Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lohkoketjustandardit

Euroopan komissio osallistuu aktiivisesti blockchain-standardiyhteisöön ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien elinten kanssa eri puolilla maailmaa.

  Lohkoketjun visuaalinen esitys

© iStock by Getty Images - 911053906 laremenko

Standardit ovat tärkeä avain menestykseen missä tahansa kehittyvässä teknologiassa, eikä lohkoketju ole poikkeus. Oikeat standardit, jotka asetetaan oikeaan aikaan teknologian kehittämisessä, voivat varmistaa yhteentoimivuuden, lisätä luottamusta teknologiaan ja auttaa varmistamaan sen helppokäyttöisyyden. Tällä tavoin ne tukevat sen kehittämistä ja luovat tien massahyväksyntään.

EU osallistuu aktiivisesti lohkoketjustandardiyhteisöön ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien elinten kanssa eri puolilla maailmaa.

Blockchain standardien maisema

Teknologiastandardit ovat monimutkaisia, ja ne kattavat suuren määrän ylikansallisia, kansallisia ja teollisia organisaatioita. Joitakin Euroopan lohkoketjustandardien kannalta tärkeämpiä organisaatioita ovat muun muassa seuraavat:

 • StandICT: Tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin seurantakeskuksen (EUCOS) ja välineen, jolla tuetaan eurooppalaisten asiantuntijoiden osallistumista kansainväliseen standardointiin (StandICT.eu).
 • Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot: Lohkoketjuun liittyviä tärkeitä eurooppalaisia standardointiorganisaatioita ovat Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI, erityisesti ISG PDL), Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) ja erityisesti niiden tekninen sekakomitea 19 (JTC19).
 • Ylikansalliset ja toimialajärjestöt: Lohkoketjustandardien kannalta tärkeitä maailmanlaajuisia organisaatioita ovat ISO (erityisesti ISO TC307), ISO/IEC JTC1 ja ITU-T.
 • Kansalliset standardointielimet: Suurin osa kansallisista tietoteknisistä standardeista vastaa myös tai niiden odotetaan työskentelevän lohkoketjuaiheiden parissa.
 • Avoimet standardit elimet: mukana IEEE, Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ja Internet Engineering Task Force (IETF).
 • INATBA: International Association of Trusted Blockchain Applications (International Association of Trusted Blockchain Applications) osallistuu eri työryhmiensä kautta myös standardeista käytävään keskusteluun eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

On olemassa monia muita kansallisia ja teollisia organisaatioita, jotka osallistuvat lohkoketjun kannalta merkityksellisiin standardeihin, kuten digitaalisiin omaisuuseriin, token-spesifikaatioihin, lohkoketjun hallinnointiin, turvallisuustunnusstandardeihin ja muihin.

Laaja valikoima elimiä, jotka työskentelevät lohkoketjustandardien parissa, varmistaa, että paljon osaamista ja asiantuntemusta ympäri maailmaa on omistettu tälle työlle. Standardimaiseman pirstaloitumisen vaara on kuitenkin olemassa.

Standardiaiheet

Teknologiastandardit voivat kattaa monenlaisia aiheita, joista osa ei liity suoraan itse teknologiaan. Lohkoketjussa seuraavat aiheet ovat erityisen merkityksellisiä:

 • yhteentoimivuus: Varmistetaan, että eri lohkoketju- ja DLT-protokollat ja -alustat voivat vaihtaa tietoja ja viestiä saumattomasti keskenään;
 • hallintotapa: Lohkoketjuhankkeiden sekä hajautettujen alustojen parissa työskentelevien lohkoketjukonsortioiden parhaat käytännöt ja standardit;
 • henkilöllisyys: Edistetään yhteistä identiteettikehystä ja/tai yhteentoimivaa identiteettiä eri lohkoketjuprotokollien ja -alustojen välillä;
 • turvallisuus: Eri solmukohtien, verkkojen ja palvelujen turvallisen toiminnan varmistaminen;
 • älykkäät sopimukset: Tuetaan parhaita käytäntöjä ja standardeja älykkään sopimusteknologian turvallisuuden varmistamiseksi.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelylaatikon

Komissio on ottanut käyttöön lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän (European Regulatory Sandbox for Blockchain). Testiympäristöt ovat valvottuja ympäristöjä, joissa yritykset voivat testata tuotteitaan ja palvelujaan ja tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Lohkoketjustrategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.

Katso myös

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus (European Blockchain Partnership, EBP) on aloite lohkoketjua koskevan EU:n strategian kehittämiseksi ja lohkoketjuinfrastruktuurin rakentamiseksi julkisille palveluille.