Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

Eurooppalainen julkinen tila: uusi verkkomediatarjonta nuorille eurooppalaisille – 2023

Euroopan komissio tukee jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena päivittäistä, ajatuksia herättävää ja luotettavaa sisältöä ajankohtaisista asioista eri puolilta Eurooppaa ja nuorille eurooppalaisille.

A European public sphere: a new online media offer for young Europeans - 2023

© William Fortuna

Haku on nyt päättynyt, ja hakemukset arvioidaan

Vuosien 2020, 2021 ja 2022 samankaltaisten ehdotuspyyntöjen perusteella tällä ehdotuspyynnöllä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin valmistelutoimi ”Eurooppalainen julkinen tila: uusi verkkomediatarjonta nuorille eurooppalaisille”. Sen kokonaisbudjetti on 9 miljoonaa euroa, ja se tarjoaa uutismediaorganisaatioille ja voittoa tavoittelemattomille järjestöille mahdollisuuden käynnistää kunnianhimoisia ja rajatylittäviä hankkeita.

Ehdotuspyynnöllä pyritään tuomaan EU lähemmäs nuoria, kannustamaan heitä tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi ja yhdistämään heidät yli rajojen. Tämän toimen tavoitteena on lisätä eri kielillä nuorille kaikkialla EU:ssa vaikuttavista eurooppalaisista aiheista saatavilla olevaa verkkotietoa, joka esitetään osallistavissa muodoissa ja eri näkökulmissa. Hankkeissa olisi pyrittävä luomaan osallistavia keskusteluja ja järjestämään nuorisotapahtumia. Avustussopimuksiin sisältyy riippumattomuutta koskeva peruskirja, jolla varmistetaan, että avustuksen saajat ovat toimituksellisesti vapaita ja toimivat ilman poliittista väliintuloa.

Hankkeiden olisi käynnistyttävä kesällä 2024, ja niiden alustava kesto on 14 kuukautta. Komissio aikoo tukea enintään neljää ehdotusta, joiden enimmäisavustus on 3,2 miljoonaa euroa. Yhteisrahoituksen enimmäismäärä on 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, mutta hakijat voivat ehdottaa pienempää yhteisrahoitusosuutta.

Odotetut tulokset

  • Yhteistyö vähintään viiden organisaation välillä viidestä EU:n jäsenvaltiosta;
  • Luodaan päivittäin ajatuksia herättävää sisältöä ajankohtaisiin asioihin innovatiivisten rajat ylittävien toimitusprosessien avulla;
  • Tiedotussuunnitelma mahdollisimman monen nuoren eurooppalaisen tavoittamiseksi;
  • Jakelu omien kanavien, kumppanien verkkosivustojen, blogien ja/tai sosiaalisen median verkostojen kautta;
  • Keskustelut ja nuorisotapahtumat.

Lisätietoja

 (Jos luet toisella kielellä, tutustu ehdotuspyyntöasiakirjojen englanninkieliseen alkuperäiseen versioon.)

 

Ladattava aineisto

00 Questions and answers - version 3 - 22 dec 2023
Lataa 
01. Call for proposals.pdf
Lataa 
02. Grant Application Form - Part A.docx
Lataa 
03. Grant Application Form - Part B.docx
Lataa 
04. Estimated budget form (Annex 2 to the Model Grant Agreement).xls
Lataa 
05. Financial capacity check table.xls
Lataa 
06. Bank Account form.pdf
Lataa 
07. Legal entity form - private.pdf
Lataa 
08. Legal entity form - public.pdf
Lataa 
09. Privacy Statement.pdf
Lataa 
10. Model Grant Agreement.pdf
Lataa 
11. Annex 2a - Unit costs and SME owners.pdf
Lataa 
12. Annex 5 to MGA - Specific rules newsmedia.pdf
Lataa 
13.b. Model Declaration of honour - Affiliated entity.docx
Lataa 
13a. Model Declaration of honour - Beneficiary.docx
Lataa 
14. Declaration on Standards and Independence.docx
Lataa