Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain voor klimaatactie

De Europese Commissie wil innovaties in blockchaintechnologieën gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan.

    „”

© Markus Spiske from Pexels

Blockchain-technologieën: Digitale innovaties om klimaatactie mogelijk te maken

Blockchain is een krachtig instrument dat de transparantie, verantwoordingsplicht en traceerbaarheid van broeikasgasemissies aanzienlijk kan verbeteren. Het helpt bedrijven nauwkeurigere, betrouwbare, gestandaardiseerde en gemakkelijk beschikbare gegevens over koolstofemissies te verstrekken.

Blockchain kan worden gebruikt door middel van slimme contracten om de vermindering van de koolstofvoetafdruk in de hele waardeketen beter te berekenen, te volgen en te rapporteren. Het kan onmiddellijke authenticatie, verificatie van real-time gegevens en duidelijke gegevensrecords verstrekken.

Blockchain-technologieën kunnen individuele inspanningen van bedrijven omzetten in een netwerkinspanning. En het kan duidelijk aangeven welke bijdragen individuele actoren leveren om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. De geest van concurrentie en marktgebaseerde prikkels zorgen voor een win-winsituatie voor iedereen.

Startups met schone technologie spelen hierbij een cruciale rol. Ze ontwikkelen blockchain-gebaseerde platforms die alle belanghebbenden samenbrengen, inclusief bedrijven, overheden en burgers.

De gedecentraliseerde aanpak van blockchain biedt zowel breedte als diepte. Het betrekt en stelt iedereen in staat om deel te nemen aan de berekening. Het maakt het mogelijk om reducties van broeikasgasemissies in de hele toeleveringsketen te volgen en te rapporteren, inclusief fabrikanten, leveranciers, distributeurs en consumenten.

Innovaties in blockchain-technologieën zijn krachtige hulpmiddelen voor collectieve actie om klimaatverandering tegen te gaan. Het erkennen van de unieke waarde van clean technology startups in dit proces is van groot belang. Publieke en private investeerders beginnen zich bewust te worden van hun unieke waarde.

Kernactiviteiten

Enkele stappen die de EU neemt om blockchain voor klimaatactie te benutten, zijn onder meer:

  • bevordering van de ontwikkeling en invoering van blockchaintechnologieën die het meest geschikt zijn om de tragedie van de commons te overwinnen en actoren te stimuleren hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en rekening te houden met de maatschappelijke impact van hun acties;
  • ontwikkeling van technische bijstand en investeringsprogramma’s ter ondersteuning van op blockchain gebaseerde digitale innovaties die bijdragen aan de mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  • het versnellen van op blockchain gebaseerde oplossingen die een netwerk tot stand brengen tussen leveranciers en consumenten, waarbij verder gaat dan het individu om alle maatschappelijke belanghebbenden erbij te betrekken;
  • ondersteuning van initiatieven op het gebied van duurzame financiering en bevordering van het gebruik van op blockchain gebaseerde technologieën voor de financiering van klimaatacties door middel van groene obligaties, fintech-oplossingen en alternatieve financieringsmechanismen;
  • EU-landen en nationale overheidsinstanties te ondersteunen bij samenwerking bij de ontwikkeling en aanpassing van op blockchain gebaseerde oplossingen ter ondersteuning van klimaatacties en de vermindering van broeikasgasemissies;
  • het ontwikkelen van partnerschappen met strategische partners, waaronder VN-agentschappen en internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling;
  • ondersteuning van de versterking van het ecosysteem voor schone technologie-innovatie in Europa en verbetering van de toegang tot financiering voor start-ups van schone technologie en kleine en middelgrote ondernemingen.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Blockchain-strategie

De EU wil een leider zijn op het gebied van blockchaintechnologie, een innovator worden op het gebied van blockchain en een thuisbasis zijn van belangrijke platforms, applicaties en bedrijven.

Zie ook

Blockchain financiering en investeringen

De EU verstrekt financiering voor onderzoek en innovatie op het gebied van blockchain door middel van subsidies en prijzen en door investeringen te ondersteunen.

Blockchain-standaarden

De Europese Commissie speelt een actieve rol in de blockchain-standaardengemeenschap en werkt nauw samen met alle relevante instanties over de hele wereld.

Europees blockchain-partnerschap

Het European Blockchain Partnership (EBP) is een initiatief om een EU-strategie voor blockchain te ontwikkelen en een blockchain-infrastructuur voor openbare diensten te bouwen.

Andere