Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain voor klimaatactie

De Europese Commissie wil innovaties in blockchaintechnologieën gebruiken om klimaatverandering te helpen bestrijden.

    „”

© Markus Spiske from Pexels

Blockchain technologieën: Digitale innovaties om klimaatactie mogelijk te maken

Blockchain is een krachtig instrument dat de transparantie, verantwoording en traceerbaarheid van broeikasgasemissies aanzienlijk kan verbeteren. Het helpt bedrijven nauwkeurigere, betrouwbare, gestandaardiseerde en gemakkelijk beschikbare gegevens over koolstofemissies te verstrekken.

Blockchain kan worden gebruikt door middel van slimme contracten om de vermindering van de CO2-voetafdruk in de hele waardeketen beter te berekenen, bij te houden en te rapporteren. Het kan onmiddellijke authenticatie, verificatie van real-time gegevens en duidelijke gegevensrecords bieden.

Blockchain-technologieën kunnen individuele inspanningen van bedrijven omzetten in een netwerk. En het kan duidelijk aangeven welke bijdragen individuele actoren leveren om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. De geest van concurrentie en op de markt gebaseerde prikkels creëren een win-winsituatie voor iedereen.

Schone technologie startups spelen een cruciale rol in dit proces. Ze ontwikkelen blockchain-enabled platforms die alle belanghebbenden samenbrengen, inclusief bedrijven, overheid en burgers.

De gedecentraliseerde aanpak van blockchain biedt zowel breedte als diepte. Het engageert en stelt iedereen in staat om deel te nemen aan de berekening. Het maakt het mogelijk om reducties van broeikasgasemissies in de hele toeleveringsketen te volgen en te rapporteren, inclusief fabrikanten, leveranciers, distributeurs en consumenten.

Innovaties in blockchain-technologieën zijn krachtige factoren voor collectieve actie om klimaatverandering te bestrijden. Het erkennen van de unieke waarde van schone technologie startups in dit proces is van groot belang. Publieke en private investeerders beginnen kennis te nemen van hun unieke waarde.

Belangrijkste activiteiten

Enkele stappen die de EU neemt om blockchain voor klimaatactie te benutten, zijn:

  • het bevorderen van de ontwikkeling en invoering van blockchaintechnologieën die het best geschikt zijn om de tragedie van de commons te overwinnen en actoren aan te moedigen hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en rekening te houden met de maatschappelijke impact van hun acties;
  • het ontwikkelen van technische bijstand en investeringsprogramma’s ter ondersteuning van op blockchain gebaseerde digitale innovaties die bijdragen aan de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  • het versnellen van op blockchain gebaseerde oplossingen die een netwerk tussen leveranciers en consumenten tot stand brengen en die verder gaan dan het individu om alle maatschappelijke belanghebbenden te betrekken;
  • het ondersteunen van initiatieven op het gebied van duurzame financiering en het bevorderen van het gebruik van blockchaintechnologieën voor de financiering van klimaatacties door middel van groene obligaties, fintech-oplossingen en alternatieve financieringsmechanismen;
  • ondersteuning van EU-landen en nationale overheidsinstanties om samen te werken bij de ontwikkeling en aanpassing van op blockchain gebaseerde oplossingen ter ondersteuning van klimaatacties en de vermindering van broeikasgasemissies;
  • het ontwikkelen van partnerschappen met strategische partners, waaronder VN-agentschappen en internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling;
  • ondersteuning van de versterking van het ecosysteem voor innovatie op het gebied van schone technologie in Europa en verbetering van de toegang tot financiering voor start-ups van schone technologie en kleine en middelgrote ondernemingen.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie lanceert European Regulatory Sandbox for Blockchain

Vandaag heeft de Commissie de European Regulatory Sandbox for Blockchain gelanceerd. Sandboxen zijn gecontroleerde omgevingen waarin bedrijven hun producten en diensten kunnen testen in samenwerking met de relevante regelgevende instanties.

NEWS ARTICLE |
Europese Commissie ontvangt prijs voor het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van het overheidsbeleid op het gebied van blockchaintechnologieën

Tijdens de prijsuitreiking en een Gala-evenement dat op 31 januari in Brussel werd georganiseerd door de International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), werd de Europese Commissie toegekend voor het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van overheidsbeleid op het gebied van blockchaintechnologieën in haar rol als medevoorzitter van het overheidsadviesorgaan van INATBA.

NEWS ARTICLE |
Nieuwe stappen in de ontwikkeling van de Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI)

De Europese infrastructuur voor blockchaindiensten (EBSI) is een op blockchain gebaseerde infrastructuur die momenteel wordt getest in samenwerking met het Europees blockchainpartnerschap (EBP), dat bestaat uit de 27 EU-lidstaten, Liechtenstein en Noorwegen. Deelname van dienstverleners aan het EBSI-blockchainnetwerk is afhankelijk van de toelating van het EBP.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Blockchain strategie

De EU wil een leider zijn op het gebied van blockchaintechnologie en een innovator worden op het gebied van blockchain en de thuisbasis zijn van belangrijke platforms, applicaties en bedrijven.

Zie ook

Blockchain standaarden

De Europese Commissie neemt een actieve rol in de blockchain-standaardengemeenschap en werkt nauw samen met alle relevante instanties over de hele wereld.

Europees blockchain-partnerschap

Het European Blockchain Partnership (EBP) is een initiatief om een EU-strategie voor blockchain te ontwikkelen en een blockchain-infrastructuur voor openbare diensten te bouwen.

Overige