oma laadi esmast riigiabist eraldiseisev menetlus, viiakse need kaks menetlust ja vastavaid hindamisi võimaluse korral läbi paralleelselt.

100%
0
Left

Kriisietapis võib komisjon pärast konsulteerimist Euroopa pooljuhtide nõukoguga paluda IPFi või OEFi staatuse saanud ettevõtjatel seada prioriteediks kriisiga seotud toodete järjekord (prioriteetne järjestus).

100%
0
Left

Taotlusprotsessi paremaks suunamiseks, abikõlblikkuse kriteeriumide mõistmiseks ja tõendavate dokumentide koostamiseks tutvuge ka komisjoni koostatud suuniste kavandiga ettevõtjate kohaldamiseks.

100%
0
Left

Disaini tippkeskuste märgis

Two people around a computer

Komisjon võib anda liidus asutatud projekteerimiskeskustele märgise „disaini tippkeskus“, mis märkimisväärselt suurendavad oma teenuste pakkumise või projekteerimisoskuste ja -suutlikkuse arendamise, edendamise ja tugevdamise kaudu liidu suutlikkust uuendusliku kiipide projekteerimisel.

Komisjon kehtestab delegeeritud õigusaktidega taotluste esitamise korra ning märgise andmise, järelevalve ja tagasivõtmise nõuded ja tingimused.

100%
0
Right