Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ilmastotoimien lohkoketju

Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään lohkoketjuteknologioiden innovaatioita ilmastonmuutoksen torjunnassa.

    ”MINÄ”

© Markus Spiske from Pexels

Blockchain-tekniikat: Digitaaliset innovaatiot ilmastotoimien mahdollistamiseksi

Lohkoketju on tehokas työkalu, joka voi merkittävästi parantaa kasvihuonekaasupäästöjen läpinäkyvyyttä, vastuuvelvollisuutta ja jäljitettävyyttä. Se auttaa yrityksiä tarjoamaan tarkempia, luotettavampia, standardoituja ja helposti saatavilla olevia tietoja hiilipäästöistä.

Lohkoketjua voidaan hyödyntää älykkäiden sopimusten avulla hiilijalanjäljen pienentämisen laskemiseksi, seuraamiseksi ja raportoimiseksi paremmin koko arvoketjussa. Se voi tarjota välitöntä todentamista, reaaliaikaisten tietojen todentamista ja selkeitä tietotietueita.

Blockchain-teknologia voi muuttaa yritysten yksittäiset ponnistelut verkottuneeksi toiminnaksi. Lisäksi se voi määrittää selkeästi yksittäisten toimijoiden panokset hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Kilpailun henki ja markkinapohjaiset kannustimet luovat kaikille kaiken hyödyn.

Puhtaan teknologian startup-yrityksillä on ratkaiseva rooli tässä prosessissa. Ne kehittävät lohkoketjupohjaisia alustoja, jotka kokoavat yhteen kaikki sidosryhmät, mukaan lukien yritykset, viranomaiset ja kansalaiset.

Lohkoketjun hajautettu lähestymistapa tarjoaa sekä leveyttä että syvyyttä. Se sitoo ja antaa kaikille mahdollisuuden osallistua laskelmiin. Sen avulla voidaan seurata kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä ja raportoida niistä koko toimitusketjussa, mukaan lukien valmistajat, toimittajat, jakelijat ja kuluttajat.

Lohkoketjuteknologioiden innovaatiot mahdollistavat kollektiivisten toimien toteuttamisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Puhtaan teknologian startupien ainutlaatuisen arvon tunnustaminen tässä prosessissa on erittäin tärkeää. Julkiset ja yksityiset sijoittajat ovat alkaneet kiinnittää huomiota niiden ainutlaatuiseen arvoon.

Keskeiset toiminnot

EU on ryhtynyt toimiin lohkoketjun hyödyntämiseksi ilmastotoimissa:

  • edistetään sellaisten lohkoketjuteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka soveltuvat parhaiten yhteisvaurauden murhenäytelmään, ja kannustetaan toimijoita pienentämään hiilijalanjälkeään ja ottamaan huomioon niiden toimien yhteiskunnalliset vaikutukset;
  • sellaisen teknisen avun ja investointiohjelmien kehittäminen, jolla tuetaan lohkoketjupohjaisia digitaalisia innovaatioita, joilla edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista;
  • nopeutetaan lohkoketjupohjaisia ratkaisuja, joilla luodaan tavarantoimittajien ja kuluttajien välinen verkosto ja siirrytään yksilöä pidemmälle ja otetaan mukaan kaikki yhteiskunnalliset sidosryhmät;
  • tuetaan kestävää rahoitusta koskevia aloitteita ja edistetään lohkoketjupohjaisten teknologioiden käyttöä ilmastotoimien rahoittamiseksi vihreiden joukkovelkakirjojen, rahoitusteknologiaratkaisujen ja vaihtoehtoisten rahoitusmekanismien avulla;
  • tuetaan EU-maita ja kansallisia valtion virastoja tekemään yhteistyötä sellaisten lohkoketjupohjaisten ratkaisujen kehittämisessä ja mukauttamisessa, joilla tuetaan ilmastotoimia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä;
  • kumppanuuksien kehittäminen strategisten kumppaneiden, mukaan lukien YK:n virastojen ja kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Maailmanpankin, Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, kanssa;
  • tuetaan puhtaan teknologian innovaatioekosysteemin vahvistamista Euroopassa ja parannetaan puhtaan teknologian startup-yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän

Komissio on tänään ottanut käyttöön lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän (Sandbox for Blockchain). Testiympäristöt ovat valvottuja ympäristöjä, joissa yritykset voivat testata tuotteitaan ja palvelujaan ja tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten kanssa.

NEWS ARTICLE |
Euroopan komissio saa palkinnot lohkoketjuteknologiaa koskevan kansainvälisen poliittisen yhteistyön edistämisestä

Palkintoseremoniassa ja International Association for Trusted Blockchain Applications -järjestön (INATBA) Brysselissä 31. tammikuuta järjestämässä Gala-tapahtumassa Euroopan komissiolle myönnettiin lohkoketjuteknologiaa koskevan kansainvälisen julkisen politiikan yhteistyön edistämisestä INATBAn hallituksen neuvoa-antavan elimen toisena puheenjohtajana.

NEWS ARTICLE |
Euroopan lohkoketjupalveluinfrastruktuurin (EBSI) kehittämisen uudet vaiheet

Eurooppalainen lohkoketjupalveluinfrastruktuuri (EBSI) on lohkoketjupohjainen infrastruktuuri, jota tällä hetkellä kokeillaan yhteistyössä EU:n 27 jäsenvaltiosta, Liechtensteinista ja Norjasta koostuvan eurooppalaisen lohkoketjukumppanuuden (EBP) kanssa. Palveluntarjoajien osallistuminen EBSI:n lohkoketjuverkostoon edellyttää EBP:n hyväksyntää.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Blockchain-strategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.

Katso myös

Blockchain-standardit

Euroopan komissio toimii aktiivisesti lohkoketjustandardiyhteisössä ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien elinten kanssa eri puolilla maailmaa.

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus (European Blockchain Partnership, EBP) on aloite lohkoketjua koskevan EU:n strategian kehittämiseksi ja lohkoketjuinfrastruktuurin rakentamiseksi julkisille palveluille.

Muu

Vihreä digitaaliala

Euroopan digitaalinen siirtymä kulkee käsi kädessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa.