Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Pubblikazzjoni

Sfera pubblika Ewropea: offerta ġdida tal-midja online għaż-żgħażagħ Ewropej — 2023

Għar-raba’ sena konsekuttiva, il-Kummissjoni Ewropea se tappoġġa l-produzzjoni ta’ kontenut ta’ kuljum, provokatur tal-ħsieb u affidabbli dwar il-ġrajjiet kurrenti minn madwar l-Ewropa għaż-żgħażagħ Ewropej u minnhom.

A European public sphere: a new online media offer for young Europeans - 2023

© William Fortuna

Is-sejħa issa hija magħluqa u l-applikazzjonijiet qed jiġu evalwati

Wara sejħiet simili għal proposti fl-2020, fl-2021 u fl- 2022, din is-Sejħa għal Proposti timplimenta l-Azzjoni Preparatorja tal-Parlament Ewropew "Sfera pubblika Ewropea: offerta ġdida tal-midja online għaż-żgħażagħ Ewropej”. B’baġit totali ta’ EUR 9 miljun, dan jipprovdi opportunità għall-organizzazzjonijiet tal-midja tal-aħbarijiet u l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ (żgħażagħ) biex iniedu proġetti transkonfinali ambizzjużi.

Is-sejħa tfittex li tqarreb lill-UE lejn iż-żgħażagħ, tinkoraġġihom isiru ċittadini attivi u tgħaqqadhom lil hinn mill-fruntieri. l-għan ta’ din l-azzjoni huwa li tiżdied id-disponibbiltà ta’ informazzjoni online, f’lingwi differenti, madwar suġġetti Ewropej li jaffettwaw liż-żgħażagħ madwar l-UE, ippreżentata f’formati ta’ involviment u permezz ta’ opinjonijiet multipli. Il-proġetti għandhom ifittxu li jiġġeneraw diskussjonijiet ta’ involviment u jorganizzaw avvenimenti għaż-żgħażagħ. Il-ftehimiet ta’ għotja se jinkludu karta ta’ indipendenza biex jiġi żgurat li l-benefiċjarji jkunu ħielsa editorjalment u joperaw mingħajr ebda interferenza politika.

Il-proġetti għandhom jibdew fis-sajf 2024, b’durata indikattiva ta’ 14-il xahar. Il-Kummissjoni tistenna li tappoġġa sa 4 proposti, b’għotja massima stabbilita għal EUR 3.2 miljun. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija ta’ 80 % tal-ispejjeż eliġibbli, iżda l-applikanti jistgħu jipproponu rata ta’ kofinanzjament aktar baxxa.

Riżultati mistennija

  • Kollaborazzjoni bejn mill-inqas ħames organizzazzjonijiet minn ħames Stati Membri tal-UE;
  • Il-ħolqien ta’ kontenut ta’ kuljum li jqanqal il-ħsieb dwar il-ġrajjiet kurrenti, permezz ta’ proċessi editorjali transfruntiera innovattivi;
  • Pjan ta’ sensibilizzazzjoni, biex jintlaħqu kemm jista’ jkun żgħażagħ Ewropej;
  • Distribuzzjoni permezz ta’ kanali proprji, siti web sħab, blogs u/jew netwerks tal-midja soċjali;
  • l-involviment ta’ diskussjonijiet u avvenimenti għaż-żgħażagħ.

Aktar informazzjoni

 (Jekk taqra b’lingwa oħra, ikkonsulta l-oriġinal bl-Ingliż għad-dokumenti tas-sejħa.)

 

Downloads

00 Questions and answers - version 3 - 22 dec 2023
Iddawnlowdja 
01. Call for proposals.pdf
Iddawnlowdja 
02. Grant Application Form - Part A.docx
Iddawnlowdja 
03. Grant Application Form - Part B.docx
Iddawnlowdja 
04. Estimated budget form (Annex 2 to the Model Grant Agreement).xls
Iddawnlowdja 
05. Financial capacity check table.xls
Iddawnlowdja 
06. Bank Account form.pdf
Iddawnlowdja 
07. Legal entity form - private.pdf
Iddawnlowdja 
08. Legal entity form - public.pdf
Iddawnlowdja 
09. Privacy Statement.pdf
Iddawnlowdja 
10. Model Grant Agreement.pdf
Iddawnlowdja 
11. Annex 2a - Unit costs and SME owners.pdf
Iddawnlowdja 
12. Annex 5 to MGA - Specific rules newsmedia.pdf
Iddawnlowdja 
13.b. Model Declaration of honour - Affiliated entity.docx
Iddawnlowdja 
13a. Model Declaration of honour - Beneficiary.docx
Iddawnlowdja 
14. Declaration on Standards and Independence.docx
Iddawnlowdja