Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Disinformaatiota koskevat vuoden 2018 käytännesäännöt

Disinformaatiota koskevat vuoden 2018 käytännesäännöt ovat ensimmäinen kerta, kun teollisuus on vapaaehtoisesti sopinut itsesääntelystandardeista disinformaation torjumiseksi.

Lokakuussa 2018 verkkoalustojen, johtavien teknologiayritysten ja mainosalan toimijoiden edustajat sopivat itsesääntelyyn perustuvista käytännesäännöistä, joilla puututaan disinformaation leviämiseen verkossa.

Vuoden 2018 disinformaatiota koskevilla käytännesäännöillä toimiala sopi ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti ja vapaaehtoisesti itsesääntelystandardeista disinformaation torjumiseksi. Vuoden 2018 käytännesäännöillä pyrittiin saavuttamaan huhtikuussa 2018 annetussa komission tiedonannossa asetetut tavoitteet asettamalla 21 sitoumusta eri aloilla poliittisen mainonnan avoimuudesta disinformaation levittäjien demonetisointiin.

Käytännesäännöt allekirjoittivat lokakuussa 2018 Facebook-, Google-, Twitter- ja Mozilla-verkkoalustat sekä mainostajat ja muut mainosalan toimijat. Microsoft liittyi toukokuussa 2019, ja TikTok allekirjoitti käytännesäännöt kesäkuussa 2020.

Vuoden 2018 käytännesääntöjen vaikutusten seuranta

Verkkoalustat ja mainosalaa edustavat toimialajärjestöt toimittivat tammikuussa 2019 perusskenaarioraportin, jossa esitetään niiden disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen mukaisten sitoumusten noudattamiseksi toteuttamien toimenpiteiden tilanne.

Euroopan komissio seurasi tammi-toukokuussa 2019 kohdennetusti Facebookin, Googlen ja Twitterin sitoumusten täytäntöönpanoa ja erityisesti Euroopan parlamentin vaalien rehellisyyttä.

Allekirjoittajien itsearviointiraportti julkaistiin lokakuussa 2019 sen jälkeen, kun käytännesääntöjä oli sovellettu vuoden ajan. Itsearvioinneista kävi ilmi, että allekirjoittajat ovat pyrkineet panemaan sitoumuksensa täytäntöön 12 kuukauden aikana.

Komissio julkaisi arviointinsa käytännesäännöistä syyskuussa 2020. Arviointi osoitti, että käytännesäännöt tarjosivat arvokkaan kehyksen verkkoalustojen väliselle jäsennellylle vuoropuhelulle ja paransivat niiden disinformaatiota koskevien toimintapolitiikkojen avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Se johti myös asiaankuuluvien sidosryhmien konkreettisiin toimiin ja politiikan muutoksiin disinformaation torjumiseksi.

Käytännesääntökehys osoittautui erittäin hyödylliseksi myös seurattaessa ja varmistettaessa allekirjoittajien toimien vastuuvelvollisuus covid-19-pandemiaan liittyvän disinformaation vaikutusten rajoittamiseksi. Arvioinnissa ilmeni kuitenkin myös merkittäviä puutteita ja puutteita. Tämän vuoksi komissio antoi toukokuussa 2021 käytännesääntöjen vahvistamista koskevat ohjeet, joissa todetaan, miten allekirjoittajien olisi puututtava puutteisiin.

Kohti vahvempaa säännöstöä vuodeksi 2022

Yleiskokous, johon on koottu käytännesääntöjen allekirjoittajat ja uudet allekirjoittajat, jotka olivat halukkaita liittymään uusiin käytännesääntöihin ja tekemään niitä koskevia sitoumuksia, kokoontui 8. heinäkuuta 2021 aloittamaan prosessin. Yleiskokous hyväksyi käsikirjan, joka muovaa käytännesääntöjen vahvistamiseen tähtäävän prosessin organisointia ja toimintaa. Se käynnisti myös yhteisen kiinnostuksenilmaisupyynnön, joka oli suunnattu monenlaisille sidosryhmille ja jossa kehotettiin asianomaisia osapuolia ilmaisemaan kiinnostuksensa tulla allekirjoittajiksi ja osallistumaan tiukennettujen käytännesääntöjen valmisteluun.

Allekirjoittajat toimittivat vahvistetut käytännesäännöt 16. kesäkuuta 2022.

 

Disinformaatiota koskevien vuoden 2018 käytännesääntöjen muut kieliversiot

BG А ES Ό CS А DA Ê DE Ê ET А EL А FR А HR А LT А LV А MT А NL А PL А PT: RO: SK А SL А FI А SV

Ladattava aineisto

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Lataa