Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for proposals | Publikacja

Europejska sfera publiczna: nowa oferta mediów online dla młodych Europejczyków – 2023 r.

Czwarty rok z rzędu Komisja Europejska będzie wspierać tworzenie codziennych, prowokujących do myślenia i godnych zaufania treści dotyczących bieżących spraw z całej Europy dla i przez młodych Europejczyków.

A European public sphere: a new online media offer for young Europeans - 2023

© William Fortuna

Zaproszenie do składania wniosków jest już zamknięte, a wnioski są poddawane ocenie

W następstwie podobnych zaproszeń do składania wniosków w latach 2020, 2021 i 2022 niniejsze zaproszenie do składania wniosków wdraża działanie przygotowawcze Parlamentu Europejskiego pt. „Europejska sfera publiczna: nowa oferta mediów online dla młodych Europejczyków”. Dysponując całkowitym budżetem w wysokości 9 mln EUR, stwarza ona organizacjom mediów informacyjnych i organizacjom non-profit (młodzieżowym) możliwość rozpoczęcia ambitnych, transgranicznych projektów.

Celem zaproszenia jest zbliżenie UE do młodych ludzi, zachęcenie ich do bycia aktywnymi obywatelami i połączenie ich ponad granicami. Celem tego działania jest zwiększenie dostępności informacji online, w różnych językach, na tematy europejskie, które dotyczą młodych ludzi w całej UE, prezentowanych w angażujących formatach i za pośrednictwem wielu punktów widzenia. Projekty powinny mieć na celu generowanie angażujących dyskusji i organizowanie wydarzeń dla młodzieży. Umowy o udzielenie dotacji będą zawierały kartę niezależności, aby zapewnić, że grantobiorcy są wydawcy i działają bez ingerencji politycznej.

Projekty powinny rozpocząć się latem 2024 r., z orientacyjnym okresem 14 miesięcy. Komisja zamierza poprzeć maksymalnie 4 wnioski, przy czym maksymalna dotacja wynosi 3,2 mln EUR. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych, jednak wnioskodawcy mogą zaproponować niższą stopę współfinansowania.

Oczekiwane wyniki

  • Współpraca między co najmniej pięcioma organizacjami z pięciu państw członkowskich UE;
  • Tworzenie codziennych, prowokujących do myślenia treści dotyczących bieżących spraw poprzez innowacyjne transgraniczne procesy redakcyjne;
  • Plan działań informacyjnych, aby dotrzeć do jak największej liczby młodych Europejczyków;
  • Dystrybucja za pośrednictwem własnych kanałów, stron internetowych partnerów, blogów i/lub sieci społecznościowych;
  • Angażowanie dyskusji i wydarzeń młodzieżowych.

Dalsze informacje

 (Jeśli czytasz w innym języku, zapoznaj się z angielskim oryginałem dokumentów zaproszenia).

 

Pliki do pobrania

00 Questions and answers - version 3 - 22 dec 2023
Pobierz 
01. Call for proposals.pdf
Pobierz 
02. Grant Application Form - Part A.docx
Pobierz 
03. Grant Application Form - Part B.docx
Pobierz 
04. Estimated budget form (Annex 2 to the Model Grant Agreement).xls
Pobierz 
05. Financial capacity check table.xls
Pobierz 
06. Bank Account form.pdf
Pobierz 
07. Legal entity form - private.pdf
Pobierz 
08. Legal entity form - public.pdf
Pobierz 
09. Privacy Statement.pdf
Pobierz 
10. Model Grant Agreement.pdf
Pobierz 
11. Annex 2a - Unit costs and SME owners.pdf
Pobierz 
12. Annex 5 to MGA - Specific rules newsmedia.pdf
Pobierz 
13.b. Model Declaration of honour - Affiliated entity.docx
Pobierz 
13a. Model Declaration of honour - Beneficiary.docx
Pobierz 
14. Declaration on Standards and Independence.docx
Pobierz