Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Robotiikka

EU edistää aktiivisesti tutkimusta, työpaikkojen luomista ja innovointia parempien ja turvallisempien robottien avulla varmistaen samalla saavutetun edistyksen eettiset näkökohdat.

    ihmisen käsi robotti käsi koskettaa

Robotiikan merkitys johtuu sen laajasta vaikutuksesta Euroopan kykyyn ylläpitää ja laajentaa kilpailukykyistä valmistusteollisuutta, jolla on miljoonia niihin liittyviä työpaikkoja. Robotiikka tarjoaa myös uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ikääntymisestä terveyteen, älykkääseen liikenteeseen, turvallisuuteen, energiaan ja ympäristöön.

Euroopan komissio pyrkii jatkuvasti kehittämään vahvaa tieteellistä perustaa teknologian rajojen ajamiseksi ja hyödyntämään näitä tuloksia todellisissa sovelluksissa.

Miksi rahoittaa robotiikan tutkimusta ja innovointia?

  • Olennaista tuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta
  • Uudelleenteollistaminen, työvoiman ikääntyminen
  • Olennaista yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa
  • Terveys, väestön ikääntyminen, ympäristö, turvallisuus
  • Kasvupotentiaali
  • Palvelumarkkinat, kaksinumeroinen kasvu
  • Itsenäiset järjestelmät, jotka muuttavat tieto- ja viestintätekniikkaa, autoteollisuutta ja muita aloja
  • Digitaalisen innovoinnin avaintekijä

Robotiikka on nopeasti kehittyvä markkina, jota ohjaavat yhä enenevässä määrin uusien ja parannettujen tuotteiden kehittäminen niinkin erilaisilla aloilla kuin valmistus, etsintä, pelastus ja nouto, tarkastus ja valvonta, kirurgia ja terveydenhuolto, kodeissa ja autoissa, liikenteessä ja logistiikassa, maataloudessa ja monissa muissa.

Robottien käytön nopea lisääntyminen kodeissamme ja töissä, sairaaloissa ja teollisuusympäristöissä antaa innostavan näkemyksen siitä, miten ne voivat hyödyttää koko yhteiskuntaa. Ja miten robotiikan edistämiseksi olisi tässä vaiheessa määriteltävä ensisijaiset tavoitteet, jotta voidaan parhaiten kehittää kasvu-, työllisyys- ja innovointipotentiaalia Euroopassa.

EU:n toimet

Yli 120 tutkimushankkeen ja koordinointitoimen kautta Euroopan komissio on vähitellen luonut vankan pohjan tietämyksen jakamiselle ja yhteistyölle koko robotiikan sidosryhmäyhteisössä. Tähän tukikohtaan kuuluu nyt julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus robotiikkaan nimeltä SPARC.

Tämä työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä robotiikkayhteisön kanssa, mukaan lukien jäsenvaltioiden ohjelmat, teollisuus, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU investoi 13,5 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin vuosina 2023–2024

Komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–2024 työohjelman, johon osoitetaan noin 13,5 miljardia euroa tutkijoiden ja innovoijien tukemiseen Euroopassa läpimurtoratkaisujen löytämiseksi ympäristöön, energiaan, digitaalisiin ja geopoliittisiin haasteisiin.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tekoäly

EU pyrkii rakentamaan luotettavaa tekoälyä, joka asettaa ihmiset etusijalle.

Katso myös

Tekoälytehtaat

Tekoälytehtaat hyödyntävät EuroHPC-yhteisyrityksen suurteholaskentakapasiteettia luotettavien, huippuluokan generatiivisten tekoälymallien kehittämisessä.

Euroopan tekoälytoimisto

Euroopan tekoälytoimisto on tekoälyn osaamiskeskus kaikkialla EU:ssa. Sillä on keskeinen rooli tekoälysäädöksen täytäntöönpanossa erityisesti yleiskäyttöisen tekoälyn osalta, sillä se edistää luotettavan tekoälyn kehittämistä ja käyttöä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Kieliteknologiat

Kieliteknologiat avaavat portin entistä verkottuneemmalle, innovatiivisemmalle ja esteettömälle Euroopalle.

Eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn

EU:n lähestymistapa huippuosaamista ja luottamusta käsitteleviin tekoälykeskuksiin, joilla pyritään lisäämään tutkimusta ja teollista kapasiteettia varmistaen samalla turvallisuus ja perusoikeudet.