Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lohkoketjua koskeva oikeudellinen ja sääntelykehys

Euroopan komissio tunnustaa oikeusvarmuuden ja selkeän sääntelyjärjestelmän merkityksen lohkoketjupohjaisiin sovelluksiin liittyvillä aloilla.

    Blockchainin visuaalinen esitys

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

EU tukee voimakkaasti lohkoketjua koskevia EU:n laajuisia sääntöjä oikeudellisen ja sääntelyn hajanaisuuden välttämiseksi. Komissio hyväksyi kryptovarojen sääntelyä koskevan kattavan lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on lisätä investointeja ja varmistaa kuluttajien ja sijoittajien suoja. 

Tässä paketissa päivitetään tiettyjä kryptovaroja koskevia rahoitusmarkkinasääntöjä ja luodaan oikeudellinen kehys EU:n finanssivalvojien sääntelylle, joka koskee lohkoketjujen käyttöä arvopapereiden kaupankäynnissä ja sen jälkeisessä kaupankäynnissä.

Digitaalinen euro

Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan komission yksiköt tarkastelevat yhdessä monenlaisia poliittisia, oikeudellisia ja teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät digitaalisen euron mahdolliseen käyttöönottoon. Ne harkitsevat tätä perussopimusten mukaisten toimeksiantojensa ja riippumattomuutensa puitteissa.

Euroopan komission ja EKP:n yhteisessä julkilausumassa kerrottiin yhteistyöstä digitaalisessa eurossa.

Ehdotus kryptovaroja koskevaksi uudeksi EU:n säädökseksi

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin mukaisesti ”rahoitusvälineiksi” luokiteltuihin kryptovaroihin on aiemmin sovellettu EU:n arvopaperimarkkinalainsäädäntöä.

Nämä säännöt kuitenkin edelsivät kryptovarojen ja DLT-teknologian syntymistä. Tämä voi haitata innovointia. Komissio ehdottikin pilottijärjestelmää markkinainfrastruktuureille, jotka haluavat käydä kauppaa ja selvittää rahoitusvälineitä koskevia liiketoimia kryptovarojen muodossa. Pilottijärjestelmä mahdollistaa poikkeukset voimassa olevista säännöistä ja antaa sääntelyviranomaisille ja yrityksille mahdollisuuden testata innovatiivisia ratkaisuja lohkoketjua hyödyntäen.

Sellaisten kryptovarojen osalta, joita ei katsota ”rahoitusvälineiksi”, kuten hyödyketokeneiksi tai maksutokeneiksi, komissio ehdotti erityistä uutta kehystä. Tällä kehyksellä korvattaisiin kaikki muut EU:n ja kansalliset säännöt, jotka tällä hetkellä koskevat tällaisten kryptovarojen liikkeeseenlaskua, kauppaa ja varastointia.

Crypto-Assets-asetus (MiCA) tukee innovointia ja suojaa samalla kuluttajia ja kryptovaluuttapörssien eheyttä. Tämä sisältää sääntöjä, kuten ei sisäpiirikauppaa tai etujuoksua. Ehdotettu asetus kattaa kryptovaroja liikkeeseen laskevat yhteisöt, näihin kryptovaroihin liittyviä palveluja tarjoavat yritykset, digitaalisia lompakkoja ylläpitävät yritykset ja kryptovaluuttapörssit.

Lisätietoja on komission lehdistötiedotteessa ja siihen liittyvässä lehdistömuistiossa.

Yleiseurooppalainen lohkoketjujen sääntelyn hiekkalaatikko

Hiekkalaatikko on laitos, joka kokoaa yhteen sääntelyviranomaiset, yritykset ja teknologia-asiantuntijat testaamaan innovatiivisia ratkaisuja ja tunnistamaan esteitä, joita niiden käyttöönotossa ilmenee.

Eurooppalaisessa lohkoketjukumppanuudessa suunnitellaan yhteistyössä Euroopan komission kanssa yleiseurooppalaista sääntelykehystä, joka koskee EBSI:n ja EBSI:n ulkopuolisia käyttötapauksia, muun muassa tietojen siirrettävyyttä, yritysten välisiä data-avaruuksia, älykkäitä sopimuksia ja digitaalista identiteettiä. Tämä kattaa muun muassa terveydenhuollon, ympäristön, liikkuvuuden, energian ja paljon muuta. Hiekkalaatikon odotetaan olevan toiminnassa vuosina 2021/22.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän

Komissio on tänään ottanut käyttöön lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän (Sandbox for Blockchain). Testiympäristöt ovat valvottuja ympäristöjä, joissa yritykset voivat testata tuotteitaan ja palvelujaan ja tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten kanssa.

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Blockchain-strategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.

Katso myös

Ilmastotoimien lohkoketju

Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään lohkoketjuteknologioiden innovaatioita ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Blockchain-standardit

Euroopan komissio toimii aktiivisesti lohkoketjustandardiyhteisössä ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien elinten kanssa eri puolilla maailmaa.

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus (European Blockchain Partnership, EBP) on aloite lohkoketjua koskevan EU:n strategian kehittämiseksi ja lohkoketjuinfrastruktuurin rakentamiseksi julkisille palveluille.