Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikace

Evropská veřejná sféra: nová online mediální nabídka pro mladé Evropany – 2023

Již čtvrtým rokem bude Evropská komise podporovat tvorbu každodenního, myšlenkového a důvěryhodného obsahu o aktuálních záležitostech z celé Evropy pro mladé Evropany a pro mladé Evropany.

A European public sphere: a new online media offer for young Europeans - 2023

© William Fortuna

Výzva je nyní uzavřena a žádosti se vyhodnocují

V návaznosti na podobné výzvy k předkládání návrhů v letech 2020, 2021 a 2022 provádí tato výzva k předkládání návrhů přípravnou akci Evropského parlamentu „Evropská veřejná sféra: nová nabídka on-line médií pro mladé Evropany“. S celkovým rozpočtem 9 milionů EUR poskytuje zpravodajským mediálním organizacím a neziskovým (mládežnickým) organizacím příležitost zahájit ambiciózní přeshraniční projekty.

Cílem výzvy je přiblížit EU mladým lidem, povzbudit je k tomu, aby se stali aktivními občany a propojovat je přes hranice. Cílem této akce je zvýšit dostupnost on-line informací v různých jazycích o evropských tématech, která se týkají mladých lidí v celé EU, prezentovaných v poutavých formátech a prostřednictvím více hledisek. Projekty by měly usilovat o zapojování diskusí a pořádání akcí pro mládež. Grantové dohody budou obsahovat chartu nezávislosti, aby se zajistilo, že příjemci grantů budou bez redakcí a budou fungovat bez jakéhokoli politického vměšování.

Projekty by měly být zahájeny v létě 2024 s orientační dobou trvání 14 měsíců. Komise očekává podporu až čtyř návrhů s maximálním grantem ve výši 3,2 milionu EUR. Maximální míra spolufinancování činí 80 % způsobilých nákladů, avšak žadatelé mohou navrhnout nižší míru spolufinancování.

Očekávané výsledky

  • Spolupráce nejméně pěti organizací z pěti členských států EU;
  • Vytváření každodenního myšlenkového obsahu o aktuálním dění prostřednictvím inovativních přeshraničních redakčních procesů;
  • Informační plán s cílem oslovit co nejvíce mladých Evropanů;
  • Distribuce prostřednictvím vlastních kanálů, partnerských internetových stránek, blogů a/nebo sítí sociálních médií;
  • Zapojení diskusí a mládežnických akcí.

Další informace

 (Pokud čtete v jiném jazyce, nahlédněte do anglického originálu pro dokumenty k výzvě.)

 

Ke stažení

00 Questions and answers - version 3 - 22 dec 2023
Stáhnout 
01. Call for proposals.pdf
Stáhnout 
02. Grant Application Form - Part A.docx
Stáhnout 
03. Grant Application Form - Part B.docx
Stáhnout 
04. Estimated budget form (Annex 2 to the Model Grant Agreement).xls
Stáhnout 
05. Financial capacity check table.xls
Stáhnout 
06. Bank Account form.pdf
Stáhnout 
07. Legal entity form - private.pdf
Stáhnout 
08. Legal entity form - public.pdf
Stáhnout 
09. Privacy Statement.pdf
Stáhnout 
10. Model Grant Agreement.pdf
Stáhnout 
11. Annex 2a - Unit costs and SME owners.pdf
Stáhnout 
12. Annex 5 to MGA - Specific rules newsmedia.pdf
Stáhnout 
13.b. Model Declaration of honour - Affiliated entity.docx
Stáhnout 
13a. Model Declaration of honour - Beneficiary.docx
Stáhnout 
14. Declaration on Standards and Independence.docx
Stáhnout