Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikācija

Eiropas publiskā sfēra: jauns tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu piedāvājums Eiropas jauniešiem — 2023. gads

Jau ceturto gadu pēc kārtas Eiropas Komisija atbalstīs Eiropas jauniešu ikdienas, pārdomas rosinoša un uzticama satura izstrādi par aktualitātēm no visas Eiropas.

A European public sphere: a new online media offer for young Europeans - 2023

© William Fortuna

Uzaicinājums tagad ir slēgts, un pieteikumi tiek izvērtēti.

Pēc līdzīgiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 2020., 2021. un 2022. gadā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek īstenota Eiropas Parlamenta sagatavošanas darbība "Eiropas publiskā sfēra: jauns tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu piedāvājums Eiropas jauniešiem”. Ar kopējo budžetu 9 miljoni eiro tas sniedz iespēju ziņu plašsaziņas līdzekļu organizācijām un bezpeļņas (jauniešu) organizācijām uzsākt vērienīgus pārrobežu projektus.

Uzaicinājuma mērķis ir tuvināt ES jauniešiem, mudināt viņus kļūt par aktīviem pilsoņiem un savienot viņus pāri robežām. Šīs darbības mērķis ir palielināt tiešsaistes informācijas pieejamību dažādās valodās par Eiropas tēmām, kas skar jauniešus visā ES, un tā tiek pasniegta dažādos formātos un dažādos skatpunktos. Projektiem būtu jātiecas radīt iesaistošas diskusijas un organizēt jauniešu pasākumus. Dotāciju nolīgumos tiks iekļauta neatkarības harta, lai nodrošinātu, ka dotāciju saņēmēji ir redakcionāli brīvi un darbojas bez jebkādas politiskas iejaukšanās.

Projektiem būtu jāsākas 2024. gada vasarā, un to paredzamais ilgums ir 14 mēneši. Komisija plāno atbalstīt ne vairāk kā četrus priekšlikumus ar maksimālo dotāciju EUR 3,2 miljonu apmērā. Maksimālā līdzfinansējuma likme ir 80 % no attiecināmajām izmaksām, tomēr pieteikuma iesniedzēji var ierosināt zemāku līdzfinansējuma likmi.

Gaidāmie rezultāti

  • Sadarbība starp vismaz piecām organizācijām no piecām ES dalībvalstīm;
  • Ikdienas domu rosinoša satura izveide saistībā ar aktualitātēm, izmantojot inovatīvus pārrobežu redakcionālus procesus;
  • Informēšanas plāns, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk Eiropas jauniešu;
  • Izplatīšana, izmantojot savus kanālus, partneru tīmekļa vietnes, emuārus un/vai sociālo mediju tīklus;
  • Diskusiju un jaunatnes pasākumu iesaistīšana.

Papildu informācija

 (Ja lasa citā valodā, skatiet uzaicinājuma dokumentu oriģinālu angļu valodā.)

 

Lejupielādēšanai

00 Questions and answers - version 3 - 22 dec 2023
Lejupielādēt 
01. Call for proposals.pdf
Lejupielādēt 
02. Grant Application Form - Part A.docx
Lejupielādēt 
03. Grant Application Form - Part B.docx
Lejupielādēt 
04. Estimated budget form (Annex 2 to the Model Grant Agreement).xls
Lejupielādēt 
05. Financial capacity check table.xls
Lejupielādēt 
06. Bank Account form.pdf
Lejupielādēt 
07. Legal entity form - private.pdf
Lejupielādēt 
08. Legal entity form - public.pdf
Lejupielādēt 
09. Privacy Statement.pdf
Lejupielādēt 
10. Model Grant Agreement.pdf
Lejupielādēt 
11. Annex 2a - Unit costs and SME owners.pdf
Lejupielādēt 
12. Annex 5 to MGA - Specific rules newsmedia.pdf
Lejupielādēt 
13.b. Model Declaration of honour - Affiliated entity.docx
Lejupielādēt 
13a. Model Declaration of honour - Beneficiary.docx
Lejupielādēt 
14. Declaration on Standards and Independence.docx
Lejupielādēt