Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas mikroshēmu akts: Piegādes drošība un noturība

Eiropas mikroshēmu akta II pīlārs izveido satvaru, lai nodrošinātu piegādes drošību un Savienības pusvadītāju nozares noturību, piesaistot investīcijas un uzlabojot ražošanas jaudu ražošanā, modernā iepakošanā, testēšanā un montāžā.

Pārskats par II pīlāra galvenajiem elementiem

factory icon

Integrētās ražotnes un atvērtās ES lietuves statuss

50%
0
Left
Blue ribbon with star in centre

Dizaina izcilības centra marķējums

  • Dizaina izcilības centru raksturojums
  • Prasības un pieteikums etiķetei
50%
0
Left

Integrētās ražotnes un atvērtās ES lietuves statuss

“Pirmā veida” iekārtas ir jaunas vai būtiski modernizētas pusvadītāju ražotnes, kas nodrošina inovācijas dimensiju, kura vēl nav pieejama ES. Šādas iekārtas var izmantot, lai iegūtu “integrētas ražotnes” (IPF) vai “atvērtas ES lietuves” (OVP) statusu.

  • Integrētas ražošanas iekārtas ir vertikāli integrētas pusvadītāju ražošanas iekārtas, kas iesaistītas priekšgala ražošanā, tādu iekārtu vai to galveno sastāvdaļu ražošanā, kuras galvenokārt izmanto pusvadītāju ražošanā Savienībā, kā arī integrālo shēmu projektēšanā vai aizmugurpakalpojumu sniegšanā, vai abos.
  • Atvērtas ES lietuves ir pusvadītāju ražotnes, kas vismaz zināmu ražošanas jaudu velta mikroshēmu ražošanai saskaņā ar citu uzņēmumu, jo īpaši kabeļuzņēmumu, dizainu.
100%
0
Left
a chip lab

IPF vai OVPN statuss dod uzņēmumiem tiesības uz racionalizētu pieeju administratīviem pieteikumiem un prioritāru piekļuvi izmēģinājuma līnijām, kas izveidotas saskaņā ariniciatīvu “Mikroshēmas Eiropai”(I pīlārs). Turklāt, lai gan pieteikums IPF vai OVPN statusam ir atsevišķa procedūra no valsts atbalsta novērtējuma attiecībā uz “pirmā veida” valsts atbalstu, ja iespējams, šīs divas procedūras un attiecīgie novērtējumi tiek veikti paralēli.

100%
0
Left

Krīzes posmā Komisija, apspriedusies ar Eiropas Pusvadītāju padomi, var lūgt uzņēmumiem, kuriem piešķirts IPF vai OVPN statuss, noteikt prioritāti ar krīzi saistītu produktu secībai (prioritārs pasūtījums).

100%
0
Left

Lai labāk orientētos pieteikšanās procesā, izprastu atbilstības kritērijus un sagatavotu apliecinošos dokumentus, lūdzu, iepazīstieties arī ar Komisijas sagatavoto norādījumu projektu uzņēmumu pieteikšanai.

100%
0
Left

Dizaina izcilības centru marķējums

Two people around a computer

Komisija var piešķirt “izcilības dizaina centra” zīmi Savienībā reģistrētiem projektēšanas centriem, kas būtiski uzlabo Savienības spējas inovatīva mikroshēmu dizaina jomā, piedāvājot pakalpojumus vai pilnveidojot, veicinot un stiprinot projektēšanas prasmes un spējas.

Pieteikumu iesniegšanas procedūru un prasības un nosacījumus marķējuma piešķiršanai, uzraudzībai un atsaukšanai Komisija noteiks ar deleģētajiem aktiem.

100%
0
Right