Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep: Is-sigurtà tal-provvista u r-reżistenza

Il-Pilastru II tal-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep jistabbilixxi qafas biex jiġu żgurati s-sigurtà tal-provvista u r-reżiljenza tas-settur tas-semikondutturi tal-Unjoni billi jiġu attirati investimenti u jissaħħu l-kapaċitajiet ta’ produzzjoni fil-manifattura, l-imballaġġ avvanzat, l-ittestjar u l-assemblaġġ.

Ħarsa ġenerali lejn l-elementi ewlenin tal-Pilastru II

factory icon

Status tal-faċilità ta’ produzzjoni integrata u fonderija miftuħa tal-UE

50%
0
Left
Blue ribbon with star in centre

Tikketta taċ-ċentru tad-disinn ta’ eċċellenza

  • Karatteristiċi taċ-ċentri ta’ disinn ta’ eċċellenza
  • Rekwiżiti u applikazzjoni għat-tikketta
50%
0
Left

Status tal-faċilità ta’ produzzjoni integrata u fonderija miftuħa tal-UE

Il-faċilitajiet “l-ewwel tat-tip” huma faċilitajiet ġodda jew sostanzjalment imtejba għall-manifattura tas-semikondutturi li jipprovdu dimensjoni ta’ innovazzjoni li għadha mhijiex preżenti fl-UE. Faċilitajiet bħal dawn jistgħu japplikaw biex jinkiseb l-istatus ta’ “faċilità ta’ produzzjoni integrata” (IPF) jew “funderija tal-UE miftuħa” (OEF).

  • Il-faċilitajiet ta’ produzzjoni integrati huma faċilitajiet tal-manifattura tas-semikondutturi integrati vertikalment, li huma involuti fil-manifattura front-end, fil-produzzjoni ta’ tagħmir jew komponenti ewlenin għal tali tagħmir użati b’mod predominanti fil-manifattura tas-semikondutturi fl-Unjoni kif ukoll fid-disinn ta’ ċirkwiti integrati jew fil-forniment ta’ servizzi back-end, jew it-tnejn li huma.
  • Funderiji miftuħa tal-UE huma faċilitajiet tal-manifattura tas-semikondutturi li jiddedikaw mill-inqas ċertu ammont tal-kapaċità ta’ produzzjoni tagħhom biex jipproduċu ċipep skont id-disinn ta’ kumpaniji oħra, b’mod partikolari l-kumpaniji tal-kejbils.
100%
0
Left
a chip lab

l-istatus tal-IPF jew tal-OEF jintitola lill-impriżi għal approċċ simplifikat għall-applikazzjonijiet amministrattivi u aċċess prijoritarju għal-linji pilota stabbiliti taħt l-“Inizjattiva Ċipep għall-Ewropa” (Pilastru I). Barra minn hekk, filwaqt li l-applikazzjoni għall-istatus tal-IPF jew tal-OEF hija proċedura separata mill-valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat tal-ewwel tip, fejn possibbli, dawn iż-żewġ proċeduri u l-valutazzjonijiet rispettivi jitwettqu b’mod parallel.

100%
0
Left

Fi stadju ta’ kriżi, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal- Bord Ewropew dwar is-Semikondutturi, tista’ titlob lill-impriżi mogħtija l-istatus ta’ IPF jew OEF biex jagħtu prijorità lil ordni ta’ prodotti rilevanti għall-kriżi (ordni prijoritarju).

100%
0
Left

Biex tinnaviga aħjar il-proċess ta’ applikazzjoni, tifhem il-kriterji ta’ eliġibbiltà u tħejji d-dokumenti ta’ sostenn, jekk jogħġbok ikkonsulta wkoll l- abbozz ta’ gwida mħejji mill-Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-impriżi

100%
0
Left

Tikketta taċ-ċentri ta’ disinn ta’ eċċellenza

Two people around a computer

Il-Kummissjoni tista’ tagħti tikketta ta’ “ċentru tad-disinn ta’ eċċellenza” lil ċentri tad-disinn stabbiliti fl-Unjoni li jtejbu b’mod sinifikanti l-kapaċitajiet tal-Unjoni fid-disinn innovattiv taċ-ċippa permezz tal-offerti ta’ servizz tagħhom jew permezz tal-iżvilupp, il-promozzjoni u t-tisħiħ tal-ħiliet u l-kapaċitajiet tad-disinn.

Il-proċedura għall-applikazzjonijiet u r-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għall-għoti, il-monitoraġġ u l-irtirar tat-tikketta se jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ atti delegati.

100%
0
Right